Změna měřítka svislé osy (osy hodnot) v grafu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Ve výchozím nastavení aplikace Microsoft Office Excel určí, jakým škálu minimální a maximální hodnoty svislé ose (hodnoty) Osa, nazývaný také s osou y, při vytváření grafu. Však můžete přizpůsobit měřítko tak, aby vyhovoval vašim potřebám. Pokud hodnoty, které jsou zobrazeny v grafu tam velké oblasti, můžete také změnit ose hodnot na logaritmická stupnice, nazývaný také protokolu měřítko.

Změna měřítka jiných OS v grafu, najdete v tématu Změna měřítka vodorovné ose (kategorie) osy v grafu nebo Změna měřítka hloubková osa (řad) v grafu.

 1. V grafu klikněte na osu hodnot, kterou chcete změnit, nebo ji vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte do libovolného místa v grafu.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Ve skupině Aktuální výběr na kartě Formát klikněte na šipku rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na položku Svislá osa (hodnoty).

 2. Klikněte ve skupině Aktuální výběr na kartě Formát na tlačítko Formátovat výběr.

  Obrázek pásu karet

 3. V dialogovém okně Formát osy klikněte na tlačítko Možnosti osy a proveďte jednu z následujících akcí:

  Důležité:    Následující možnosti měřítka jsou k dispozici pouze tehdy, pokud je vybrána osa hodnot.

  1. Pokud chcete změnit hodnotu, na které svislá osa (osa hodnot) začíná nebo končí, klikněte v poli Minimum nebo Maximum na možnost Pevný a zadejte jinou hodnotu do pole Minimum nebo Maximum.

  2. Pokud chcete změnit interval značek a mřížky grafu pro hlavní jednotky a vedlejší jednotku možnost, klikněte na přepínač pevné a zadejte jiné číslo v poli hlavní jednotku nebo vedlejší jednotku.

  3. Zaškrtnutím políčka Hodnoty v obráceném pořadí obrátíte pořadí hodnot na vybrané ose.

   Poznámka:    Změníte-li pořadí hodnot na svislé ose (ose hodnot) zdola nahoru, nebudou popisky kategorií na vodorovné ose (ose kategorií) zobrazeny v dolní části grafu, ale zobrazí se nahoře. Podobně při změně pořadí kategorií zleva doprava budou popisky hodnot zobrazeny v pravé části grafu a nikoli v levé.

  4. Chcete-li změnit osu hodnot na logaritmickou, zaškrtněte políčko Logaritmické měřítko.

   Poznámka:    Logaritmické měřítko nelze použít pro záporné hodnoty ani nulu.

  5. Pokud chcete změnit zobrazované jednotky na ose hodnot, vyberte požadované jednotky v seznamu Zobrazené jednotky.

   Chcete-li zobrazit popisek jednotek, zaškrtněte políčko Zobrazit v grafu popisek zobrazených jednotek.

   Tip:    Změna zobrazovaných jednotek je užitečná, pokud jsou hodnoty na ose velká čísla, která chcete zkrátit s cílem dosáhnout jejich lepší čitelnosti na ose. Hodnoty v rozsahu 1 000 000 až 50 000 000 můžete například na ose zobrazit jako hodnoty 1 až 50 a přidat k nim popisek s údajem, že hodnoty jsou uváděny v milionech.

  6. Chcete-li změnit umístění značek a popisků osy, vyberte libovolnou z požadovaných možností v rozevíracích seznamech Hlavní značky, Vedlejší značkyPopisky osy.

  7. Chcete-li změnit místo, kde má vodorovná osa (osa kategorií) protínat svislou osu (osu hodnot), klikněte v části Vodorovná osa protíná na možnost Hodnota osy a zadejte do textového pole požadované číslo nebo kliknutím na možnost Maximální hodnota osy určete, že vodorovná osa (osa kategorií) protne svislou osu (osu hodnot) v nejvyšší hodnotě na této ose.

   Poznámka:    Pokud klikněte na volbu Maximální hodnota na ose, přesunete popisky kategorií na opačnou stranu grafu.

   Tipy    

  8. Graf zobrazí vedlejší svislé osy (hodnoty), můžete taky změnit měřítko této osy. Podrobnosti o zobrazování vedlejší svislou osu najdete v článku Přidání nebo odebrání přidáním vedlejší osy v grafu.

  9. XY bodové grafy a bublinové grafy zobrazují hodnoty na vodorovné ose (ose kategorií) i svislé ose (ose hodnot), zatímco spojnicové grafy zobrazují hodnoty na svislé ose (ose hodnot). Tento rozdíl je důležitým faktorem při rozhodování, který typ grafu chcete použít. Možnosti změny měřítka vodorovné osy (osy kategorií) spojnicového grafu nejsou tak velké jako u měřítka svislé osy (osy hodnot) použité v XY bodovém grafu, a proto může být vhodnější použití XY bodového grafu místo spojnicového grafu, pokud je třeba změnit měřítko dané osy nebo ji zobrazit jako logaritmické měřítko.

  10. Po změně měřítka osu, můžete také změnit způsob formátování osy. Další informace najdete v tématu Změna zobrazení os grafu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×