Změna měřítka osy Y

Měřítko určuje oblast hodnot na Osa, intervaly, ve kterých se tyto hodnoty zobrazují, způsob zobrazení hodnot na ose a bod, ve kterém osa protíná jinou osu.

  1. Klepněte na osu hodnot, kterou chcete změnit.

  2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Vybraná osa a potom na kartu Měřítko.

  3. Vyberte požadované možnosti.

Tipy

  • Zaškrtnutím políčka Hodnoty v obráceném pořadí můžete překlopit pruhy nebo sloupce pruhového nebo sloupcového grafu podle osy X.

  • Pokud hodnoty v grafu obsahují velká čísla, můžete text na ose zkrátit a zpřehlednit tak, že změníte zobrazené jednotky na ose. Pokud graf obsahuje například hodnoty v intervalu 1 000 000 až 50 000 000, můžete čísla na ose zobrazit jako 1 až 50 a přidat popisek, který udává, že popisky představují milióny.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×