Změna měřítka hloubkové osy (osy řad) v grafu

Prostorové sloupcové, kuželové nebo jehlanové grafy mají hloubkovou Osa (osu řad), také známou jako osa z, kterou můžete měnit. Na této ose lze zadávat interval mezi značkami a popisky osy, měnit jejich umístění na ose a obracet pořadí, ve kterém jsou řady zobrazovány.

Informace o změně měřítka ostatních os v grafu získáte v tématu Změna měřítka vodorovné osy (osy kategorií) v grafu nebo Změna měřítka svislé osy (osy hodnot) v grafu.

 1. V prostorovém grafu klikněte na hloubkovou osu, kterou chcete změnit, případně následujícím způsobem vyberte osu ze seznamu prvků grafu:

  1. Klikněte do libovolného místa v grafu.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Ve skupině Aktuální výběr na kartě Formát klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na položku Hloubková osa (řad).

   Obrázek pásu karet

 2. Ve skupině Aktuální výběr na kartě Formát klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. V dialogovém okně Formát osy klikněte na položku Možnosti osy, není-li vybrána, a proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  Důležité:    Následující možnosti měřítka jsou k dispozici pouze tehdy, pokud je vybrána hloubková osa.

  1. Chcete-li změnit interval mezi značkami, zadejte do textového pole Interval mezi značkami požadované číslo.

   Poznámka:    Zadané číslo určuje, kolik Datová řada se zobrazí mezi značkami.

  2. Chcete-li změnit interval mezi popisky osy, klikněte v části Intervaly mezi popisky na přepínač Zadejte jednotku intervalu a poté do textového pole zadejte požadované číslo.

   Tip:    Zadáním hodnoty 1 se zobrazí popisek pro každou datovou řadu, zadáním hodnoty 2 se zobrazí popisek pro každou druhou datovou řadu, zadáním hodnoty 3 se zobrazí popisek pro každou třetí datovou řadu atd.

  3. Chcete-li obrátit pořadí řad, zaškrtněte políčko Řady v obráceném pořadí.

   Poznámka:    Pořadí datových řad zobrazených podél hloubkové osy se obrátí.

  4. Chcete-li změnit umístění značek a popisků osy, vyberte požadovanou možnost v rozevíracích seznamech Hlavní značky, Vedlejší značkyPopisky osy.

Tipy    

 • Po změně měřítka osy také můžete chtít změnit způsob formátování osy. Další informace naleznete v tématu Změna zobrazení os grafu.

 • Změna měřítka nezmění šířku mezery mezi řadami. Chcete-li změnit šířku mezer mezi řadami, klikněte pravým tlačítkem myši na datovou řadu a poté klikněte na možnost Formát datové řady. V části Možnosti řady zadejte požadované nastavení.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×