Změna jazyka klávesnice za účelem odesílání e-mailových zpráv při cestování

Důležité   Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Petra cestuje do zahraničí bez svého počítače. Odeslání e-mailu z počítače v internetové kavárně v zahraničí však nemusí být jednoduché. Petra naštěstí ví, jakými dvěma kroky může v počítači změnit jazyk klávesnice a zobrazení, aby mohla odesílat e-mailové zprávy odkudkoli na světě.

V závislosti na tom, kde si cestování jaké nástroje kontroly pravopisu, že chce použít, například kontrolu pravopisu a jaký software je nainstalován v počítači, že uživatel používá, Veronika pravděpodobně nutné nainstalovat další software. Zjistěte, jaké jazykové sady nebo kontroly pravopisu sady jsou nainstalovány.

Poznámky   

Podle jakých kroků je potřeba postupovat?

Zjištění, jaké jazykové sady nebo sady pro kontrolu pravopisu jsou nainstalovány

KROK 1: Přidání jazyka klávesnice

Krok 2: Změna jazyka klávesnice

Nepovinné: Změna jazyka zobrazení

Zjištění, jaké jazykové sady nebo sady pro kontrolu pravopisu jsou nainstalovány

Pokud chcete v počítači použít nástroje pro kontrolu pravopisu (funkce kontroly pravopisu a gramatiky), musí již být nástroje pro kontrolu pravopisu v daném počítači nainstalovány.

Jestliže je v počítači, který používáte, nainstalován pouze místní jazyk, bude sice možné změnit jazyk klávesnice a napsat e-mailovou zprávu, ale nebudete moci v textu zkontrolovat pravopis, gramatiku či dělení slov. Pokud se pokusíte použít nástroje kontroly pravopisu pro jazyk, který není v počítači nainstalován, zobrazí se zpráva podobná této. Chybová zpráva týkající se jazykové sady

Kontrola, které jazykové sady jsou nainstalovány

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak klikněte na příkaz Odinstalovat program.

 2. Posouváním zobrazení zjistěte, které jazyky jsou k dispozici v části Microsoft Office Language Pack – název jazyka.

Kontrola, které sady pro kontrolu pravopisu jsou nainstalovány

 1. Spusťte aplikaci systému Microsoft Office, například Word.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Klikněte na položku Možnosti.

 4. Klikněte na možnost Jazyk.

 5. Pokud je v dialogovém okně Umožňuje nastavení jazykových předvoleb systému Office v části Zvolit jazyky pro úpravy v seznamu Kontrola (pravopisu, gramatiky) vedle požadovaného jazyka zobrazena ikona pravopisu a gramatiky Obrázek tlačítka, jsou nástroje kontroly pravopisu pro daný jazyk nainstalovány.

Začátek stránky

KROK 1: Přidání jazyka klávesnice

Windows 7

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte v části Oblast a jazyk na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.

 3. V dialogovém okně Oblast a jazyk klikněte na kartě Klávesnice a jazyky na tlačítko Změnit klávesnice.

 4. V dialogovém okně textové služby a vstupní jazyky ve skupinovém rámečku výchozí jazyk zadávání, klepněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk a potom přejděte ke změně jazyka klávesnice s panel Jazyk

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

  Pokud jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, není v seznamu uveden, proveďte kroky 5 až 8.

 5. Ve skupinovém rámečku Instalované služby klikněte na tlačítko Přidat.

 6. Rozbalte jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, a potom rozbalte položku Klávesnice.

 7. Zaškrtněte políčko klávesnice nebo editoru IME, který chcete použít, a klikněte na OK. Jazyk se přidá do seznamu Výchozí jazyk zadávání.

  Jestli chcete zobrazit náhled rozložení klávesnice, klikněte na Náhled.
  Dialogové okno Jazyk zadávání s ruskou klávesnicí

 8. V seznamu Výchozí jazyk zadávání klikněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk.

Windows Vista

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.

  Poznámka   V klasickém zobrazení poklikejte na ikonu Místní a jazykové nastavení a potom klikněte na kartu Klávesnice a jazyky.

 3. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte na kartě Klávesnice a jazyky na tlačítko Změnit klávesnice.

 4. V dialogovém okně textové služby a vstupní jazyky ve skupinovém rámečku výchozí jazyk zadávání, klepněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk a potom přejděte ke změně jazyka klávesnice pomocí panelu jazyků.

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

  Pokud jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, není v seznamu uveden, proveďte kroky 5 až 8.

 5. Ve skupinovém rámečku Instalované služby klikněte na tlačítko Přidat.

 6. Rozbalte jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, a potom rozbalte položku Klávesnice.

 7. Zaškrtněte políčko klávesnice nebo editoru IME, který chcete použít, a klikněte na OK. Jazyk se přidá do seznamu Výchozí jazyk zadávání.

  Chcete-li zobrazit náhled rozložení klávesnice, klepněte na tlačítko Náhled
  Dialogové okno Jazyk zadávání s ruskou klávesnicí.

 8. V části Výchozí jazyk zadávání klikněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí, a potom postupujte podle pokynů v části Přepínání mezi jazyky pomocí panelu jazyků.

Windows XP

Důležité   Chcete-li povolit klávesnice pro jazyky jako čínština, japonština a korejština, je nejprve nutné nainstalovat soubory východoasijských jazyků. U jazyků, které se čtou zprava doleva nebo ke svému zobrazení vyžadují kontextové tvarování, je nutné nainstalovat písma se složitým zápisem, která tyto jazyky podporují. Informace o tom, jak nainstalovat soubory východoasijských jazyků a písma se složitým zápisem, naleznete v tématu Povolení rozložení klávesnice pro různé jazyky.

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klikněte na položku Ovládací panely.

 2. Klikněte na odkaz Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka a potom klikněte na odkaz Místní a jazykové nastavení.

  Poznámka   V klasickém zobrazení poklikejte na položku Místní a jazykové nastavení.

 3. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte na kartu Jazyky a pak ve skupinovém rámečku Jazyky a služby pro zpracování textu klikněte na tlačítko Podrobnosti.

 4. V dialogovém okně textové služby a vstupní jazyky ve skupinovém rámečku výchozí jazyk zadávání, klepněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk a potom přejděte ke změně jazyka klávesnice pomocí panelu jazyků.

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

  Pokud jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, není v seznamu uveden, proveďte kroky 5 až 7.

  Poznámka   Zvolený výchozí jazyk bude použit pro všechny aplikace v počítači, které toto nastavení používají, včetně programů jiných společností.

 5. Ve skupinovém rámečku Instalované služby klikněte na tlačítko Přidat.

 6. V dialogovém okně Přidat jazyk klikněte na požadovaný jazyk v seznamu Jazyk a potom klikněte na tlačítko OK.

 7. V seznamu Výchozí jazyk zadávání klikněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk.

Začátek stránky

Krok 2: Změna jazyka klávesnice

Po přidání jazyka klávesnice můžete zadávat text v jiném jazyce pomocí několika různých nástrojů:

Můžete také nastavit, aby se jazyk klávesnice automaticky přepínal podle jazyka okolního textu.

Zadejte znaky, pomocí kódů znaků ASCII nebo Unicode

Kódy znaků můžete použít k vložení požadovaných znaků, třeba když zadáte ALT+0150, vložíte tak pomlčku (–).

Další informace naleznete v tématu kódy znaků ASCII nebo Vložit speciální znaky seznam speciálních znaků a jejich vložení.

Chcete-li vložit znaky pomocí Galerie Symbol

Chcete-li vložit speciální znaky nebo symboly bez znalosti kódy znaků, viz vkládat symboly.

Změna jazyka klávesnice pomocí panelu jazyků

Pokud přidáte požadované jazyky a zároveň povolíte zobrazení panelu jazyků na ploše nebo na hlavním panelu, můžete jazyky měnit kliknutím na panel jazyků a následným výběrem požadovaného jazyka klávesnice, jako je například Němčina (Německo).

Panel jazyků

Pokud panel jazyků není na ploše nebo na hlavním panelu viditelný, je třeba jej zobrazit podle pokynů níže:

Jestliže chcete pro jeden jazyk, například japonštinu, nastavit více než jedno rozložení klávesnice, můžete mezi těmito rozloženími přepínat kliknutím na indikátor rozložení klávesnice na panelu jazyků Příklad indikátorů klávesnice na panelu jazyků a následným kliknutím na požadované rozložení klávesnice. Název indikátoru se mění podle aktivního rozložení klávesnice.

Další informace o použití panelu jazyků naleznete v tématu Přepínání mezi jazyky pomocí panelu jazyků.

Zobrazení panelu jazyků ve Windows 7

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.

 3. V dialogovém okně Oblast a jazyk klikněte v části Klávesnice a jazyky na tlačítko Změnit klávesnice.

 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte na kartu Panel jazyků a potom vyberte možnost Na okraji hlavního panelu. Tím zobrazíte panel jazyků s aktuálním jazykem klávesnice na hlavním panelu.

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

Po výběru jazyka zadávání Němčina (Německo) se na hlavním panelu namísto místního jazyka zobrazí jako jazyk zadávání položka DE. Chcete-li tento jazyk změnit, klikněte na panel jazyků na hlavním panelu a vyberte požadovaný jazyk.

Zobrazení panelu jazyků v systému Windows Vista (zobrazení podle kategorií)

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.

  Poznámka   V klasickém zobrazení poklikejte na položku Místní a jazykové nastavení.

 3. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte v části Klávesnice a jazyky na tlačítko Změnit klávesnice.

 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte na kartu Panel jazyků a potom vyberte možnost Na okraji hlavního panelu. Tím zobrazíte panel jazyků s aktuálním jazykem klávesnice na hlavním panelu.

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

Po výběru jazyka zadávání Němčina (Německo) se na hlavním panelu namísto místního jazyka zobrazí jako jazyk zadávání položka DE. Chcete-li tento jazyk změnit, klikněte na panel jazyků na hlavním panelu a vyberte požadovaný jazyk.

Zobrazení panelu jazyků v systému Windows XP (zobrazení podle kategorií)

 1. Klikněte na tlačítko Start, přesuňte ukazatel myši na příkaz Nastavení, klikněte na položku Ovládací panely a potom klikněte na panel Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka.

  Poznámka   V klasickém zobrazení poklikejte na položku Místní a jazykové nastavení.

 2. V dialogovém okně Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka klikněte v části Vyberte úkol na položku Přidat jazyky.

 3. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte na kartě Jazyky na tlačítko Podrobnosti.

 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte na tlačítko Panel jazyků.

 5. V dialogovém okně Nastavení panelu jazyků zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Zobrazit panel jazyků na ploše. Panel jazyků se zobrazí na hlavním panelu.

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

Zadání znaků pomocí klávesnice na obrazovce (OSK)

Po přidání jazyka zadávání je možné psaní bez použití klávesnice pomocí klávesnice na obrazovce (OSK).

 1. Klikněte na tlačítko Start a na položku Spustit a potom do textového pole zadejte text osk.

 2. Kliknutím na „klávesy“ na obrazovce OSK zadávejte text, diakritická znaménka nebo zvláštní znaky.

  Klávesnice na obrazovce

Začátek stránky

Nepovinné: Změna jazyka zobrazení

 1. Otevřete soubor Office, například sešit aplikace Excel.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Klikněte na položku Možnosti.

 4. Klikněte na možnost Jazyk.

 5. V dialogovém okně Umožňuje nastavení jazykových předvoleb systému Office vyberte v části Zvolit jazyky pro úpravy v seznamu Jazyk pro úpravy požadovaný jazyk pro úpravy a klikněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.

  Poznámka   Tímto změníte výchozí jazyk pro úpravy pro všechny aplikace systému Microsoft Office.

Abyste mohli změnit zobrazení na jiný jazyk, musí být tento jazyk nainstalován a povolen. Další informace naleznete v tématu Jaké jazykové sady nebo sady pro kontrolu pravopisu jsou nainstalovány a Nastavení jazykových předvoleb pro úpravy, zobrazení nebo nápovědu.

Další informace o změně jazyka zobrazení naleznete v tématu Změna výchozího jazyka pro aplikace Office a Nastavení jazykových předvoleb pro úpravy, zobrazení nebo nápovědu.

Začátek stránky

Poznámka   Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Použít na: Office 2013, Office 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk