Změna hesla v aplikaci Business Contact Manager

Jestliže máte přístup ke vzdálené databázi aplikace Business Contact Manager, může být pro přihlášení potřeba heslo. Pokud se databáze nachází v počítači, který je součástí domény, můžete použít síťové heslo. V opačném případě vám musí vlastník databáze nebo správce počítače heslo poskytnout.

Při prvním připojení ke sdílené databázi aplikace Business Contact Manager se zobrazí výzva k zadání hesla vzdáleného přístupu vytvořeného vlastníkem databáze. Heslo vzdáleného přístupu je nutné změnit tak, aby odpovídalo místnímu heslu.

Poznámka : Místní heslo není předáno vlastníkovi databáze.

Dočasné heslo nebo heslo vzdáleného přístupu:     Zadejte heslo poskytnuté správcem.

Místní heslo:     Zadejte heslo používané pro přihlášení k místnímu počítači.

Potvrzení místního hesla:     Zadejte znovu heslo používané pro přihlášení k místnímu počítači.

Po klepnutí na tlačítko OK se heslo vzdáleného přístupu změní tak, aby se shodovalo s heslem používaným k přihlášení k vašemu počítači. Pokud heslo vzdáleného přístupu odpovídá místnímu heslu, při dalším připojení ke sdílené databázi se výzva k zadání hesla nezobrazí.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×