Změna hesla dokumentu

Pokud chcete změnit heslo dokumentu, musíte ho nejdřív otevřít s aktuálním heslem. Po otevření vytvořte nové heslo.

  1. Otevřete dokument a zadejte aktuální heslo.

  2. Klikněte na Soubor > Informace > Zamknout dokument > Zašifrovat pomocí hesla.

    Chraňte svůj dokument pomocí hesla.

  3. V okně Šifrovat dokument zadejte heslo a potom klikněte na tlačítko OK.

  4. V okně Potvrdit heslo zadejte heslo znovu a potom klikněte na tlačítko OK.

Poznámka :  Můžete taky heslo úplně odebrat.

Důležité : 

  • V heslech se rozlišují malá a velká písmena. Při prvním zadávání hesla ověřte, jestli není zapnutá klávesa Caps Loc.

  • Pokud heslo ztratíte nebo zapomenete, Word vaše informace nedokáže obnovit, takže může být dobré mít heslo uložené na bezpečném místě nebo vytvořit heslo, které si jednoduše zapamatujete.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×