Změna formátu zprávy na formát HTML, formát RTF nebo prostý text

Jednotlivé e-mailové aplikace se od sebe mohou lišit, je proto potřeba používat formát zprávy, který bude podporovat aplikace příjemce. Aplikace Microsoft Outlook nabízí flexibilitu z hlediska výběru formátu zprávy, kterou využijete v různých situacích. Zvolený formát zprávy určuje, zda lze přidat formátovaný text, například tučné písmo, barevné písmo nebo odrážky, a zda lze do hlavní části zprávy přidat obrázky. To, že zvolíte konkrétní formát zprávy s těmito možnostmi, neznamená, že se příjemci zobrazí. Je to proto, že některé e-mailové aplikace nepodporují formátované zprávy nebo obrázky.

V tomto článku:

Rozdíly mezi jednotlivými formáty zprávy

Změna formátu všech zpráv

Změna formátu zprávy u všech zpráv odeslaných zadanému příjemci v Internetu

Změna formátu jedné zprávy

Rozdíly mezi jednotlivými formáty zprávy

Aplikace Microsoft Office Outlook 2007 podporuje tři formáty zpráv:

 • Formát prostého textu:     Tento formát je podporován všemi e-mailovými aplikacemi. Aplikaci Outlook lze nastavit tak, aby otevírala přijaté zprávy pouze ve formátu prostého textu. V tomto formátu není podporováno tučné formátování, kurzíva, barevná písma a jiné formátování textu. Není v něm podporováno ani zobrazování obrázků přímo v textu zprávy, můžete je však vložit do zprávy jako přílohy.

 • Formát RTF aplikace Outlook:     Jde o formát společnosti Microsoft, který podporují pouze následující e-mailové aplikace:

  • Microsoft Exchange Client verze 4.0 a 5.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 97, 98, 2000 a 2002

   Formát RTF lze použít při odesílání zpráv uvnitř organizace, ve které se používá server Microsoft Exchange, doporučujeme však používat formát HTML. Formát RTF podporuje formátování textu, včetně odrážek, zarovnání a propojených objektů. Při odesílání zpráv příjemci v síti Internet převádí aplikace Outlook ve výchozím nastavení zprávy ve formátu RTF automaticky do formátu HTML, aby bylo zachováno formátování zprávy a aby byly správně doručeny přílohy. Aplikace Outlook také automaticky formátuje žádosti o schůzku, zadání úkolů a zprávy s hlasovacími tlačítky, aby bylo možné tyto položky v pořádku doručit prostřednictvím sítě Internet jiným uživatelům aplikace Outlook bez ohledu na výchozí formát zprávy. Pokud je zprávou odesílanou do sítě Internet zadání úkolu nebo žádost o schůzku, převede ji aplikace Outlook automaticky do formátu internetového kalendáře (běžný formát pro položky internetového kalendáře). Zpráva tak bude podporována i jinými e-mailovými aplikacemi.

 • HTML:     Tento formát zpráv je v aplikaci Outlook výchozí. Je nejvhodnější ho používat v případě, že chcete vytvářet zprávy se vzhledem podobným jako u tradičních dokumentů (s použitím různých druhů písma, barev nebo například seznamů s odrážkami). Ve výchozím nastavení v případě, že vyberete jednu z možností, které umožňují použít formátování (HTML nebo RTF), je zpráva odeslána ve formátu HTML. Když tedy použijete formát HTML, víte, že příjemci se zpráva zobrazí tak, jak jste ji odeslali.

Poznámka   Při odpovědi na zprávu zachovává aplikace Outlook formát původní zprávy. Pokud však zaškrtnete políčko Číst veškerou standardní poštu ve formátu prostého textu, aplikace Outlook použije pro odpověď formát prostého textu. Také můžete klepnout na informační panel a změnit formát zprávy na formát HTML nebo RTF a potom odeslat odpověď. Změníte-li formát zprávy, bude pro odpověď použit nový formát zobrazení.

Začátek stránky

Změna formátu všech zpráv

Aplikaci Outlook můžete nakonfigurovat tak, aby se ve všech nových e-mailových zprávách používal zvolený formát zpráv.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom na kartu Formát pošty.

 2. V rozevíracím seznamu Nové zprávy ve formátu klepněte na požadovaný formát.

Začátek stránky

Změna formátu zprávy u všech zpráv odeslaných zadanému příjemci v Internetu

 1. Otevřete kartu s kontaktem příslušného příjemce.

 2. V rozevíracím seznamu E-mail poklepejte na e-mailovou adresu příjemce.

 3. V rozevíracím seznamu Internetový formát vyberte formát, který chcete použít ve zprávách pro tohoto příjemce.

Poznámka   Formát lze změnit pouze u zpráv odeslaných kontaktu prostřednictvím e-mailové adresy SMTP. E-mailová adresa SMTP obsahuje symbol @ (například barbara@contoso.com). Pokud používáte účet serveru Exchange a odesíláte zprávu jiné osobě v organizaci, která také používá účet serveru Exchange, není tato funkce k dispozici.

Začátek stránky

Změna formátu jedné zprávy

 1. Vytvořte novou zprávu.

 2. V otevřené zprávě klepněte na kartě Možnosti zprávy ve skupinovém rámečku Formát na formát, který chcete použít (Prostý text, HTML nebo RTF).

Začátek stránky

Použít na: Outlook 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk