Změna existujícího průzkumu

Máte-li oprávnění ke změnám existujícího průzkumu, můžete přidat nebo upravit otázky, vložit konec stránky a změnit pořadí otázek.

Poznámka : V době, kdy lidé na průzkum aktivně odpovídají, byste neměli otázky přidávat či podstatně měnit, protože byste mohli získat nekonzistentní odpovědi.

Co chcete udělat?

Úprava otázky

Přidání otázky

Odstranění otázky

Přidání konce stránky mezi otázky

Změna pořadí otázek

Úprava otázky

Můžete změnit text otázky a ve většině případů text možných odpovědí.

Poznámka : V některých případech můžete změnit typ otázky, ale tato možnost závisí na typu otázky. Některé typy otázek nelze změnit na jiné typy otázek. Pokud se nezobrazí typ otázky, kterou chcete použít, odstraňte starou otázku a vytvořte novou otázku požadovaného typu.

 1. Pokud průzkum není dosud otevřený, klikněte na jeho název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vašeho průzkumu nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název daného průzkumu.

 2. V nabídce Nastavení nabídka nastavení klikněte na příkaz Nastavení průzkumu.

 3. V části Otázky klepněte na otázku, kterou chcete změnit.

 4. Proveďte požadované změny a klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání otázky

 1. Pokud průzkum není dosud otevřený, klikněte na jeho název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vašeho průzkumu nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název daného průzkumu.

 2. V nabídce Nastavení nabídka nastavení klepněte na příkaz Přidat otázky.

 3. Zadejte text otázky, vyberte typ otázky a zadejte všechna ostatní nastavení pro otázku.

 4. Klepnutím na možnost Další otázka přidejte další otázku nebo klepněte na možnost Dokončit, pokud jste dokončili přidávání otázek.

  Tip : Nové otázky budou přidány na konec seznamu existujících otázek, můžete však změnit pořadí, ve kterém se otázky zobrazí.

Začátek stránky

Odstranění otázky

Důležité : Při odstranění otázky nebudou společně s otázkou odstraněny žádné odpovědi na otázku (pokud některý uživatel odpověděl).

 1. Pokud průzkum není dosud otevřený, klikněte na jeho název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vašeho průzkumu nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název daného průzkumu.

 2. V nabídce Nastavení nabídka nastavení klikněte na příkaz Nastavení průzkumu.

 3. V části Otázky klepněte na otázku, kterou chcete odstranit.

 4. Klepněte na tlačítko Odstranit.

Začátek stránky

Přidání konce stránky mezi otázky

Chcete-li do průzkumu přidat konec stránky, přidejte novou otázku a jako typ otázky vyberte Oddělovač stránek. Pokud do existujícího průzkumu přidáte konec stránky, bude přidán za existující otázky. Tento konec stránky však můžete přesunout mezi existující otázky změnou pořadí otázek.

 1. Pokud průzkum není dosud otevřený, klikněte na jeho název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vašeho průzkumu nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název daného průzkumu.

 2. V nabídce Nastavení nabídka nastavení klepněte na příkaz Přidat otázky.

 3. V části Otázka a typ klepněte na položku Oddělovač stránek (vloží do průzkumu konec stránky).

 4. Chcete-li umístit konec stránky mezi existující otázky, změňte pořadí otázek.

Začátek stránky

Změna pořadí otázek

 1. Pokud průzkum není dosud otevřený, klikněte na jeho název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vašeho průzkumu nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název daného průzkumu.

 2. V nabídce Nastavení nabídka nastavení klikněte na příkaz Nastavení průzkumu.

 3. V části Otázky klepněte na tlačítko Změnit pořadí otázek.

 4. Ve skupinovém rámečku Pozice shora vyberte číslo odpovídající pořadí, ve kterém chcete otázky zobrazit.

  Poznámka : Pokud chcete změnit pořadí otázek v průzkumu, měli byste nejdříve zhodnotit dopad na větvení. Pokud průzkum přeorganizujete tak, že otázka, která následovala za logikou větvení, je nyní před otázkou, která obsahuje logiku větvení, bude logika větvení odebrána. Otázka se může větvit pouze do otázek, které po ní následují.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×