Změna dostupnosti zdroje bez použití kalendáře

Časy dostupnosti můžete nastavit přímo v dialogovém okně Informace o zdroji. Máte tak možnost informovat vaši organizaci o tom, že příslušná osoba nebude v určitou dobu dostupná, a vůbec přitom nemusíte použít její kalendář.

 1. Klikněte na Zobrazení > Zobrazení zdrojů > Seznam zdrojů.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na název zdroje a potom klikněte na Informace.

 3. Klikněte na kartu Obecné.

 4. Do pole Dostupný od zadejte datum, kdy zdroj zahájí práci na projektu.

 5. Do pole Dostupný do zadejte datum, kdy zdroj ukončí práci na projektu.

 6. Do pole Jednotky zadejte Maximální počet jednotek, pro které je zdroj během tohoto období dostupný.

  Dialogové okno Informace o zdroji

Několik užitečných informací o sloupci Jednotky:

 • Maximální počet jednotek můžete zadat jako procentuální hodnotu (například 50 %, 100 % nebo 300 %) nebo jako desetinné číslo (například 0,5, 1 nebo 3).

 • Pokud chcete zdroj nastavit na částečný úvazek, nastavte procentuální hodnotu nižší než 100. Pokud bude zdroj například v určené době pracovat na poloviční úvazek, zadejte hodnotu 50%.

 • Pokud nastavujete jednotky pro skupinu zdrojů, musí procentuální hodnota reprezentovat všechny osoby ve skupině. Pokud jsou ve skupině například tři osoby pracující na plný úvazek, zadejte hodnotu 300 %.

Tip

Jak postupovat

Použití průběhových křivek k podrobnému určení dostupnosti

Při použití průběhových křivěk může Project automaticky nastavit práci osoby na úkolu podle pracovního modelu. Pokud třeba chcete, aby Project zohledňoval u úkolu intenzivní fázi, můžete na práci osoby na projektu použít model „zatížení na začátku“. V takovém případě Project přidá víc práce na začátku přiřazení úkolu než na jeho konci.

Abyste se dozvěděli, jak to funguje, bude nejlepší si to vyzkoušet. K nastavení průběhové křivky práce u přiřazení použijte zobrazení Používání úkolů. Poklikejte na název zdroje a potom na možnost Průběhová křivka práce.

Poznámka: Měnit rozvržení práce tímto způsobem se dá pouze u automaticky plánovaných úkolů.

Zjednodušení zadávání dat dostupnosti

V kterémkoli zobrazení můžete zadat datum do pole Dostupný do bez nutnosti zadávat datum do sloupce Dostupný od.

Odkazy na další informace o kalendářích a plánování

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×