Změna datového souboru, do kterého je ukládán obsah

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete změnit datový soubor, který se používá k ukládání nové e-mailové zprávy a položky v Informační kanály RSS. Můžete buď mít všechny účty Doručená a uložili na jeden datový soubor nebo je lze definovat datového souboru pro každý účet. Kromě toho pokud používáte účet Microsoft Exchange, můžete některé typy informací, například informační kanály RSS doručit Soubor osobních složek (PST) ve vašem počítači.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Nastavení účtu.

  Chybí příkaz Nastavení účtu

  Příkaz Nastavení účtu je v nabídce Nástroje aplikace Microsoft Office Outlook 2007. Pro dřívější verze aplikace Outlook následující pokyny neplatí. Použijte nápovědu dodanou s příslušnou verzí. Pokud se na panelu nadpisů aplikace, kterou používáte, zobrazuje aplikace Outlook Express, znamená to, že používáte aplikaci, která není totožná s aplikací Outlook. Pomoc získáte v nápovědě k aplikaci Outlook Express.

 2. Na kartě E-mail nebo Informační kanály RSS vyberte e-mailový účet nebo informační kanál RSS, které chcete změnit, a klepněte na tlačítko Změnit složku.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Použití stávajícího souboru PST   

   Pokud používáte jiný e-mailový účet, než účet na serveru Exchange (například e-mailový účet Protokol POP3), k ukládání informací aplikace Outlook v počítači je již použit soubor PST. Je-li k dispozici druhý soubor PST, můžete ho použít. Ve výchozím nastavení se soubory PST zobrazují jako Osobní složky, pokud je nepojmenujete jinak.

   1. V souboru PST vyberte složku, do které budou ukládány nové e-mailové zprávy odeslané na váš e-mailový účet POP3.

   2. Klepněte na tlačítko OK a potom v dialogovém okně Nastavení účtu klepněte na tlačítko Zavřít.

  • Vytvoření nového souboru PST.   

   1. Klepněte na tlačítko Nový datový soubor aplikace Outlook.

   2. Vyberte požadovaný typ souboru PST a potom klepněte na tlačítko OK.

    Nepotřebujete-li nový soubor PST používat s aplikací Outlook 2002 nebo starší verzí, měli byste jako typ souboru vybrat položku Soubor osobních složek (PST) aplikace Office Outlook.

   3. Do pole Název souboru zadejte název souboru PST a klepněte na tlačítko OK.

   4. Do pole Název v dialogovém okně Vytvořit osobní složky zadejte snadno rozpoznatelný název a klepněte na tlačítko OK.

    Dialogové okno Vytvořit osobní složky

    1. Doporučujeme zadat název, který má být zobrazen v Navigační podokno. Změnou zobrazovaného názvu souboru PST z názvu Osobní složky na smysluplnější název usnadníte rozlišování mezi různými datovými soubory aplikace Outlook, pokud budete pracovat s více než jedním souborem PST.

    2. K datovému souboru lze přidat heslo.

    Heslo může obsahovat maximálně 15 znaků.

    Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Heslo, které směs těchto prvků nevyužívá, bývá slabé. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: House27. Hesla by měla mít délku aspoň 8 znaků. Lepší je kód, který používá 14 nebo víc znaků. Další informace najdete v tématu Pomozte ochránit své osobní údaje silnými hesly.

    Heslo je nezbytné si zapamatovat. Pokud heslo zapomenete, společnost Microsoft ho nebude moci zjistit. Hesla, která si zapíšete, uložte na bezpečném místě stranou od informací, jež budou těmito hesly chráněny.

    Důležité : K vašemu heslu nemá přístup společnost Microsoft, váš poskytovatel služeb Internetu, ani správce pošty. Pokud heslo zapomenete, nebude možné otevřít ani obnovit obsah souboru PST.

    3. Pokud zaškrtnete políčko Uložit toto heslo do seznamu hesel, poznamenejte si heslo pro případ, že daný soubor PST bude třeba otevřít v jiném počítači. Toto políčko zaškrtněte pouze v případě, že je váš uživatelský účet systému Microsoft Windows chráněn heslem a jiní uživatelé nemají k vašemu účtu přístup.

   5. V dialogovém okně Nové umístění pro doručování e-mailových zpráv klepněte na tlačítko OK a potom v dialogovém okně Nastavení účtu klepněte na tlačítko Zavřít.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×