Změna databáze serveru SQL Server používané pro hlavní datové připojení šablony formuláře

V tomto článku

Přehled

Než začnete

Změna hlavního datového připojení

Přehled

Navrhujete-li šablonu formuláře s hlavním datovým připojením k databázi serveru Microsoft SQL Server, pravděpodobně budete potřebovat změnit hlavní datové připojení k jiné databázi serveru SQL Server. Představte si například, že navrhujete šablonu formuláře a testujete ji v prostředí, kde se používá zkušební databáze, která je podobná vaší provozní databázi. V průběhu testování navrhnete šablonu formuláře založenou na databázi serveru SQL Server, kterou vaše společnost používá pro testování. Provozní databáze serveru SQL Server, kterou budou uživatelé používat po nasazení šablony formuláře, se ovšem nachází na jiném serveru. Před nasazením šablony formuláře je třeba změnit hlavní datové připojení z testovací databáze na provozní databázi.

Změníte-li databázi v hlavním datovém připojení šablony formuláře, aplikace Microsoft Office InfoPath vytvoří hlavní Zdroj dat obsahující Pole a Skupina, které odpovídají způsobu, jakým jsou data uložena v nové databázi. Jsou-li v nové databázi data uložena stejným způsobem jako ve staré databázi, aplikace InfoPath automaticky Vazba existující ovládací prvky v šabloně formuláře s poli v novém zdroji dat. Jestliže pole a skupiny v novém datovém zdroji neodpovídají polím a skupinám ve starém zdroji dat, aplikace InfoPath odstraní z ovládacích prvků vazby na zdroj dat. Odstraní-li aplikace InfoPath z ovládacích prvků tyto vazby, bude nutné buď odebrat ovládací prvky z šablony formuláře, nebo je svázat s jinými poli nového zdroje dat.

Po změně hlavního datového připojení je vhodné znovu publikovat a otestovat šablonu formuláře a ujistit se, že hlavní datové připojení k databázi pracuje správně, když uživatelé vyplní formuláře založené na vaší šabloně formuláře. Je rovněž vhodné ověřit, zda existující formuláře založené na této šabloně fungují stále podle očekávání. Po dokončení testů je možné povolit uživatelům vyplňovat formuláře založené na této šabloně. Více informací o publikování šablony formuláře naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Než začnete

Před změnou hlavního datového připojení je třeba získat od správce databáze následující informace:

 • název serveru, na kterém je umístěna nová databáze serveru SQL Server;

 • způsob ověřování, který používá nová databáze; pro přístup uživatelů k databázi se používá buď ověřování systému Microsoft Windows, nebo ověřování serveru SQL Server;

 • ověření, že názvy tabulek, sloupců a vazeb v nové databázi jsou stejné jako ve staré databázi; jestliže jste od prvního návrhu šablony formuláře přidali vazby mezi tabulkami, tyto vazby je třeba přidat i při změně hlavního datového připojení.

Začátek stránky

Změna hlavního datového připojení

 1. V nabídce Nástroje klepněte na možnost Převést hlavní zdroj dat.

 2. V Průvodci datovým připojením ověřte, zda jsou vybrané možnosti pro datové připojení správné, a potom klepněte na tlačítko Další.

 3. Na první stránce průvodce klepněte na přepínač Databáze (pouze Microsoft SQL Server nebo Microsoft Office Access) a potom klepněte na tlačítko Další.

 4. Na další stránce průvodce klepněte na tlačítko Změnit databázi.

 5. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat klepněte na tlačítko Nový zdroj.

 6. V seznamu K jakému zdroji dat se chcete připojit? klepněte nejprve na možnost Microsoft SQL Server a potom na tlačítko Další.

 7. Do pole Název serveru napište název serveru obsahujícího databázi serveru SQL Server.

 8. Ve skupinovém rámečku Přihlašovací pověření proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud je přístup k databázi určován na základě pověření používaného v síti Microsoft Windows, klepněte na možnost Použít ověřování systému Windows.

  • Pokud je přístup k databázi určován na základě konkrétního uživatelského jména a hesla získaného od správce databáze, klepněte na možnost Použít následující uživatelské jméno a heslo a potom napište uživatelské jméno a heslo do polí Uživatelské jméno a Heslo.

 9. Klepněte na tlačítko Další.

 10. V seznamu Vyberte databázi obsahující požadovaná data klepněte na název nové databáze, kterou chcete používat. Zaškrtněte políčko Připojit ke konkrétní tabulce, klepněte na název primární tabulky a potom klepněte na tlačítko Další.

 11. Na další stránce průvodce zadejte do pole Název souboru jméno souboru, v němž jsou uloženy informace o připojení. Nastavení uložíte klepnutím na tlačítko Dokončit.

  Jestliže budete v datovém připojení pro dotazy používat další tabulky, můžete je přidat na této stránce průvodce.

  Přidání dalších tabulek

  1. Klepněte na tlačítko Přidat tabulku.

  2. V seznamu Vyberte podřízenou tabulku, kterou chcete přidat klepněte nejprve na název podřízené tabulky a potom na tlačítko Další.

  3. Aplikace InfoPath se pokusí nastavit relace porovnáním názvů polí v obou tabulkách. Jestliže nechcete použít navrženou relaci, vyberte ji a potom klepněte na tlačítko Odebrat relaci.

  4. Chcete-li relaci přidat, klepněte na tlačítko Přidat relaci. Pokračujte klepnutím na názvy souvisejících polí v obou sloupcích a potom klepněte na tlačítko OK.

  5. Klepněte na tlačítko Dokončit.

  6. Chcete-li přidat další podřízené tabulky, opakujte uvedené kroky.

 12. Klepněte na tlačítko Další.

 13. Na poslední stránce průvodce zadejte název datového připojení. Název se zobrazí v seznamu Zdroj dat v podokně úloh Zdroj dat.

 14. Pokud chcete uživatelům umožnit odesílání dat z formuláře prostřednictvím jiného datového připojení pro odesílání, které přidáte později, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit odesílání pro toto připojení. Tím zakážete datové připojení pro odesílání v hlavním datovém připojení.

 15. Klepněte na tlačítko Dokončit.

  Tip : Pokud potřebujete změnit sekundární datová připojení šablony formuláře pro dotazy nebo pro odesílání, proveďte požadované změny předtím, než přejdete k dalšímu kroku. Změníte-li sekundární datová připojení nyní, bude možné otestovat nové hlavní i sekundární datové připojení současně. Odkazy na další informace o změně sekundárních datových připojení naleznete v části Viz také.

 16. Chcete-li si prohlédnout provedené změny, klikněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Náhled nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+B.

 17. Chcete-li šablonu formuláře publikovat, v nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat.

 18. Formulář důkladně vyzkoušejte otevřením formuláře založeného na této šabloně formuláře a jeho vyplněním. Ověřte, zda formulář založený na této šabloně formuláře funguje podle očekávání.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×