Změna dat v kalendáři

Pomocí možností kalendáře aplikace Publisher lze kalendář upravit tak, aby obsahoval data v rozsahu let 1900 až 2200 a také, aby obsahoval na každé stránce jeden měsíc nebo celý rok.

Pokud jste již kalendář vytvořili, můžete jej aktualizovat (například aby zobrazoval data v rozmezí let 2008 až 2009 nebo od října 2008 do října 2009).

Pokud chcete, aby při aktualizaci na nový kalendář zůstala v ročním kalendáři zachována data narozenin a jiných událostí, můžete k vytvoření a tisku kalendáře použít aplikaci Microsoft Outlook.

Důležité : Při změně dat v kalendáři je výsledný kalendář považován za nový kalendář a je použito původní formátování. V kalendáři jsou zobrazeny původní obrázky, barvy a písma. Všechny události a veškerý text, který jste do kalendáře přidali dříve, již nebudou v novém kalendáři zobrazeny. (K tomuto obnovení původního formátování dojde také při použití nového návrhu u upravené publikace kalendáře.)

Co chcete udělat?

Změna roku nebo měsíce v publikaci kalendáře

Změna počátečního dne týdne v kalendáři

Změna roku nebo měsíce v publikaci kalendáře

 1. Otevřete publikaci kalendáře, kterou chcete aktualizovat.

 2. V podokně Formátovat publikaci klepněte v části Kalendář– možnosti na tlačítko Změnit šablonu.

 3. V dialogovém okně Změnit šablonu klepněte v části Možnosti na tlačítko Nastavit data kalendáře.

 4. V dialogovém okně Nastavit data kalendáře zadejte do polí Počáteční datum a Koncové datum požadovaná data.

Poznámka : Po změně dat (změnou všech dat v kalendáři nebo přidáním dat navíc) je výsledný kalendář považován za nový kalendář a úpravy formátování a obsah nejsou zachovány. Vybrané barevné schéma však zůstane zachováno.

Začátek stránky

Změna počátečního dne týdne v kalendáři

Počáteční den týdne v kalendáři je určen nastavením jazyka v dialogovém okně Místní nastavení pro daný počítač. Pro nastavení Angličtina (Spojené státy) je počátečním dnem týdne neděle. pro nastavení Angličtina (Spojené království) je počátečním dnem týdne pondělí. Chcete-li počáteční den týdne v kalendáři změnit, postupujte podle pokynů pro operační systém, který používáte.

 1. V nabídce Start systému Windows klepněte na příkaz Ovládací panely.

 2. Pokud jste tak ještě neučinili, přepněte do zobrazení kategorií.

 3. Klepněte na panel Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka.

 4. Klepněte na panel Místní a jazykové nastavení a pak na kartu Místní nastavení.

 5. Ve skupinovém rámečku Standardy a formáty proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li jako počáteční den týdne v kalendáři nastavit neděli, klepněte na položku Angličtina (Spojené státy).

  • Chcete-li jako počáteční den týdne v kalendáři nastavit pondělí, klepněte na položku Angličtina (Spojené království).

Poznámka : 

 • Tato možnost určuje také zobrazení dat, času, čísel a měn v daném počítači.

 • U stávajících kalendářů aplikace Publisher se nové nastavení projeví až po změně dat. U nových kalendářů je nové nastavené použito automaticky.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×