Změna barvy pozadí snímků

Pokud se rozhodnete, že chcete větší kontrast mezi pozadím a textem na snímcích, můžete změnit barvu pozadí na jinou přechodovou nebo plnou barvu.

Pokud chcete použít plnou barvu na pozadí, postupujte takhle:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na snímek, ke kterému chcete přidat barvu pozadí, a klikněte na Formát pozadí > Souvislá výplň.

  Tip :  Při kliknutí pravým tlačítkem myši na snímek byste neměli kliknout do textu nebo do jiného zástupného symbolu.

 2. Vyberte Barva a potom zvolte barvu, kterou chcete použít.

  Plná barva pozadí

  Tip : Pokud chcete použít barvu pozadí, která není součástí Barvy motivu, vyberte Další barvy a pak vyberte požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní se nebudou aktualizovat, pokud později změníte Motiv dokumentu.

 3. Pokud chcete změnit Průhlednost pozadí, posuňte jezdec Průhlednost .
  Procento průhlednosti se může pohybovat od 0 % (úplně neprůhledné – to je výchozí nastavení) až po 100 % (úplně průhledné).

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete barvu použít u vybraných snímků, vyberte Zavřít.

  • Pokud chcete barvu použít u všech snímků v prezentaci, vyberte Použít u všech.

Pokud chcete použít pro pozadí snímků přechodovou barvu, postupujte takhle:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na snímek, ke kterému chcete přidat přechodovou barvu pozadí, a vyberte Formát pozadí > Přechodová výplň.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete použít přechodovou výplň s přednastavenou barvou, typem a směrem, klikněte na Přednastavené přechody a potom vyberte možnost.

   Přednastavené přechody

 3. Pokud si chcete barevné schéma přechodové výplně upravit podle sebe, udělejte toto:

  • V části Přechodové zarážky vyberte první přechodovou zarážku (v diagramu pod textem je označená jako 1).

  • Klikněte na šipku vedle možnosti Barva a vyberte barvu v části Barva motivu nebo Standardní barvy.

   Změna barvy jednotlivých přechodových zarážek

   Tip :  Pokud chcete použít další standardní volby barev, vyberte Další barvy, nebo si vytvořte vlastní barvu.

  • Když budete chtít nastavit šířku pásu přechodové barvy, klikněte na přechodovou zarážku a myší ji přetáhněte doprava nebo doleva. Taky můžete přesouvat pole Umístění nahoru nebo dolů a postupně tak zvyšovat nebo snižovat požadované procento.

  • To samé udělejte u všech ostatních přechodových zarážek (v ukázce diagramu nahoře vidíte 4).

 4. Jezdcem Jas si nastavte, jaký má být jas.

 5. Pokud chcete změnit Průhlednost pozadí, posuňte jezdec Průhlednost .
  Procento průhlednosti se může pohybovat od 0 % (úplně neprůhledné – to je výchozí nastavení) až po 100 % (úplně průhledné).

 6. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete přechodovou barvu použít jenom pro snímky, které máte vybrané, klikněte na Zavřít.

  • Pokud chcete přechodovou barvu použít u všech snímků v prezentaci, klikněte na Použít u všech.

Další informace o pozadí snímků a vodoznacích:

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×