Změna šířky sloupce a výšky řádku

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Na listu můžete nastavit šířku sloupce čísla 0 (nula) až 255. Tato hodnota představuje počet znaků, které mohou být zobrazena v buňce zformátována pomocí Standardní písmo. Výchozí šířka sloupců je 8,43 znaků. Pokud sloupec obsahuje šířka 0 (nula), jsou skryté sloupce.

Můžete určit výšku řádku od 0 (nula) do 409. Tato hodnota představuje měření výšku v bodech (přibližně 1/72 palce rovná se 1 bod nebo 0.035 cm). Výchozí výška řádků je 12,75 bodů (přibližně 1/6 palce nebo 0,4 cm). Pokud řádek obsahuje výška 0 (nula), jsou skryté řádku.

Pokud pracujete v zobrazení rozložení stránky (kartazobrazení, skupina Zobrazení sešitu, tlačítko Rozložení stránky ), je zadat sloupce šířky nebo výšky řádku v palcích. V tomto zobrazení palce jsou měrnou jednotku ve výchozím nastavení, ale můžete změnit měrné jednotky a centimetry, milimetry. Na kartě soubor klikněte na tlačítko Možnosti, klikněte na kategorii Upřesnit a v části zobrazení vyberte možnost ze seznamu Jednotek pravítka.

Nastavení konkrétní šířky sloupce

 1. Vyberte sloupec nebo sloupce, které chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

  Na kartě Domů klikněte na Formát

 3. V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Šířka sloupce.

 4. Do pole Šířka sloupce zadejte požadovanou hodnotu.

 5. Klikněte na OK.

  Tip : Pokud chcete rychle nastavit šířku jednoho sloupce, klikněte pravým tlačítkem myši na vybraný sloupec, klikněte na položku Šířka sloupce, zadejte požadovanou hodnotu a klikněte na OK.

Změna šířky sloupce automaticky na šířku obsahu (přizpůsobení)

 1. Vyberte sloupec nebo sloupce, které chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

  Na kartě Domů klikněte na Formát

 3. V části Velikost buňky klikněte na položku Přizpůsobit šířku sloupců.

  Poznámka : Chcete-li rychle automaticky upravit šířku všech sloupců, klikněte na tlačítko Vybrat vše a potom poklikejte na libovolné ohraničení mezi dvěma záhlavími sloupců.

Tlačítko Vybrat vše

Přizpůsobení šířky sloupce jinému sloupci

 1. Vyberte buňku ve sloupci, který má požadovanou šířku.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C nebo na kartě Domů ve skupině Schránka klikněte na položku Kopírovat.

  Na kartě Domů klikněte na Kopírovat

 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na buňku v cílovém sloupci, přesuňte ukazatel na položku Vložit jinak, a potom klikněte na tlačítko Ponechat šířky sloupců zdroje Obrázek tlačítka .

Změna výchozí šířky všech sloupců v listu nebo v sešitu

Hodnota výchozí šířky sloupce udává průměrný počet znaků standardního písma, které se vejdou do buňky. Pro výchozí šířku sloupce v listu nebo v sešitu můžete určit jiné číslo.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit výchozí šířku sloupce v listu, klikněte na ouško tohoto listu.

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu a potom v Místní nabídka klikněte na příkaz Vybrat všechny listy.

   Klikněte na ouško listu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na Formát.

  Na kartě Domů klikněte na Formát

 3. V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Výchozí šířka.

 4. Do pole Standardní šířka sloupce zadejte nové rozměry a klikněte na OK.

  Tip : Jestliže chcete definovat výchozí šířku sloupce pro všechny nové sešity a listy, vytvořte novou šablonu sešitu nebo listu a při tvorbě nových sešitů nebo listů vycházejte z těchto šablon.

Změna šířky sloupců pomocí myši

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chcete změnit šířku sloupce, přetáhněte okraj na pravé straně záhlaví sloupce na požadovanou šířku.

  Přetažení okraje sloupce

 • Jestliže chcete změnit šířku několika sloupců, vyberte sloupce, které chcete změnit, a přetáhněte okraj na pravou stranu vybraného záhlaví sloupce.

 • Chcete-li změnit šířku sloupců, aby se přizpůsobily obsahu, vyberte požadovaný sloupec nebo sloupce, které chcete změnit, a poté poklikejte na pravý okraj záhlaví vybraného sloupce.

 • Pokud chcete změnit šířku všech sloupců v listu, klikněte na tlačítko Vybrat vše a potom přetáhněte okraj některého ze záhlaví sloupců.

  Tlačítko Vybrat vše

Nastavení konkrétní výšky řádku

 1. Vyberte řádek nebo řádky, které chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

  Na kartě Domů klikněte na Formát

 3. V oddílu Velikost buňky klikněte na možnost Výška řádku.

 4. Do pole Výška řádku zadejte požadovanou hodnotu a klikněte na OK.

Změna výšky řádku, aby se přizpůsobila obsahu

 1. Vyberte řádek nebo řádky, které chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

  Na kartě Domů klikněte na Formát

 3. V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Přizpůsobit výšku řádku.

  Tip : Chcete-li rychle přizpůsobit všechny řádky v listu, klikněte na tlačítko Vybrat vše a potom poklikejte na okraj pod některým záhlavím řádku.

Tlačítko Vybrat vše

Změna výšky řádku pomocí myši

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Jestliže chcete změnit výšku jednoho řádku, přetáhněte spodní okraj záhlaví řádku na požadovanou výšku řádku.

  Přetahovaná hranice řádku

 • Pokud chcete změnit výšku více řádků, vyberte řádky, které chcete změnit, a přetáhněte okraj pod některým záhlavím vybraného řádku.

 • Chcete-li změnit výšku všech řádků v listu, klikněte na tlačítko Vybrat vše a potom přetáhněte okraj některého záhlaví sloupců.

  Tlačítko Vybrat vše

 • Když chcete změnit výšku řádku tak, aby se přizpůsobila obsahu, poklikejte na okraj pod záhlavím řádku.

Začátek stránky

Pokud chcete pracovat s šířky sloupců a výšku v palcích, měli byste pracovat v zobrazení rozložení stránky (kartazobrazení, skupina Zobrazení sešitů, tlačítko Rozložení stránky ). V zobrazení rozložení stránky můžete zadat sloupce šířky nebo výšky řádku v palcích. V tomto zobrazení jsou palce měrnou jednotku ve výchozím nastavení, ale můžete změnit měrné jednotky a centimetry, milimetry (v Excel 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka > Možnosti aplikace Excel > Upřesnit. V Excel 2010, soubor > Možnosti > Upřesnit kategorie ).

Nastavení konkrétní šířky sloupce

 1. Vyberte sloupec nebo sloupce, které chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

 3. V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Šířka sloupce.

 4. Do pole Šířka sloupce zadejte požadovanou hodnotu.

Změna šířky sloupce automaticky na šířku obsahu (přizpůsobení)

 1. Vyberte sloupec nebo sloupce, které chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

 3. V části Velikost buňky klikněte na položku Přizpůsobit šířku sloupců.

Tip:    Rychle automaticky upravit šířku všech sloupců v listu, klikněte na Vybrat vše tlačítka a potom poklikejte na libovolnou hranici mezi dvěma záhlavími sloupců.

Tlačítko Vybrat vše

Přizpůsobení šířky sloupce jinému sloupci

 1. Vyberte buňku ve sloupci, který má požadovanou šířku.

 2. Na kartě Domů ve skupině Schránka klikněte na Kopírovat a klikněte na cílovém sloupci.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku pod tlačítkem Vložit a potom klikněte na položku Vložit jinak.

 4. Ve skupinovém rámečku Vložit vyberte šířku sloupců.

Změna výchozí šířky všech sloupců v listu nebo v sešitu

Hodnota výchozí šířky sloupce udává průměrný počet znaků standardního písma, které se vejdou do buňky. Pro výchozí šířku sloupce v listu nebo v sešitu můžete určit jiné číslo.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit výchozí šířku sloupce v listu, klikněte na ouško tohoto listu.

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu a potom v Místní nabídka klikněte na příkaz Vybrat všechny listy.

   Ouška listu aplikace Excel

 2. Ve skupině Buňky na kartě Domů klikněte na tlačítko Formát.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

 3. V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Výchozí šířka.

 4. Do pole Výchozí šířka sloupce zadejte nové rozměry.

Tip:    Pokud chcete definovat výchozí šířku sloupce pro všechny nové sešity a listy, můžete vytvořit šablonu sešitu nebo listu a potom založit nové sešity a listy u těchto šablon. Další informace najdete v tématu uložení sešitu nebo listu jako šablonu.

Změna šířky sloupců pomocí myši

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chcete změnit šířku sloupce, přetáhněte okraj na pravé straně záhlaví sloupce na požadovanou šířku.

  Přetažení okraje sloupce

 • Jestliže chcete změnit šířku několika sloupců, vyberte sloupce, které chcete změnit, a přetáhněte okraj na pravou stranu vybraného záhlaví sloupce.

 • Chcete-li změnit šířku sloupců, aby se přizpůsobily obsahu, vyberte požadovaný sloupec nebo sloupce, které chcete změnit, a poté poklikejte na pravý okraj záhlaví vybraného sloupce.

 • Pokud chcete změnit šířku všech sloupců v listu, klikněte na tlačítko Vybrat vše a potom přetáhněte okraj některého ze záhlaví sloupců.

  Tlačítko Vybrat vše

Nastavení konkrétní výšky řádku

 1. Vyberte řádek nebo řádky, které chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

 3. V oddílu Velikost buňky klikněte na možnost Výška řádku.

 4. Do pole Výška řádku zadejte požadovanou hodnotu.

Změna výšky řádku, aby se přizpůsobila obsahu

 1. Vyberte řádek nebo řádky, které chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

 3. V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Přizpůsobit výšku řádku.

Tip:    Chcete rychle přizpůsobit všechny řádky v listu klikněte na tlačítko Vybrat vše a potom poklikejte na okraj pod některým záhlavím řádku.

Tlačítko Vybrat vše

Změna výšky řádku pomocí myši

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Jestliže chcete změnit výšku jednoho řádku, přetáhněte spodní okraj záhlaví řádku na požadovanou výšku řádku.

  Přetahovaná hranice řádku

 • Pokud chcete změnit výšku více řádků, vyberte řádky, které chcete změnit, a přetáhněte okraj pod některým záhlavím vybraného řádku.

 • Chcete-li změnit výšku všech řádků v listu, klikněte na tlačítko Vybrat vše a potom přetáhněte okraj některého záhlaví sloupců.

  Tlačítko Vybrat vše

 • Když chcete změnit výšku řádku tak, aby se přizpůsobila obsahu, poklikejte na okraj pod záhlavím řádku.

Začátek stránky

Víte to?

Pokud nemáte předplatné Office 365 nebo nejnovější verzi Office, můžete si to teď vyzkoušet:

Vyzkoušejte Office 365 nebo nejnovější verzi Excelu

Máte konkrétní otázku k funkci?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Excelu

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Změna sloupec šířky a výšky řádku v Excelu for Mac

Změna sloupec šířky a výšky řádku v Excelu Online

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Nalezení a oprava chyb ve vzorcích

Klávesové zkratky pro Excel a funkčních kláves

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce aplikace Excel (podle kategorie)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×