Změna údajů o zdroji

Při importu zdrojů na Microsoft Office Project Server je někdy potřebné změnit informace o těchto zdrojích, například kvůli změnám v organizaci nebo změněnému stavu zdrojů. U zdrojů lze změnit například tyto informace: e-mailovou adresu, aktivní stav, typ rezervování, dostupnost nebo nákladové středisko.

Poznámka : Některé informace o zdrojích, například jejich pracovní plán, lze změnit pouze pomocí aplikace Microsoft Office Project Professional. Chcete-li změnit takovéto informace, vyberte daný zdroj a klepněte na tlačítko Otevřít. Spustí se aplikace Project Professional a zobrazí se seznam zdrojů. V aplikaci Project pak můžete změnit potřebné informace o zdroji. Potom v nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit.

 1. Na panelu Snadné spuštění klepněte na příkaz Zdroje.

 2. Chcete-li zobrazit určitý seznam zdrojů, vyberte v seznamu rámečku Zobrazení jeden z následujících typů zdrojů:

  • Všechny zdroje:      Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit všechny zdroje v rámci organizace.

  • Nákladové zdroje:      Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit zdroje nezávislé na objemu práce na úkolu nebo na době trvání úkolu, jako jsou například letenky a ubytování.

  • Materiálové zdroje:      Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit spotřební materiál, například beton, dřevo nebo hřebíky.

  • Pracovní zdroje:      Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit osoby a zařízení provádějící práci s cílem provést nějaký úkol.

 3. Vyberte v tabulce zdroj, u kterého chcete změnit informace, a potom klepněte na tlačítko Upravit podrobnosti.

  Tip : Jestliže chcete vybrat sousedící zdroje, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klepněte na první a poslední požadovaný zdroj. Chcete-li vybrat nesousedící zdroje, podržte stisknutou klávesu CTRL a klepněte na požadované zdroje. Postupně lze změnit informace pro každý vybraný zdroj.

  Lze změnit následující položky:

  • Název zdroje:     Pod tuto položku patří skutečný název materiálního zdroje nebo jméno lidského zdroje a dále také e-mailová adresa a kód RBS.

   Chcete-li povolit přiřazení zdroje na úkoly, zaškrtněte políčko Může být přiřazen jako projektový zdroj.

  • Typ zdroje:     Chcete-li změnit typ zdroje, vyberte v seznamu Typ možnost Pracovní zdroj, Nákladový zdroj nebo Materiálový zdroj. Můžete také zvolit, zda se jedná o rozpočtový zdroj nebo o Obecné zdroje, a to pomocí zaškrtávacích políček Rozpočtový a Obecný.

   Pomocí volby Výchozí typ rezervace můžete nastavit, zda je zdroj pro práci na projektu Pověřený prostředek nebo Navržený zdroj.

  • Vyrovnávání:     Jestliže chcete daný zdroj vyřadit z procesu Vyrovnání, zrušte zaškrtnutí políčka Lze vyrovnávat.

  • Správce časového rozvrhu a výchozí vlastník přiřazení:     Pokud je daný zdroj správcem časového rozvrhu pro zdroj, zadejte jméno správce do pole Správce časového rozvrhu nebo jméno vyhledejte.

   Chcete-li zjistit vlastníka přiřazení, zadejte nebo vyhledejte jméno vlastníka pomocí pole se seznamem Výchozí vlastník přiřazení. Vlastníkem přiřazení je obvykle zdroj, který byl původně přiřazený na daný úkol.

  • Informace o týmu:     Jestliže je zdroj členem týmu, zaškrtněte políčko Je tým a zadejte název týmu do pole Název týmu. Můžete také klepnout na tlačítko Procházet Obrázek tlačítka a vyhledat název týmu procházením.

  • Dostupnost:     Chcete-li změnit informace o dostupnosti zdroje v polích Nejdříve k dispozici a Nejpozději k dispozici, klepněte na tlačítko Výběr data kalendář a vyberte požadovaná data v kalendáři.

  • Kódy nákladů a skupin:     Pokud v organizaci používáte kódy pro seskupování a sledování nákladů, můžete tyto kódy změnit pomocí položek Skupina, Kód a Nákladové centrum.

  • Hypertextový odkaz:     Jestliže zdroj udržuje týmový web, zadejte cíl hypertextového odkazu a URL do polí Název hypertextového odkazu a Adresa URL hypertextového odkazu .

 4. Někdy můžete v organizaci potřebovat další informace o zdrojích. Takové informace můžete pro jednotlivé zdroje zadat ve skupinovém rámečku Vlastní pole zdrojů.

 5. Klepněte na tlačítko Uložit. Jestliže jste vybrali více zdrojů, můžete po klepnutí na tlačítko Uložit/Další změnit informace o dalším zdroji.

Poznámka : Lze také změnit stejné informace pro více zdrojů najednou: Vyberte více zdrojů a klepněte v nabídce Akce na příkaz Hromadné úpravy. Informace, které jsou specifické pro jednotlivé zdroje, hromadně upravovat nelze.

Proč v aplikaci Microsoft Office Project Web Access nelze provést některé akce?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×