Změny kompatibility v různých verzích

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Nástroj Kontrola kompatibility jsou uvedené prvky ve Wordu 2013 nebo 2016 dokumentu, které nejsou podporovány nebo, která s odlišným chováním v dřívějších verzích Wordu. Některé z těchto funkcí trvale změní se při převodu dokumentu Wordu 2016 nebo 2013 formátu.

Pokud chcete spustit kontrolu kompatibility, klikněte na soubor > informace, klikněte na zjistit možné problémy > Zkontrolovat kompatibilitu a pak si všechny liste problémy kompatibility v části Souhrn.

Dostupnost funkcí v jednotlivých režimech

Funkce

97–2003

2007

2010

2013 a 2016

Webové video

Červený znak X

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Aplikace pro Office

Červený znak X

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Ovládací prvky obsahu opakujícího se oddílu

Červený znak X

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Upravené sloupce poznámek pod čarou

Červený znak X

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Nadpisy sbalené ve výchozím nastavení

Červený znak X

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Označení komentářů jako hotových

Červený znak X

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Nové formáty číslování

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Nové obrazce a textová pole

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Textové efekty

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Alternativní text u tabulek

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Funkce písem OpenType

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Blokování autorů

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Nové efekty WordArt

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Nové ovládací prvky obsahu

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Ovládací prvky obsahu v aplikaci Word 2007

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Motivy

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Větší a menší písma

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Sledované přesunuté položky

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Karty Okraje

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Obrázky SmartArt

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Grafy v Office 2007

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Vložené objekty Open XML

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Stavební bloky

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Bibliografie a citace

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Rovnice

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Relativní textová pole

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Objekt WordArt z předchozích verzí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Červený znak X

Červený znak X

Diagramy z předchozích verzí

Zelené zaškrtnutí

Červený znak X

Červený znak X

Červený znak X

Grafy z předchozích verzí

Zelené zaškrtnutí

Červený znak X

Červený znak X

Červený znak X


Začátek stránky

Změny v chování funkcí

Označení komentářů jako hotových

Označení komentářů jako hotových je možné pouze ve Wordu 2013 a 2016 formátů. Dokud komentáře nebo odpovědi není upravovat v dřívější verzi Wordu, komentáře nebo odpovědi se zobrazí stejná při dalším otevření souboru ve Wordu 2013 nebo 2016.

Odpovědi na komentáře nevypadají jako odpovědi v dřívějších verzích Wordu.

Stavební bloky

U stavebních bloků a položek automatického textu může dojít ke ztrátě některých informací.

Šablony zadejte obsah, který se objeví v galerií stavebních bloků ve Wordu 2016, 2013, 2010 a 2007. Když šablonu uložíte ve formátu Word 97 – 2003, obsah z galerie stavebních bloků se trvale převedou na statický položek automatického textu. Nebude moct převést Automatický text zpět stavebních bloků i v případě, že dokument později převedete Word 2013 nebo 2016 formátu.

Obsah z následujících galerií stavebních bloků bude převeden na automatický text:

 • Tabulky

 • Záhlaví

 • Zápatí

 • Čísla stránek

 • Textová pole

 • Rovnice

 • Obsahy

 • Bibliografie

 • Vodoznaky

 • Vlastní galerie

Bibliografie a citace

Citace a bibliografie se převedou na statický text a nebudou se nadále automaticky aktualizovat.

Ve Wordu 2016 a 2013 citace a bibliografie automaticky aktualizované při úpravách příslušného zdroje nebo použití nového stylu dokumentu.

Při uložení Wordu 2016 nebo 2013 dokument ve formátu Word 97 – 2003 citace a bibliografie se převedou na statický text, který nebude automaticky aktualizovaný a jehož zdroje nebudou dostupné.

Pokud jste dokument později převedete na Word 2016 nebo 2013, nebude citace a bibliografie automaticky aktualizován. Citace a bibliografie automaticky aktualizovat musíte znovu vytvořit zdroje v dokumentu nebo zkopírujte do Aktuální seznam v dialogovém okně Správce zdrojů a nahradit statické citace a bibliografie nově vytvořený fáze.

Další informace o citacích a bibliografiích najdete v článku Vytvoření bibliografie.

Ovládací prvky obsahu

Ovládací prvky obsahu se převedou na statický obsah.

Pokud uložíte dokument ve formátu Word 97 – 2003, všechny ovládací prvky obsahu se převedou na prostý text a související vlastnosti, budou nenávratně smažou i v případě, že dokument později převedete formát souboru 2013 nebo Wordu 2016.

Ve Wordu 97-2003 například uživatelé nebudou moct zobrazit položky rozevíracího seznamu. Kromě toho nebude možné vynutit oblasti, které nelze upravit ani odstranit, takže uživatelé budou moct obsah ovládacích prvků odstranit nebo změnit.

Vložené objekty

Vložený objekt v tomto dokumentu byl vytvořen v novější verzi Office. Ve starší verzi Wordu jej nelze upravit.

Vložené objekty Open XML lze převést a umožnit tak uživatelům starších verzí Wordu jejich úpravy.

Převedení vložených Excelu 2013 nebo 2016 objektů

 1. Pravým tlačítkem myši poklikejte na vložený objekt.

 2. Klikněte na objekt pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Objekt List a klikněte na příkaz Převést.

 3. V dialogovém okně Převést klikněte na přepínač Převést na.

 4. V seznamu Typ objektu vyberte položku List aplikace Microsoft Excel 97-2003.

Převedení vložených PowerPointu 2013 nebo 2016 snímku objektů

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na vložený objekt.

 2. Přejděte na příkaz Objekt Snímek a klikněte na příkaz Převést.

 3. V dialogovém okně Převést klikněte na přepínač Převést na.

 4. V seznamu Typ objektu vyberte položku Snímek aplikace Microsoft PowerPoint 97-2003.

Převedení vložených PowerPointu 2013 nebo 2016 prezentace objektů

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na vložený objekt.

 2. Přejděte na příkaz Objekt Prezentace a klikněte na příkaz Převést.

 3. V dialogovém okně Převést klikněte na přepínač Převést na.

 4. V seznamu Typ objektu vyberte položku Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint 97-2003.

Převedení vložených Wordu 2013 nebo 2016 objektů

Vložené objekty lze převést a umožnit tak uživatelům starších verzí aplikace Word jejich úpravy.

 1. Pravým tlačítkem myši poklikejte na vložený objekt.

 2. Přejděte na příkaz Objekt Dokument a klikněte na příkaz Převést.

 3. V dialogovém okně Převést kliknutím vyberte přepínač Převést na.

 4. V seznamu Typ objektu vyberte položku Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003.

Rovnice

Rovnice budou převedeny na obrázky. Tyto rovnice nebude možné upravit, dokud nebude dokument převeden do nového formátu souboru. Při uložení rovnic dojde k trvalé ztrátě všech poznámek, vysvětlivek a poznámek pod čarou, které jsou v rovnicích uvedeny.

Pokud uložíte dokument ve formátu Word 97 – 2003, rovnic se převedou na obrázky, které nelze upravovat. Pokud jste dokument později převedete na formát souboru 2013 nebo Wordu 2016 a žádné změny provedené na některých obrázcích rovnice v předchozí verzi, změní se rovnice text a budete moct upravovat.

Obrázky SmartArt

Obrázky SmartArt se převedou na jeden objekt, který se nebude dát upravit v předchozích verzích Wordu.

Když uložíte dokument obsahující obrázek SmartArt ve formátu aplikace Word 97-2003, budou tyto obrázky převedeny na statické obrázky. Pak už nebude možné upravit text uvnitř grafiky, změnit rozložení nebo její celkový vzhled.

Pokud jste dokument později převedete na formát 2013 nebo Wordu 2016 a žádné změny provedené na některých obrázcích v dřívější verzi, změní se zpátky k objektu SmartArt na obrázek.

Karty Okraj

Zarovnávací tabulátory se převedou na klasické tabulátory.

Ve Wordu 2016 a 2013 zarovnávací tabulátory slouží k umístění textu na okraji dokumentu nebo oblasti dokumentu a upravit jeho pozici-li změnit okraje.

Jestliže uložíte dokument ve formátu aplikace Word 97-2003, zarovnávací tabulátory budou trvale nahrazeny tradičními tabulátory. To znamená, že pozice tabulátorů se při změně okrajů automaticky nezmění. Jestliže jste použili zarovnávací tabulátory k vytvoření složitějšího rozložení, může dojít ke změně pozic tabulátorů a ke změně vzhledu dokumentu.

Textová pole

Umístění některých textových polí se změní.

V textových polích, který je svisle zarovnaný nebo dolů bude trvale zarovnaný nahoru i v případě, že dokument později převedete formát 2013 nebo Wordu 2016.

Sledované přesunuté položky

Sledované přesunuté položky se převedou na odstraněné nebo vložené položky.

Pokud uložíte dokument ve formátu Word 97 – 2003, sledované přesunuté položky budou převedeny sledované odstraněné nebo vložené položky. Pokud jste dokument později převedete na formát 2013 nebo Wordu 2016, sledované vložený a odstraněný text nebude převést zpět na sledované přesunuté položky.

Nové formáty číslování

Nové formáty číslování se převedou na arabské číslice (1, 2, 3, 4, ...).

Seznamy, které jsou formátovány pomocí nových formátů číslování (0001, 0002, 0003, 0004...), budou převedeny na standardní formáty s arabskými číslicemi (1, 2, 3, 4...).

Nové obrazce a textová pole

Obrazce a textová pole se převedou na efekty, které jsou dostupné v tomto formátu.

Obrazce a textová pole, které jsou vytvořené v aplikaci Word 2016 a 2013 může být naformátovaný tak spoustu nových efektů, například zkosené hrany a 3D otočení, které nejsou k dispozici v předchozích verzích aplikace Word. V předchozích verzích aplikace Word tyto efekty se převedou na efekty, které jsou dostupné v těchto verzích.

Textové efekty

Textové efekty se odeberou.

Textové efekty budou trvale odebrány v případě, že nejsou použity prostřednictvím vlastního stylu.

Pokud jsou textové efekty přidané pomocí vlastního stylu, znovu se zobrazí při novém otevření dokumentu ve Wordu 2016 nebo 2013.

Alternativní text u tabulek

U tabulek dojde ke ztrátě informací o alternativním textu.

Alternativní text se zobrazuje, pokud se dokument nachází na webu. Ve formátu aplikace Word 97-2003 je alternativní text u tabulek trvale odebrán.

Blokování autorů

Všechny informace o oblastech, které v tomto dokumentu upravují jiní autoři, se trvale odeberou.

Blokování autorů je odebráno ze všech oblastí, kde je tato funkce použita, a celý dokument je k dispozici pro úpravy.

Objekty WordArt

Textové efekty se odeberou.

WordArt je převeden na statický text.

Grafy a diagramy

Graf v tomto dokumentu pravděpodobně obsahuje data v buňkách nacházejících se mimo limity řádků a sloupců vybraného formátu souborů. Data nacházející se mimo 256 (IV) sloupců a 65 536 řádků nebudou uložena.

Některé grafy a diagramy budou převedeny na obrázky, které nelze změnit. Pokud je graf nebo diagram založen na datech, která se nacházejí mimo řádky a sloupce podporované aplikací Word 97-2003, dojde ke ztrátě těchto dat.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×