Změny a opravy hypertextových odkazů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete změnit vzhled hypertextového odkazu a můžete změnit jeho směrování (jeho cíl). Když hypertextový odkaz nefunguje, je třeba určit, v čem je problém a potom adresu cíle odkazu opravit.

Poznámka : Chcete-li změnit text nebo pořadí hypertextových odkazů na navigačním panelu, klikněte na navigační panel a potom klikněte v nabídce Formát na Vlastnosti navigačního panelu.

Co chcete udělat?

Změnit vzhled hypertextového odkazu

Změnit cíl hypertextového odkazu

Změnit hypertextový odkaz na obyčejný text

Otestovat hypertextové odkazy před publikováním webu

Opravit hypertextové odkazy, které nefungují

Změna vzhledu hypertextového odkazu

Změna zobrazeného textu hypertextového odkazu

 1. Klikněte na text hypertextového odkazu, který chcete změnit.

 2. Zadejte nový text a potom původní znaky jednotlivě odstraňte stisknutím DELETE nebo BACKSPACE.

Odebrání podtržení textu hypertextového odkazu

 1. Vyberte text hypertextového odkazu.

  Chcete-li vybrat pouze podtržené znaky, klikněte za poslední podtržený znak a přetáhněte kurzor na první znak.

 2. Na panelu nástrojů Standardní klikněte na Podtržení Obrázek tlačítka .

Změna obrázku, který se používá pro hypertextový odkaz

 1. Vyberte obrázek, který obsahuje odkaz.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek, přejděte na Změnit obrázek a potom klikněte na umístění nového obrázku, který chcete použít. Pokud třeba chcete použít obrázek, který je uložený v počítači, klikněte na Ze souboru.

 3. Vyberte nový obrázek, který chcete použít.

Začátek stránky

Změna cíle hypertextového odkazu

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na hypertextový odkaz, který chcete změnit, a klikněte na Upravit hypertextový odkaz.

  Poznámka : Pokud místní nabídka nabízí příkazy pouze pro kontrolu pravopisu, klikněte na Přeskakovat a potom znovu klikněte pravým tlačítkem myši na hypertextový odkaz.

 2. V dialogovém okně Upravit hypertextový odkaz zadejte do pole Adresa nový cíl hypertextového odkazu.

Začátek stránky

Změna hypertextového odkazu na obyčejný text

 • Pravým tlačítkem myši klikněte na hypertextový odkaz a potom klikněte na Odebrat hypertextový odkaz.

Začátek stránky

Testování hypertextových odkazů před publikováním webu

Před publikováním webu můžete hypertextový odkaz otestovat, abyste měli jistotu, že funguje. Proveďte jeden z následujících kroků:

 • Pokud chcete před publikováním na web sledovat hypertextový odkaz z webové publikace, podržte klávesu CTRL a klikněte na text nebo obrázek s odkazem.

 • V nabídce Soubor klikněte na Náhled webové stránky a potom v náhledu webu klikněte na libovolný hypertextový odkaz a sledujte jeho cíl.

  Poznámka : Odkazy na externí soubory nelze z náhledu webu otestovat.

 • Publikujte web na místní server, aby bylo možné otestovat hypertextové odkazy.

  1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat na webu.

  2. Pokud se zobrazí okno s informacemi o službě webhostingu, klikněte na OK.

  3. V dialogovém okně Publikovat na webu vyhledejte místní server, na kterém chcete otestovat váš web, a klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Oprava hypertextových odkazů, které nefungují

Tady je několik pokynů pro běžné opravy hypertextových odkazů, které nefungují.

Oprava hypertextových odkazů, které směřují na jiné stránky na webu aplikace Publisher

 • Když jeden odkaz nefunguje:    Při přesunutí stránky aplikace Microsoft Office Publisher automaticky aktualizuje hypertextové odkazy na správnou stránku. Pokud však hypertextový odkaz nefunguje, zkontrolujte, jestli neodkazuje na záložku, která se přesunula nebo odstranila. Při opravě postupujte takto:

  1. Pravým tlačítkem myši klikněte na hypertextový odkaz a potom klikněte na Upravit hypertextový odkaz.

  2. V dialogovém okně Upravit hypertextový odkaz klikněte na Místo v tomto dokumentu a potom na stránku a záložku, na kterou chcete odkazovat.

   Pokud je záložka odstraněná, klikněte na Zrušit. Přejděte na stránku, na kterou chcete vytvořit odkaz a vložit záložku a potom se vraťte na hypertextový odkaz, který chcete opravit, a upravte ho.

 • Když hodně odkazů nefunguje:    Pokud hodně hypertextových odkazů nefunguje, je možné, že některé soubory nebyly publikované. Když publikujete web, Publisher ve výchozím umístění nahraje do zadaného umístění podsložku index_files. Tato složka obsahuje všechny soubory, které jsou přidružené k webu, kromě první stránky publikace (domovské stránky webu), která odkazuje na podsložku přidružených stránek. Pokud tato složka není dostupná, nebudou hypertextové odkazy na jiné stránky v publikaci fungovat. Pokud k nahrání na web používáte aplikaci třetí strany, nemusí se podsložka automaticky nahrát na webový server. V tom případě nahrajte podsložku ručně.

  Poznámka : Nastavení můžete změnit tak, aby při příštím publikování webu Publisher nevytvořil složku index_files a publikoval všechny soubory pro váš web do jediné složky. Ve webové publikaci v nabídce Nástroje klikněte na Možnosti, na kartu Web a zrušte zaškrtnutí políčka Uspořádat podpůrné soubory do složky.

Oprava hypertextových odkazů, které směřují na jiné weby

Pokud hypertextový odkaz na jiný web nefunguje, přejděte na cíl, na který chcete vytvořit odkaz. Pokud je cílový soubor na internetu, vyhledejte ho ve webovém prohlížeči. Pokud je soubor na pevném disku nebo ve vaší síti, vyhledejte ho pomocí Průzkumníka Windows. Pak ve webové publikaci Publisheru ověřte následující skutečnosti:

 • Cíl se asi přesunul nebo už asi neexistuje:    Klikněte pravým tlačítkem myši na hypertextový odkaz a klikněte na Upravit hypertextový odkaz. V dialogovém okně Upravit hypertextový odkaz ověřte, že je cesta k cílové stránce správná.

 • Text, o které si myslíte, že je hypertextovým odkazem, jenom vypadá jako hypertextový odkaz:    Vyberte text a klikněte na panelu nástrojů Standardní na Vložit hypertextový odkaz Obrázek tlačítka , abyste měli jistotu, že se jedná o hypertextový odkaz.

  Tip : Před kliknutím na Vložit hypertextový odkaz je nutné vybrat jediný hypertextový odkaz. Pokud vyberete víc než jeden hypertextový odkaz nebo hypertextový odkaz na navigačním panelu, nemusí být možnost Vložit hypertextový odkaz dostupná.

 • Je možné, že nemáte přístup k cíli:    Pokud je cíl na internetu, ujistěte se, že jste připojeni k internetu. Pokud je cíl v síti, obraťte se na správce sítě a ujistěte se, jestli máte k cílovému souboru přístup.

Oprava hypertextových odkazů, které otevírají externí soubory

Když vytváříte hypertextový odkaz na webovou stránku, která otevírá externí soubor, třeba dokument Microsoft Office Wordu, list Microsoft Office Excelu nebo soubor PDF, mějte na paměti následující skutečnosti.

Názvy souborů

Názvy externích souborů, na které odkazujete, by v ideálním případě neměly obsahovat mezery a měly by mít malá písmena.

Když vytvoříte odkaz na soubor, jehož název obsahuje mezeru a není možné tento název změnit, zkontrolujte, jestli Publisher nahradil mezeru v adrese hypertextového odkazu řetězcem %20. Pokud je název souboru třeba my file.doc, v adrese hypertextového odkazu by mělo být my%20file.docx.

Testování

Odkaz na externí soubor nelze testovat v náhledu webu, ale můžete otestovat hypertextový odkaz z publikace tak, že podržíte stisknutou klávesu CTRL a kliknete na odkazovaný text nebo obrázek. Můžete taky publikovat web na místní server, aby bylo možné otestovat hypertextové odkazy na externí soubory.

Důležité : Pokud testujete odkazy na externí soubory na místním serveru, nezapomeňte na daný místní server zkopírovat externí soubory.

Nahrání

Při publikování webu je nutné externí soubor nahrát ručně. Publisher ho nenahraje za vás. Umístění externího souboru na webovém serveru určuje cestu. Například:

 • Jestliže na domovské stránce vytvoříte odkaz na soubor, který je na webovém serveru ve stejném adresáři, může cestu tvořit jenom název souboru (třeba myfile.docx).

 • Pokud se soubor nachází v jiné složce než domovská stránka, musí cesta obsahovat název složky (třeba index_files/myfile.docx).

Před publikováním na web je potřeba, abyste tuto cestu určili a zadali ji do dialogového okna Vložit hypertextový odkaz. Vyberte text nebo obrázek, na který mají návštěvníci stránky kliknout, aby se externí soubor otevřel. V nabídce Vložit klikněte na Hypertextový odkaz. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz zadejte do pole Adresa cestu k externímu souboru.

Poznámka : Při vložení cesty hypertextového odkazu do pole Adresa procházením je potřeba změnit cestu tak, aby byl zadaný jenom název souboru nebo složka a název souboru, jak bylo uvedené výš.

Oprava cesty odkazu na soubor, který se nachází na disku

Před publikováním na web můžete soubory pro váš web uložit na disk, jako je CD nebo DVD, aby bylo možné daný web zobrazit na jiném počítači. Pokud soubory webové publikace zkopírujete na disk, odkazy nebudou fungovat. Místo toho je nutné web publikovat přímo na disk. Zde je postup:

Ve Windows Vista

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat na webu.

 2. V adresním řádku klikněte na jednotku disku, na který chcete web publikovat, například D:\mywebsite.

  Pokud chcete web přidat do nové složky, vytvořte kliknutím na tlačítko Nová složka na panelu nástrojů novou složku, zadejte její název a stiskněte klávesu ENTER.

 3. V rozevíracím poli Název souboru vyberte jako výchozí název domovské stránky index a klikněte na Uložit.

  Index.htm je výchozí název. Vyberete-li index jako název domovské stránky, usnadníte přístup k webu a zabráníte uživatelům v zobrazení seznamu souborů, které váš web obsahuje.

Ve Windows XP

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat na webu.

 2. V seznamu Uložit do klikněte na jednotku disku, na který chcete web publikovat, například D:\mywebsite.

  Chcete-li web přidat do nové složky, klikněte pravým tlačítkem myši na místo, kam chcete novou složku přidat, vyberte Nový a kliknutím na Složka vytvořte novou složku. Do pole Název zadejte její název a klikněte na Otevřít.

 3. V rozevíracím poli Název souboru vyberte jako výchozí název domovské stránky index a klikněte na Uložit.

  Index.htm je výchozí název. Vyberete-li index jako název domovské stránky, usnadníte přístup k webu a zabráníte uživatelům v zobrazení seznamu souborů, které váš web obsahuje.

Oprava hypertextového odkazu, který se nezobrazuje

Možné příčiny jsou následující:

 • Hypertextový odkaz se nachází v otočeném textovém poli nebo automatickém obrazci:    Hypertextové odkazy nebudou fungovat správně, pokud se nacházejí v otočených textových polích nebo v objektech Automatické tvary. Budou ale fungovat ve webové publikaci, když stisknete klávesu CTRL a kliknete na odkaz. V náhledu webu budou mít požadovaný vzhled, ale nebudou fungovat, ani když danou publikaci publikujete na web. Hypertextové odkazy ve webové publikaci obnovíte vrácením otočených textových polí nebo automatických obrazců, které obsahují hypertextové odkazy, do jejich původní polohy.

 • Hypertextový odkaz se nachází v textovém poli nebo automatickém obrazci s okraji BorderArt:    Hypertextové odkazy ve webové publikaci nebudou správně fungovat, pokud se nacházejí v textovém poli nebo automatickém obrazci s okraji BorderArt. Hypertextové odkazy ve webové publikaci obnovíte odebráním okrajů BorderArt z textových polí nebo automatických obrazců, které obsahují hypertextové odkazy.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×