Změna způsobu platby pro Office 365 pro firmy

Až si budete Office 365 kupovat, zvolíte platbu platební kartou, fakturou nebo pomocí předplaceného kódu Product Key. Kdykoli v průběhu předplatného můžete z placení platební kartou přejít na placení fakturou nebo naopak. Pokud jste zaplatili pomocí předplaceného kódu Product Key, můžete přejít na placení platební kartou nebo fakturou, až vám skončí období licencování.

Poznámka : Po změně způsobu platby budou mít vaši uživatelé dál přiřazené stejné licence.

Chcete jenom změnit údaje o platební kartě? Přečtěte si článek Přidání, aktualizace nebo odebrání platební karty v Office 365 pro firmy.

Co když mám nevyrovnaný zůstatek?

Při přechodu z platby fakturou na platbu platební kartou se vám stávající dlužné částky, které by se jinak platily na fakturu, nepřevedou na platbu platební kartou. Bude proto nutné, abyste případný nevyrovnaný zůstatek faktur uhradili bankovním převodem. V některých oblastech můžete také nevyrovnaný zůstatek uhradit šekem. Další informace o zaplacení nevyrovnaného zůstatku najdete na faktuře.

Při přechodu z platby platební kartou na platbu fakturou se případný nevyrovnaný zůstatek převede na vaši další fakturu.

Poznámka : Pokud zaplatíte platební kartou a vaše platební karta bude odmítnuta, přijde vám e-mail s informací o tom, že jsme nemohli platbu zpracovat. Informace o platební kartě můžete aktualizovat a platbu okamžitě odeslat pomocí tlačítka Zaplatit hned na stránce Předplatná. Další informace najdete v části „Co když mi vypršela platnost platební karty a platba je po splatnosti?“ v článku Platba faktury za Office 365 nebo Azure.

V tomto článku

Tip : Následující postup se provádí pro jednotlivá předplatná. Pokud máte v organizaci předplatných více, udělejte tyto kroky pro každé předplatné, které chcete změnit.

Pokud změníte způsob platby z platby fakturou na platbu platební kartou, automaticky vám vytvoříme nové předplatné, přesuneme na něj vaše uživatele a staré předplatné zrušíme. Nedělejte si starosti, vaši uživatelé nepocítí žádné přerušení služby a všechny jejich informace budou dostupné skrz nové předplatné.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí účtu pracovní nebo školní účet jako globální správce. Podívejte se, jak se můžete přihlásit.

 2. V pravém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací Office 365 a zvolte Správce.

 3. V centru pro správu zvolte Fakturace > Předplatná.

  Nabídka Fakturace v novém Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Předplatná

 4. Vyberte předplatné, které chcete změnit. V části Platební údaje zvolte Změnit podrobnosti platby.

  Snímek obrazovky s oddílem Způsob platby na kartě Předplatné pro předplatné placené fakturou

 5. V podokně Změnit podrobnosti platby zvolte Změnit způsob platby.

  Podokno Změnit podrobnosti platby pro předplatné, které je aktuálně placené fakturou

 6. V dialogovém okně Změnit způsob platby zvolte Pokračovat.

  Snímek obrazovky s oznámením, které se zobrazí při přepnutí z platby fakturou na platbu platební kartou
 7. Na stránce Jak to vypadá? můžete volitelně zvýšit požadovaný počet uživatelských licencí pro toto předplatné. Pak zvolte Další.

 8. U některých předplatných máte na výběr mezi měsíčním nebo ročním závazkem. Pokud se na stránce Jak chcete zaplatit? zobrazí možnost placení ročně nebo měsíčně, zvolte, jak často chcete platit.

  Snímek obrazovky s oddílem Způsob platby a s vybranými možnostmi Nová platební karta a Platit každý měsíc na stránce „Jak chcete zaplatit?“

 9. V seznamu Způsob platby si vyberte mezi možnostmi Stávající karta a Nová platební karta.

  Oddíl Způsob platby a s rozbaleným seznamem způsobů platby na stránce „Jak chcete zaplatit?“

 10. Pokud jste v kroku 9 zvolili možnost Nová platební karta, vyplňte zbývající platební údaje.

 11. Až dokončíte vyplnění formuláře, zvolte Odeslat objednávku.

Když se vrátíte na stránku Předplatná, bude původní předplatné označené jako Neaktivní a nové předplatné bude označené jako Aktivní. Platnost původního předplatného můžete nechat vypršet.

Poznámka : Možnost platby fakturou je dostupná jenom v případě, že cena za vaše předplatné Office 365 překročí určitou částku (která se liší podle místa využívání služby). U větších částek se pro platby fakturou může vyžadovat ověření kredibility. Další informace najdete v tématu Platba fakturou nebo platební kartou.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí účtu pracovní nebo školní účet jako globální správce. Podívejte se, jak se můžete přihlásit.

 2. V pravém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací Office 365 a zvolte Správce.

 3. V centru pro správu zvolte Fakturace > Předplatná.

  Nabídka Fakturace v novém Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Předplatná

 4. Vyberte předplatné, které chcete změnit. V části Způsob platby zvolte Změnit podrobnosti platby.

  Oddíl Způsob platby na kartě Předplatné pro předplatné placené platební kartou
 5. V podokně Změnit podrobnosti platby zvolte Změnit způsob platby.

  Tip : Pokud se odkaz Změnit způsob platby nezobrazuje, znamená to, že přechod z platby platební kartou na platbu fakturou není pro toto předplatné dostupný, protože výše předplatného nedosahuje minimální nutné částky pro platby fakturou. Minimální nutná částka pro platby fakturou se liší podle místa využívání služby.

  Podokno Změnit podrobnosti platby pro předplatné, které je aktuálně placené platební kartou
 6. V dialogovém okně Změnit způsob platby zvolte Pokračovat.

  Zpráva Změna způsobu platby.
 7. Pro návrat do centra pro správu zvolte OK.

  Snímek obrazovky s potvrzovacím oznámením, které se zobrazí po převodu předplatného na platbu fakturou

Podle těchto kroků můžete kdykoli ověřit způsob platby, který máte nastavený pro určité předplatné.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí účtu pracovní nebo školní účet jako globální správce. Podívejte se, jak se můžete přihlásit.

 2. V pravém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací Office 365 a zvolte Správce.

 3. V centru pro správu zvolte Fakturace > Předplatná.

  Nabídka Fakturace v novém Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Předplatná

 4. Vyberte předplatné, které chcete ověřit. Způsob platby, který je nastavený pro předplatné, se objeví v části Způsob platby a může vypadat jako na následujících snímcích obrazovky:

  Uživatelské rozhraní způsobu platby ukazuje, že toto předplatné je nastavené na platbu fakturou. Oddíl Způsob platby na kartě Předplatné pro předplatné placené platební kartou

Pokud chcete změnit četnost plateb za předplatné Office 365 pro firmy (z ročních plateb na měsíční nebo z měsíčních plateb na roční), budete muset zavolat na podporu Office 365, aby vám pomohli.

Jak zobrazit aktuální četnost plateb
 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí účtu pracovní nebo školní účet jako globální správce. Podívejte se, jak se můžete přihlásit.

 2. V pravém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací Office 365 a zvolte Správce.

 3. V centru pro správu zvolte Fakturace > Předplatná.

  Nabídka Fakturace v novém Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Předplatná

 4. Zvolte předplatné, pro které chcete zobrazit četnost plateb. V části Způsob platby bude napsáno buď Platba: měsíčně, nebo Platba: ročně.

  Oddíl předplatného věnovaný platbám ukazuje, že předplatné je placené měsíčně. Oddíl stránky Centra pro správu věnovaný platbám ukazuje, že předplatné je placené ročně.

  Nezapomeňte, že četnost plateb nemůžete změnit sami. Místo toho budete muset zavolat na podporu Office 365, kde vám pomohou.

Napište nám komentář

Byly tyto kroky užitečné? Pokud ano, dejte nám to prosím vědět na konci tohoto tématu. Pokud užitečné nebyly a máte pořád potíže, dejte nám vědět, co se pokoušíte dělat a k jakým problémům dochází.

Potřebujete další pomoc? Kontaktujte podporu.

Jako správce Office 365 pro firmy můžete zadarmo kontaktovat naše zkušené agenty podpory, kteří poskytují pomoc s předprodejní fází, účty a fakturací a pomáhají řešit technické problémy. Můžete také kontaktovat podporu jménem uživatelů Office 365 z vaší organizace.

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Viz taky

Přidání, aktualizace nebo odebrání platební karty pro Office 365 pro firmy

Fakturace v Office 365 pro firmy – nápověda pro správce

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×