Změna zobrazení kalendáře

Zobrazení kalendáře můžete přizpůsobit tak, aby zobrazovalo různé rozsahy dní, minikalendář a události z různých kategorií.

  1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Kalendář  Tlačítko zobrazení kalendáře .

  2. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Zobrazení jednoho dne, pracovního týdne, celého týdne nebo celého měsíce

Na kartě Domů klikněte na požadované zobrazení.

Kalendář, skupina Zobrazení

Přechod na aktuální den, týden nebo měsíc

Na kartě Domů klikněte na Dnes.

Karta Domů v Kalendáři, skupina 2

Zobrazení určitého data

Na kartě Domů klikněte na Zobrazit datum a pak na den.

Karta Domů v Kalendáři, skupina 2

Zobrazení událostí v seznamu

Na kartě Organize (Uspořádat) klikněte na List (Seznam).

Karta Uspořádání v Kalendáři, skupina Mřížka/Seznam

Zobrazení většího nebo menšího počtu hodin v zobrazení dne nebo týdne

Na kartě Uspořádat posuňte posuvníkem Měřítko.

Karta Uspořádání v Kalendáři, skupina Měřítko

Skrytí minikalendáře nebo jeho rozbalení za účelem zobrazení dalších měsíců

V navigačním podokně klikněte na oddělovač mezi minikalendářem a seznamem kategorií a pak přetáhněte oddělovač nahoru nebo dolů.

Zobrazení nebo skrytí událostí podle kategorie

V navigačním podokně se ujistěte, že se zobrazuje seznam kategorií, a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček daných kategorií.

Filtry kategorií

Zobrazení nebo skrytí celých kalendářů

V navigačním podokně zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček vedle jednotlivých názvů kalendářů.

Poznámky : 

  • Pokud chcete určit předvolby kalendáře – třeba dny vašeho pracovního týdne – klikněte v nabídce Outlook na Předvolby a pak v části Jiné klikněte na Kalendář.

  • Kliknutím na den v minikalendáři můžete daný den zobrazit v hlavním zobrazení kalendáře.

Viz taky

Vytvoření schůzky nebo události

Tisk kalendáře

Zobrazení vašeho plánu a úkolů na ploše

Přidání nebo odebrání svátků v kalendáři

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×