Změna zobrazení 3D graf s dílčí výsečí

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Chcete-li 3D graf, například 3D sloupce, 3D čáry nebo 3D povrchovém grafu) snadněji číst, můžete změnit 3D otočení v prostoru, formátu a změna velikosti grafu.

Pro grafy, které se zobrazují prvky grafu 3D bez použití u jiného hloubková osa (například výsečový s 3D, panel 3D nebo skládaný oblast v 3D grafu) můžete změnit formát 3D prvků 3D grafu. 3D otočení a možnosti měřítka jsou však není k dispozici pro jednotlivé prvky grafu, 3D otočení a změny velikosti u celého grafu můžete změnit.

3-D chart that displays a horizontal, vertical, and depth axis

Pokud menší datové značky jsou skryté za větší z nich v 3D grafu, můžete obrátit pořadí Datová řada, které jsou zobrazeny v grafu nebo průhlednosti můžete použít ke zlepšení viditelnosti všechny datové značky.

Poznámky: 

 • V příkladech jsou z Excelu, když grafy jsou k dispozici ve Wordu, PowerPointu a Outlooku stejně. Pokud používáte některou z těchto program, funkce jsou stejná, ale může být lehké rozdíly při otevírání počáteční grafy.

 • Následující postup platí pro Office 2013 a novějších verzích. Postup office 2010?

 1. Na listu vyberte buňky obsahující data, která chcete pro graf použít.

 2. Na kartě Vložení klikněte na graf, pokud jednoduše na ikonu, nebo klikněte na graf, který chcete použít.

  Tlačítka grafů aplikace Excel

Můžete taky kliknout zobrazit všechny grafy ikonu v pravém dolním rohu oddílu grafy. Otevře se dialogové okno grafu, kde si můžete vybrat libovolný typ grafu. Každá kategorie obvykle současné zobrazení 2D a 3D. Vyberte ho.

 1. 3D grafu klikněte na prvek grafu, například pruhy nebo řádky, které chcete změnit formát 3D nebo postupujte podle následujících pokynů vyberte ze seznamu prvků grafu.

  1. Klikněte na graf.
   Zobrazí se Nástroje grafu, kartami Návrh a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Aktuální oblast výběru s vybranou prvek zvýrazněným

 2. Klávesové zkratky, které můžete místo toho, klikněte na prvek grafu, u kterého chcete změnit formát 3D a stiskněte kombinaci kláves CTRL + 1. Pokračujte krokem 3.

 3. Ve skupině Aktuální výběr klikněte na Formátovat výběr.

 4. Klikněte na efekty, klikněte na Formátovat 3D a pak vyberte jednu nebo více z následujících možností.

  Tlačítko Efekty grafu

  1. Klikněte na horní zkosení nebo dolní zkosení a potom klikněte na formát zkosení, který chcete použít.

   Do polí Šířka a Výška vyberte velikost, kterou chcete použít.

  2. Klikněte na materiál a klikněte na požadovaný efekt, který chcete použít.

  Nastavení formátu 3D

  Poznámka: Dostupnost z těchto možností závisí na prvek grafu, který jste vybrali. Některé možnosti, které jsou uvedeny v tomto dialogovém okně nejsou k dispozici pro všechny grafy.

  V tomto dialogovém okně nastavení pracovat na prvek grafu, kterou vyberete. Pokud se rozhodnete celého grafu, vytvoří snímků, a pokud se rozhodnete datové řady, funguje jenom na prvky dané datové řadě.

Můžete změnit název hloubkové grafu v 3D grafy se spojnicemi osy, hloubku mezer v grafech 3D perspektivu a Šířka mezery v 3D pruhových a sloupcových grafů.

 1. Klikněte na 3D graf, který chcete změnit.

 2. V nabídce Formát klikněte na Vybranou datovou řadu.

 3. Na kartě Formát datové řady klikněte na Možnosti řady a vyberte hloubku a šířku možnosti, které chcete použít.

  Nastavení vlastností datové řady mezery hloubku a šířku

Poznámka: Dostupnost z těchto možností závisí na prvek grafu, který jste vybrali. Některé možnosti, které jsou uvedeny v tomto dialogovém okně nejsou dostupné pro grafy.

 1. Klikněte do oblasti grafu 3D grafu, který chcete otočit nebo vyberte ze seznamu prvků grafu aktuální výběr na kartě Formát oblasti grafu.

 2. Klávesové zkratky, které můžete místo toho, klikněte do oblasti grafu a stiskněte kombinaci kláves CTRL + 1. Pokračujte krokem 3.

 3. Na kartě Formát oblasti grafu klikněte na efekty a pak klikněte na 3D otočení.

  Tlačítko Efekty grafu

 4. Udělejte některé z těchto věcí:

  Vlastnosti 3D otočení v prostoru

  1. Pro změnu otočení, klikněte na požadovaný stupeň otočení v polích Otočení X a Y otočení.

   Poznámka: Graf můžete otočit kolem vodorovné a svislé osy, ale nikdy kolem na hloubkové ose. V poli Z proto nelze určit úhel otočení.

  2. Pokud chcete změnit zobrazení pro pole v grafu, stupeň perspektivy, který chcete do perspektivy pole, klepněte na tlačítko Zúžit zobrazovanou oblast nebo Rozšířit zobrazovanou dokud nedosáhnete výsledek, který chcete.

   Tlačítka v zobrazení pro pole

   Poznámka: Některé možnosti, které jsou uvedeny v tomto dialogovém okně nejsou dostupné pro grafy. Možnosti, které jste změnili na předchozí nastavení nemůžou resetovat.

Změna měřítka 3D graf s dílčí výsečí tím, že zadáte jeho výšky a název hloubkové jako procento základního grafu.

 1. Klikněte do oblasti grafu 3D grafu, který chcete změnit, nebo vyberte ze seznamu prvků grafu aktuální výběr na kartě Formát oblasti grafu.

 2. Klávesové zkratky, které můžete místo toho, klikněte do oblasti grafu a stiskněte kombinaci kláves CTRL + 1. Pokračujte krokem 3.

 3. V dialogovém Formát oblasti grafu klikněte na 3D otočení.

  Vlastnosti 3D otočení v prostoru

 4. V dialogovém okně Vlastnosti 3D otočení proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Pokud chcete změnit název hloubkové grafu, zadejte do pole Název hloubkové (% základny) procentuální hodnoty název hloubkové.

  2. Změnit název hloubkové a výšku grafu, zrušte zaškrtnutí políčka Automatické měřítko a potom zadejte procentuální hodnotu hloubku a výšku v polích Název hloubkové (% základny) a výšku (% základny).

  3. Pokud chcete používat zobrazení – perspektivy, zaškrtněte políčko Perspektivy a zadejte procento hloubku, která chcete do pole Název hloubkové (% základny).

Tak, aby velké 3D datové značky nebudou blokovat menších můžete změnit pořadí zobrazování datové řady.

Prostorový graf zobrazený v opačném pořadí

 1. V grafu klikněte na hloubkové ose nebo vyberte název hloubkové osy ze seznamu prvků grafu aktuální výběr na kartě Formát.

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. V kategorii Možnosti osy v části Možnosti osy zaškrtněte políčko řady v obráceném pořadí.

  Možnosti 3D řady obráceném pořadí

Přestože průhlednost lze použít v 2D a 3D grafy, je užitečná v 3D grafů, kde můžete větší datové značky překrývat menších.

 1. 3D grafu klikněte na datovou řadu nebo datový bod, který chcete nastavit jako průhledný nebo vyberte ze seznamu prvků grafu aktuální výběr na kartě Formát datové řady.

 2. Klávesové zkratky, které můžete místo toho, klikněte na prvek grafu, u kterého chcete změnit formát 3D a stiskněte kombinaci kláves CTRL + 1. Pokračujte krokem 3.

 3. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 4. Klikněte na Výplň a čára, klikněte na Výplň a potom klikněte na Souvislá výplň, Přechod nebo obrázek nebo texturová výplň.

  Vlastnosti výplň a čára

 5. Klikněte na a zvolte barvu, pokud chcete změnit barvy na prvek.

 6. Klikněte na úchyt na posuvníku Průhlednost a posuňte ho procento průhlednosti, který chcete použít.

Vytvoření bodového nebo spojnicový graf v Office 2010

 1. Na listu vyberte buňky obsahující data, která chcete pro graf použít.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Grafy proveďte některý z následujících kroků:

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Pokud chcete vytvořit 3D sloupcový graf, klikněte na sloupec a 3D sloupce, klepněte na 3D sloupec.

  • K vytvoření grafu 3D válcový, klikněte na sloupec a v části válcové, klikněte na 3D válcový.

  • K vytvoření grafu 3D kuželový, klikněte na sloupec a v části Kuželový, klepněte na 3D kuželový.

  • Pokud chcete vytvořit 3D jehlanový graf, klikněte na sloupec a v části obrázku, klikněte na 3D jehlanový.

  • Pokud chcete vytvořit 3D spojnicového grafu, klikněte na tlačítko Čára a v části 3D řádek, klikněte na 3D řádku.

  • Pokud chcete vytvořit 3D plošný graf, klikněte na oblast a pak ve skupinovém rámečku 3D oblasti, klikněte na 3D oblasti.

  • Pokud chcete vytvořit 3D povrchovém grafu, klikněte na Další grafy a v části povrchový, klepněte na 3D povrchový nebo drátěný povrchový 3D.

   Tip: Když umístíte ukazatel myši na kterýkoli typ nebo podtyp grafu, zobrazí se v popisu název typu grafu. Další informace o typech grafů, které je možné použít, najdete v tématu Dostupné typy grafů.

 1. Na 3D grafu klikněte na prvek grafu, u kterého chcete změnit formát 3D nebo postupujte podle následujících pokynů vyberte ze seznamu prvků grafu.

  1. Klikněte na graf.
   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   excel ribbon image

 2. Klávesové zkratky, které můžete místo toho, klikněte na prvek grafu, u kterého chcete změnit formát 3D a stiskněte kombinaci kláves CTRL + 1. Pokračujte krokem 3.

 3. Na kartě rozložení klikněte ve skupině Aktuální výběr klikněte na Formátovat výběr.

 4. Klikněte na Formátovat 3D a pak vyberte jednu nebo více z následujících možností.

  1. V části, zkosení klikněte na horní a dolní a potom klikněte na formát zkosení, který chcete použít. Do polí Šířka a Výška vyberte velikost, kterou chcete použít.

  2. V části plochy klikněte na materiál a klikněte na požadovaný efekt, který chcete použít.

   Poznámka: Dostupnost z těchto možností závisí na prvek grafu, který jste vybrali. Některé možnosti, které jsou uvedeny v tomto dialogovém okně nejsou dostupné pro grafy.

Tip: Tento postup můžete také změnit 3D formát prvků grafu v 2D graf.

Můžete změnit název hloubkové grafu v 3D grafy se spojnicemi osy, hloubku mezer v grafech 3D perspektivu a Šířka mezery v 3D pruhových a sloupcových grafů.

 1. Klikněte na 3D graf, který chcete změnit.

 2. V nabídce Formát klikněte na Vybranou datovou řadu.

 3. Na kartě Možnosti vyberte hloubku a šířku možnosti, které chcete použít.

 1. Klikněte do oblasti grafu 3D grafu, který chcete otočit nebo ji vyberte oblast grafu ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte na graf.
   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   excel ribbon image

 2. Klávesové zkratky, které můžete místo toho, klikněte do oblasti grafu a stiskněte kombinaci kláves CTRL + 1. Pokračujte krokem 3.

 3. Na kartě rozložení klikněte ve skupině pozadí klikněte na 3D otočení.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 4. V kategorii 3D otočení, klikněte v části Otočení v prostoru proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  1. Pokud chcete změnit otočení, klikněte na požadovaný stupeň otočení, které chcete do polí X a Y.

   Poznámka: Graf můžete otočit kolem vodorovné a svislé osy, ale nikdy kolem na hloubkové ose. V poli Z proto nelze určit úhel otočení.

  2. Pokud chcete změnit zobrazení pro pole v grafu, stupeň perspektivy, který chcete do perspektivy pole, klepněte na tlačítko Zúžit zobrazovanou oblast nebo Rozšířit zobrazovanou dokud nedosáhnete výsledek, který chcete.

   Poznámka: Některé možnosti, které jsou uvedeny v tomto dialogovém okně nejsou dostupné pro grafy. Možnosti, které jste změnili na předchozí nastavení nemůžou resetovat.

Změna měřítka 3D graf s dílčí výsečí tím, že zadáte jeho výšky a název hloubkové jako procento základního grafu.

 1. Klikněte do oblasti grafu 3D grafu, který chcete změnit, nebo podle následujících pokynů vyberte ze seznamu prvků grafu:

  1. Klikněte na graf.
   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   excel ribbon image

 2. Klávesové zkratky, které můžete místo toho, klikněte do oblasti grafu a stiskněte kombinaci kláves CTRL + 1. Pokračujte krokem 3.

 3. Na kartě rozložení klikněte ve skupině pozadí klikněte na 3D otočení.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 4. V kategorii 3D otočení ve skupinovém rámečku Měřítko grafu proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Pokud chcete změnit název hloubkové grafu, zadejte do pole Název hloubkové (% základny) procentuální hodnoty název hloubkové.

  2. Změnit název hloubkové a výšku grafu, zrušte zaškrtnutí políčka Automatické měřítko a potom zadejte procentuální hodnotu hloubku a výšku v polích Název hloubkové (% základny) a výšku (% základny).

  3. Pokud chcete používat zobrazení – perspektivy, zaškrtněte políčko Perspektivy a zadejte procento hloubku, která chcete do pole Název hloubkové (% základny).

Tak, aby velké 3D datové značky nebudou blokovat menších můžete změnit pořadí zobrazování datové řady.

Prostorový graf zobrazený v opačném pořadí

 1. V grafu klikněte na název hloubkové osy nebo postupujte podle následujících pokynů vyberte ze seznamu prvků grafu:

  1. Klikněte na graf.
   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   excel ribbon image

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. V kategorii Možnosti osy v části Možnosti osy zaškrtněte políčko řady v obráceném pořadí.

Přestože průhlednost lze použít v 2D a 3D grafy, je užitečná v 3D grafů, kde můžete větší datové značky překrývat menších.

 1. 3D grafu klikněte na datovou řadu nebo datový bod, který chcete nastavit jako průhledný nebo postupujte podle následujících pokynů vyberte ze seznamu prvků grafu:

  1. Klikněte na graf.
   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   excel ribbon image

 2. Klávesové zkratky, které můžete místo toho, klikněte na prvek grafu, u kterého chcete změnit formát 3D a stiskněte kombinaci kláves CTRL + 1. Pokračujte krokem 3.

 3. Na kartě rozložení klikněte ve skupině Aktuální výběr klikněte na Formátovat výběr.

 4. Klikněte na Výplň a potom klikněte na Souvislá výplň, Přechod nebo obrázek nebo texturová výplň.

 5. Klikněte na úchyt na posuvníku Průhlednost a posuňte úchyt na požadovanou procentuální hodnotu průhlednosti, který chcete použít.

Zjistěte, jak můžete změnit otočení nebo perspektivy 3D grafu ve Wordu pro Mac a Powerpointem pro Mac a Excel for Mac.

Poznámka: Snímky obrazovek v následujícím postupu jste byli přesměrováni v aplikaci Excel, ačkoli je funkce stejné v aplikacích Word a PowerPoint.

 1. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Formát na pásu karet.

 2. Klikněte na Efekty obrazců a potom klikněte na 3D otočení a klikněte na Možnosti 3D otočení.

  Možnosti otočení v prostoru
 3. V podokně Formát oblasti grafu v části 3D otočení postupujte takto:

  Podokno formát oblasti grafu
  1. Chcete-li změnit otočení v polích Otočení X a Y otočení zadejte požadovaný stupeň otočení.

  2. Chcete-li změnit perspektivy v dialogovém okně perspektivy zadejte stupeň perspektivu, kterou chcete. Můžete taky pomocí šipek Ikony Zúžit zobrazovanou oblast a Rozšířit zobrazovanou ikonu zúžit nebo rozšířit zobrazení pro pole.

Viz taky

Aktualizace dat v existujícím grafu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×