Změna zarovnání textu, odsazení a mezer

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Aby byl text na snímcích přehlednější, můžete v powerpointové prezentaci změnit velikost mezer mezi řádky textu a mezi odstavci. Můžete taky upravit zarovnání a odsazení řádků textu.

  1. Na snímku vyberte text, který chcete změnit.

  2. Klikněte na Domů a ve skupině Odstavec klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna.
    Pás karet aplikace PowerPoint

Vyberte, jaké mezery chcete použít:
Dialogové okno Odstavec v PowerPointu

Zarovnání

  • Pokud chcete změnit vodorovné umístění textu, vyberte v seznamu Zarovnání možnost Na střed, Doprava, Do bloku nebo Distribuované.

Odsazení

  • Pokud chcete přidat odsazení nebo změnit velikost odsazení před textem, vyberte nebo zadejte číslo v poli Před textem. Pokud chcete odsadit jenom první řádek nebo přidat předsazení, použijte možnosti v poli Zvláštní.

    Odsazení se měří v centimetrech a jeho hodnota může být jakékoli celé nebo desetinné číslo, třeba 1,2 cm.

Mezery

  • Pokud chcete změnit velikost mezer nad odstavcem nebo pod odstavcem, zadejte hodnotu nebo klikněte na šipky vedle pole Před nebo Za. Tato hodnota může být jakékoli celé nebo desetinné číslo, třeba 6,5.

  • Pokud chcete změnit velikost mezer nad odstavcem a řádkování textu v odstavci, zadejte hodnotu do pole nebo klikněte na šipky vedle pole Řádkování. Tato hodnota může být jakékoli číslo menší než nebo rovno 9,99.

Poznámka : Když při přidávání řádků už není v zástupném symbolu místo, můžete pomocí funkce přizpůsobení upravit řádkování a velikost písma tak, aby se do zástupného symbolu vešly všechny položky seznamu. V takové situaci se zobrazí ovládací prvek Možnosti přizpůsobení Ovládací prvek s možnostmi přizpůsobení . Pokud chcete přizpůsobení vypnout, klikněte na Možnosti přizpůsobení a pak na Nepřizpůsobovat text podle tohoto objektu.

Další způsoby práce s odsazením a mezerami najdete v tématech:

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×