Změna vzhledu tabulky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V prezentaci lze použít či změnit styl, ohraničení nebo barvu tabulky. Můžete například použít či odstranit styl tabulky (nebo rychlý styl), mazat čáry z buňky, řádku nebo sloupce, měnit ohraničení nebo barvu pozadí tabulky.

V tomto článku

Použití stylu tabulky

Odebrání stylu tabulky

Vymazání čáry z buňky, řádku nebo sloupce

Přidání nebo změna ohraničení tabulky

Přidání nebo změna barvy pozadí tabulky

Použití stylu tabulky

Styl tabulky (tzv. rychlý styl) je tvořený kombinací různých možností formátování včetně kombinací barev odvozených od Barvy motivu použitých v prezentaci. Pro každou tabulku, kterou přidáte, se automaticky použije styl tabulky.

 1. Vyberte tabulku, kterou chcete použít nový nebo jiný tabulky styl.

 2. Přejděte na Návrh > Styly tabulky a klikněte na požadovaný styl tabulky. Chcete-li zobrazit více stylů tabulek, klikněte na Další tlačítko Obrázek tlačítka .

  styly tabulky v powerpointu

  Poznámka : Pokud chcete změnit vzhled textu v tabulce, přejděte na Domů >písma, nebo klikněte na tabulku a potom přejděte k části Návrh >Nástroje tabulky > Styly WordArt.

Začátek stránky

Odebrání stylu tabulky

Chcete-li odebrat styl tabulky, přejděte na Návrh > Nástroje tabulky > Další Obrázek tlačítka a potom klikněte na Odstranit tabulku.

Vymazání čáry z buňky, řádku nebo sloupce

 1. Přejděte na Návrh > Nástroje tabulky. Ve skupině Nakreslit ohraničení klikněte na Guma.

  Ukazatel se změní na gumu Guma použitá při kreslení tabulek .

 2. Klikněte na čáru, kterou chcete smazat ji odstraňte. Jakmile budete hotovi, klikněte mimo tabulku.

Začátek stránky

Přidání nebo změna ohraničení tabulky

 1. Vyberte buňky tabulky, které chcete přidat ohraničení (nebo změna ohraničení).

 2. Přejděte na Návrh > Nástroje tabulky. Ve skupině Nakreslit ohraničení vyberte jednu z následujících akcí:

  • Pomocí Barva pera můžete změnit barvu ohraničení.

   Pokud chcete další možnosti barev, klikněte na Další barvy ohraničení a pak buď klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na vlastní a barvy na kartě Standardní se neaktualizují změníte dokument Motiv později.

  • Chcete-li změnit sílu ohraničení pomocí Pera weight (váha).

  • Chcete-li změnit styl čáry ohraničení použijte Styl pera.

 3. Chcete-li použít v tabulce barvu, tloušťku nebo styl čáry, které jste vybrali v kroku 2, proveďte některou z následujících akcí:

  • Během ukazatel myši stále ještě tvar tužky Tužka pro kreslení tabulek , klikněte na ohraničení, které chcete změnit.

Přejděte na Návrh > Nástroje tabulky >Styly tabulky > ohraničení a potom klikněte na možnost ohraničení, který chcete změnit.

Tip : Guma slouží k odstranění ohraničení mezi buňkami. Klikněte na kartě Návrh > Nástroje tabulky klikněte ve skupině Nakreslit ohraničení klikněte na Guma nebo stiskněte a podržte SHIFT, když je ukazatel tužka Tužka pro kreslení tabulek a potom klikněte na ohraničení, které chcete odstranit.

Začátek stránky

Přidání nebo změna pozadí tabulky

V případě potřeby můžete přidat nebo změnit barvu pozadí pro celou tabulku. Barva pozadí se zobrazí pod libovolnou barvou výplně použitou pro buňky tabulky.

 1. Klepněte na buňku v tabulce.

 2. Přejděte na Návrh > Nástroje tabulky klikněte ve skupině Styly tabulky na šipku u pole stínování a potom přejděte na položku Pozadí tabulky.

 3. Klepněte na požadovanou barvu. Nechcete-li vybrat žádnou barvu, klepněte na položku Bez výplně.

  Chcete-li změnit barvu, která není zobrazena v seznamu Barvy motivu, klikněte na položku Další barvy výplně a pak klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

Začátek stránky

V tomto článku

Použít na nový nebo odlišný styl tabulky

Odstranění stylu z tabulky

Vymazání čáry z buňky, řádku nebo sloupce

Přidání nebo změna ohraničení tabulky

Přidání nebo změna barvy pozadí tabulky

Přidání nebo odstranění řádků nebo sloupců najdete v článku Přidání nebo odstranění řádků a sloupců tabulky. Sloučení, rozdělení nebo odstranění buněk, najdete v článku sloučení, rozdělení nebo odstranění buněk tabulky.

Použít na nový nebo odlišný styl tabulky

Styl tabulky (neboli rychlý styl) je tvořen kombinací různých možností formátování včetně kombinací barev odvozených z Barvy motivu použitého v prezentaci. Pro každou tabulku, kterou přidáte, je automaticky použit určitý styl tabulky. V galerii Rychlé styly ve skupině Styly tabulek se zobrazují miniatury stylů tabulek. Přesunutím ukazatele myši na miniaturu rychlého stylu můžete zjistit, jak tento rychlý styl ovlivní danou tabulku.

Miniatury stylů tabulek
Miniatury stylů tabulek
 1. Klepněte na tabulku, u které chcete použít nový nebo odlišný styl tabulky.

 2. V části Nástroje tabulky klikněte na kartě Návrh ve skupině Styly tabulky klikněte na požadovaný styl tabulky. Chcete-li zobrazit více stylů tabulek, klikněte na Další tlačítko Obrázek tlačítka .

  Přesunutím ukazatele myši na miniaturu rychlého stylu můžete zjistit, jak tento rychlý styl ovlivní danou tabulku.

  Poznámky : 

  • Na kartě Osnova (v levém podokně okna aplikace v normálním zobrazení) se nezobrazuje text obsažený v tabulkách. Na kartě Osnova se zobrazuje pouze text uvedený v Zástupné symboly textu.

  • Chcete-li změnit vzhled textu v buňkách tabulky nebo v celé tabulce, zvolte příslušné možnosti na kartě Domů ve skupině Písmo nebo možnosti v oddílu Nástroje tabulky na kartě Návrh ve skupině Styly WordArt.

Začátek stránky

Odstranění stylu z tabulky

 • Chcete-li odebrat styl tabulky, klikněte v části Nástroje tabulky klikněte na kartě Návrh ve skupině Styly tabulky, klikněte na Další tlačítko Obrázek tlačítka a klikněte na Odstranit tabulku.

Vymazání čáry z buňky, řádku nebo sloupce

 1. Na kartě Nástroje tabulky klikněte na kartě Návrh ve skupině Nakreslit ohraničení na tlačítko Guma nebo stiskněte a podržte klávesu SHIFT, když je aktivní kreslicí nástroj.

  Ukazatel se změní na gumu Guma použitá při kreslení tabulek .

 2. Klikněte na čáru, kterou chcete vymazat.

 3. Jakmile dokončíte mazání čar, klikněte mimo tabulku.

Začátek stránky

Přidání nebo změna ohraničení tabulky

 1. Vyberte buňky tabulky, pro něž chcete přidat nebo změnit ohraničení tabulky.

 2. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Návrh proveďte ve skupině Nakreslit ohraničení jednu nebo více z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit barvu ohraničení, klepněte na šipku u pole Barva pera a vyberte požadovanou barvu.

   Pokud chcete použít barvu, která není součástí Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy ohraničení a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

  • Chcete-li změnit sílu ohraničení, klepněte na šipku u pole Šířka pera a vyberte požadovanou tloušťku čáry.

  • Chcete-li změnit styl čáry pro ohraničení, klepněte na šipku u pole Styl pera a vyberte požadovaný styl čáry.

 3. Chcete-li použít v tabulce barvu, tloušťku nebo styl čáry, které jste vybrali v kroku 2, proveďte některou z následujících akcí:

  • Během ukazatel myši stále ještě tvar tužky Tužka pro kreslení tabulek , klikněte na ohraničení, které chcete změnit.

  • V oddílu Nástroje tabulky na kartě Návrh klepněte ve skupině Styly tabulky na možnost Ohraničení a poté klepněte na možnost ohraničení, kterou chcete změnit.

Tip : Guma slouží k odstranění ohraničení mezi buňkami. Na kartě Nástroje tabulky na kartě Návrh klikněte ve skupině Nakreslit ohraničení na tlačítko Guma nebo stiskněte a podržte klávesu SHIFT a ukazatel je tužka Tužka pro kreslení tabulek a klikněte na ohraničení, které chcete odstranit.

Začátek stránky

Přidání nebo změna barvy pozadí tabulky

V případě potřeby můžete přidat nebo změnit barvu pozadí pro celou tabulku. Barva pozadí se zobrazí pod libovolnou barvou výplně použitou pro buňky tabulky.

 1. Klepněte na buňku v tabulce.

 2. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Návrh klepněte ve skupině Styly tabulky na šipku u pole Stínování a poté přejděte na položku Pozadí tabulky.

 3. Klikněte na požadovanou barvu. Nechcete-li vybrat žádnou barvu, klikněte na položku Bez výplně.

  Chcete-li změnit barvu, která není zobrazena v seznamu Barvy motivu, klikněte na položku Další barvy výplně a pak klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

Začátek stránky

V tomto článku

Změna stylu tabulky

Změna možností stylu tabulky

Přidání nebo změna ohraničení tabulky

Přidání nebo změna výplně buňky tabulky

Přidání nebo změna barvy pozadí tabulky

Přidání nebo změna efektu v buňce tabulky

Přidání nebo změna efektu tabulky

Odstranit výplň z tabulky nebo buňku tabulky

Odstranění efektu z tabulky nebo buňku tabulky

Další informace o distribuci dat v buňkách tabulky, včetně rozdělení buněk a sloučení buněk najdete v článku Přidat nebo odstranit řádků, sloupců nebo buněk tabulky.

Změna stylu tabulky

Styl tabulky (neboli rychlý styl) je tvořen kombinací různých možností formátování včetně kombinací barev odvozených z Barvy motivu použitého v prezentaci. Pro každou tabulku, kterou přidáte, je automaticky použit určitý styl tabulky. V galerii Rychlé styly ve skupině Styly tabulek se zobrazují miniatury stylů tabulek. Přesunutím ukazatele myši na miniaturu rychlého stylu můžete zjistit, jak tento rychlý styl ovlivní danou tabulku.

 1. Klepněte na tabulku, u které chcete použít jiný styl tabulky.

 2. V části Nástroje tabulky klikněte na kartě Návrh ve skupině Styly tabulky klikněte na požadovaný styl tabulky. Chcete-li zobrazit více stylů tabulek, klikněte na Další tlačítko Obrázek tlačítka .

  Zrušte zaškrtnutí výchozí nebo jiný styl tabulky, klikněte na Další tlačítko Obrázek tlačítka a potom klikněte na Vymazat tabulku.

  Tip : Chcete-li styl tabulky používat jako výchozí styl tabulky pro všechny další tabulky, které nově vytvoříte, klepněte na styl tabulky pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Nastavit jako výchozí v místní nabídce.

  Poznámky : 

Začátek stránky

Změna možností stylu tabulky

Chcete-li použít styl tabulky pro konkrétní části tabulky, můžete vybrat příslušné možnosti ve skupině Možnosti stylu tabulky.

 1. Klepněte na tabulku, u níž chcete změnit možnosti stylu tabulky.

 2. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Návrh proveďte ve skupině Možnosti stylů tabulky některé z následujících akcí:

  Karta Návrh oddíle Nástroje tabulky

  • Chcete-li zvýraznit první řádek v tabulce, zaškrtněte políčko Se záhlavím.

  • Chcete-li zvýraznit poslední řádek v tabulce, zaškrtněte políčko Řádek součtů.

  • Chcete-li, aby měly sudé řádky jinou barvu než liché, zaškrtněte políčko Svazky řádků.

  • Chcete-li zvýraznit první sloupec v tabulce, zaškrtněte políčko První sloupec.

  • Chcete-li použít zvýraznit poslední sloupec v tabulce, zaškrtněte políčko Poslední sloupec.

  • Chcete-li, aby měly sudé sloupce jinou barvu než liché, zaškrtněte políčko Svazky sloupců.

Začátek stránky

Přidání nebo změna ohraničení tabulky

 1. Vyberte buňky tabulky, pro něž chcete přidat nebo změnit ohraničení tabulky.

 2. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Návrh proveďte ve skupině Nakreslit ohraničení jednu nebo více z následujících akcí:

  Karta Návrh oddíle Nástroje tabulky

  • Chcete-li změnit barvu ohraničení, klepněte na šipku u pole Barva pera a vyberte požadovanou barvu.

   Pokud chcete použít barvu, která není součástí Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy ohraničení a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

  • Chcete-li změnit sílu ohraničení, klepněte na šipku u pole Šířka pera a vyberte požadovanou tloušťku čáry.

  • Chcete-li změnit styl čáry pro ohraničení, klepněte na šipku u pole Styl pera a vyberte požadovaný styl čáry.

 3. Chcete-li použít v tabulce barvu, tloušťku nebo styl čáry, které jste vybrali v kroku 2, proveďte některou z následujících akcí:

  • Během ukazatel myši stále ještě tvar tužky Tužka pro kreslení tabulek , klikněte na ohraničení, které chcete změnit.

  • V oddílu Nástroje tabulky na kartě Návrh klepněte ve skupině Styly tabulky na možnost Ohraničení a poté klepněte na možnost ohraničení, kterou chcete změnit.

Tip : Guma slouží k odstranění ohraničení mezi buňkami. Na kartě Nástroje tabulky na kartě Návrh klikněte ve skupině Nakreslit ohraničení na tlačítko Guma nebo stiskněte a podržte klávesu SHIFT a ukazatel je tužka Tužka pro kreslení tabulek a klikněte na ohraničení, které chcete odstranit.

Začátek stránky

Přidání nebo změna výplně buňky v tabulce

Výplň je vnitřní plocha buňky. Přidáte-li nebo změníte barvu výplně buňky v tabulce, můžete k výplni přidat také texturu, obrázek nebo přechod. Přechod je postupné prolínání barev a odstínů, obvykle z jedné barvy do druhé nebo z jednoho barevného odstínu do jiného odstínu téže barvy.

 1. Vyberte buňky tabulky, do nichž chcete přidat výplň.

 2. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Návrh klepněte ve skupině Styly tabulky na šipku u pole Stínování a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Karta Návrh oddíle Nástroje tabulky

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu výplně, klepněte na požadovanou barvu; nechcete-li vybrat žádnou barvu, klepněte na položku Bez výplně.

   Pokud chcete použít barvu, která není součástí Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy výplně a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit obrázek výplně, klepněte na možnost Obrázek, najděte složku s obrázkem, který chcete použít, klepněte na soubor s obrázkem a poté klepněte na tlačítko Vložit.

   Po přidání obrázku jako výplně se přizpůsobí buňku a může deformovaný. Aby se vyloučila deformace, můžete změnit velikost buněk nebo tabulky.

  • Chcete-li přidat nebo změnit přechodovou výplň, přejděte na položku Přechod a poté klepněte na požadovanou variantu.

   Chcete-li přechod přizpůsobit, klepněte na položku Další přechody a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na položku Textura a poté klepněte na požadovanou texturu.

   Chcete-li texturu přizpůsobit, klepněte na položku Další textury a potom vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Přidání nebo změna barvy pozadí v tabulce

V případě potřeby můžete přidat nebo změnit barvu pozadí pro celou tabulku. Barva pozadí se zobrazí pod libovolnou barvou výplně použitou pro buňky tabulky.

 1. Klepněte na buňku v tabulce.

 2. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Návrh klepněte ve skupině Styly tabulky na šipku u pole Stínování a poté přejděte na položku Pozadí tabulky.

  Karta Návrh oddíle Nástroje tabulky

 3. Klepněte na požadovanou barvu. Nechcete-li vybrat žádnou barvu, klepněte na položku Bez výplně.

  Pokud chcete použít barvu, která není součástí Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy výplně a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

Začátek stránky

Přidání nebo změna efektu v buňce tabulky

Poznámka : Efekty Stín a Odraz lze použít pouze na celou tabulku, nikoli pro jednotlivé buňky v tabulce.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li efekt použít jen pro některé buňky v tabulce, vyberte tyto buňky.

  • Chcete-li efekt použít pro všechny buňky v tabulce, klepněte pravým tlačítkem myši na libovolnou buňku v tabulce a poté klepněte na příkaz Vybrat tabulku v místní nabídce.

 2. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Návrh klepněte ve skupině Styly tabulky na tlačítko Efekty.

  Karta Návrh oddíle Nástroje tabulky

 3. Chcete-li přidat nebo změnit okraj, přejděte na položku Zkosení buňky a poté vyberte požadované zkosení.

Začátek stránky

Přidání nebo změna efektu tabulky

 1. Klepněte na tabulku, k níž chcete přidat efekt.

 2. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Návrh klepněte ve skupině Styly tabulky na možnost Efekty a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Karta Návrh oddíle Nástroje tabulky

  • Chcete-li přidat nebo změnit stín, přejděte na položku Stín a poté vyberte požadovaný stín.

   Chcete-li stín přizpůsobit, klepněte na položku Možnosti stínů a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit odraz, přejděte na položku Odraz a poté vyberte požadovanou variantu.

Začátek stránky

Odstranění výplně z tabulky nebo z buňky v tabulce

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li vybrat celou tabulku, klepněte pravým tlačítkem myši na libovolnou buňku v tabulce a poté klepněte na příkaz Vybrat tabulku v místní nabídce.

  • Chcete-li vybrat jen část tabulky, vyberte buňky, z nichž chcete odstranit výplň.

 2. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Návrh klepněte ve skupině Styly tabulky na možnost Stínování a poté proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li odstranit barvu, obrázek nebo texturu výplně, klepněte na možnost Bez výplně.

  • Chcete-li odstranit přechodovou výplň, přejděte na položku Přechod a poté klepněte na možnost Bez přechodu.

  • Chcete-li odstranit výplň pozadí tabulky, přejděte na položku Pozadí tabulky a poté klepněte na možnost Bez výplně.

Začátek stránky

Odstranění efektu z tabulky nebo z buňky v tabulce

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li vybrat celou tabulku, klepněte pravým tlačítkem myši na libovolnou buňku v tabulce a poté klepněte na příkaz Vybrat tabulku v místní nabídce.

  • Chcete-li vybrat jen část tabulky, vyberte buňky, z nichž chcete odstranit výplň.

 2. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Návrh klepněte ve skupině Styly tabulky na možnost Efekty a poté proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li odstranit okraj buňky v tabulce nebo celé tabulky, přejděte na položku Zkosení buňky a poté klepněte na možnost Bez zkosení.

  • Chcete-li z tabulky odstranit stín, přejděte na položku Stín a poté klepněte na možnost Bez stínu.

  • Chcete-li z tabulky odstranit odraz, přejděte na položku Odraz a poté klepněte na možnost Bez odrazu.

   Poznámka : Pokud jste přidali více jednotlivých efektů a chcete je odstranit všechny, opakujte krok 2.

Tip : Chcete-li změnit vzhled textu v buňkách tabulky nebo v celé tabulce, zvolte požadované možnosti v oddílu Nástroje tabulky, ve skupině Návrh, ve skupině Styly WordArt nebo na kartě Domů ve skupině Písmo.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×