Změna vzhledu stránky pomocí funkce Automatická velikost nebo výběrem velikosti a orientace

Funkce Automatická velikost umožňuje při práci rozšířit podle potřeby stránku s diagramem, což pomáhá uživateli vytvářet diagramy, které jsou větší než jedna tištěná stránka.

Funkce Automatická velikost nemění při rozšíření stránky formát papíru tiskárny. Zobrazí se však konce stránek při tisku diagramu, pokud je vybrána možnost zobrazení konců stránek. (Na kartě Zobrazení zaškrtněte ve skupině in Zobrazit políčko Konce stránek.)

Pro každou stránku ve vícestránkovém diagramu můžete určit formát a orientaci papíru tiskárny nezávisle na jiných stránkách. Je-li funkce Automatická velikost zapnuta, bude zobrazení stránky diagramu odpovídat formátu a orientaci papíru tiskárny.

Co chcete udělat?

Změna formátu papíru tiskárny při zapnuté funkci Automatická velikost

Změna orientace stránky na výšku nebo na šířku při zapnuté funkci Automatická velikost

Otevření dialogového okna Vzhled stránky

Změna velikosti stránky výkresu přetažením okrajů stránky

Automatické přizpůsobení velikosti stránky výkresu velikosti obrazců na stránce

Změna formátu papíru tiskárny při zapnuté funkci Automatická velikost

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupinovém rámečku Vzhled stránky na položku Velikost.

 2. Klikněte na formát papíru tiskárny, který chcete použít.

Obrysy velikosti papíru vytvořené čarami konců stránek (takzvané dlaždice) se u aktuální stránky v diagramu změní velikosti podle formátu papíru tiskárny.

Začátek stránky

Změna orientace stránky na výšku nebo na šířku při zapnuté funkci Automatická velikost

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupinovém rámečku Vzhled stránky na položku Orientace.

 2. Klikněte na možnost Na výšku nebo Na šířku.

Orientace dlaždic (znázorněná čarami konců stránek) se nastaví pro aktuální stránku.

Začátek stránky

Upřesnění vzhledu stránky

Velikost stránky diagramu a formát papíru tiskárny lze nastavit nezávisle v dialogovém okně Vzhled stránky.

Začátek stránky

Otevření dialogového okna Vzhled stránky

 • Na kartě Návrh klikněte ve skupinovém rámečku Vzhled stránky na spouštěč dialogového okna Vzhled stránky.

Pomocí ovládacích prvků na kartách Nastavení tisku a Velikost stránky proveďte nezávisle změny nastavení papíru tiskárny a zobrazení stránky diagramu.

Na každé kartě se v náhledu miniatur zobrazí porovnání zobrazení stránky diagramu s nastavením papíru tiskárny.

Začátek stránky

Změna velikosti stránky výkresu přetažením okrajů stránky

 1. Klikněte na nástroj Ukazatel.

 2. Umístěte ukazatel na okraj stránky a stiskněte klávesu CTRL.

  Ukazatel se změní na obousměrnou šipku nebo kurzor otočení.

 3. Přetáhněte okraj stránky na požadovanou pozici.

Pokud přetáhnete roh stránky, změní se oba rozměry velikosti stránky. Chcete-li stránku otočit, přesuňte ukazatel myši mírně mimo roh stránky, dokud se nezmění na kurzor otočení, a potom klikněte a přetáhněte stránku.

Je-li funkce Automatická velikost zapnuta, přetažením okraje stránky ji vypnete.

Začátek stránky

Automatické přizpůsobení velikosti stránky výkresu velikosti obrazců na stránce

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupinovém rámečku Vzhled stránky na položku Velikost.

 2. Klikněte na tlačítko Přizpůsobit výkresu.

Velikost stránky výkresu se přizpůsobí velikosti výkresu pouze s okolním bílým okrajem stránky. Chcete-li nastavit okraj stránky, otevřete dialogové okno Vzhled stránky podle popisu výše. Na kartě Nastavení tisku klikněte na tlačítko Nastavit. Můžete nastavit okraje a provést další úpravy.

Je-li zapnuta funkce Automatická velikost, kliknutím na tlačítko Přizpůsobit výkresu dojde k jejímu vypnutí.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×