Změna velikosti tabulky, sloupce nebo řádku

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Upravte velikost tabulky, šířka nebo výška řádku, ať už ručně nebo automaticky. Můžete změnit velikost více sloupců nebo řádků a změnit mezery mezi buňkami. Pokud potřebujete Přidání tabulky do Wordového dokumentu, najdete v článku Vložení tabulky

V tomto článku

Změna šířky sloupců

Změna výšky řádků

Nastavení stejné velikosti u více sloupců nebo řádků

Automatická změna velikosti sloupce nebo tabulky pomocí funkce Přizpůsobit

Vypnutí funkce Přizpůsobit

Ruční změna velikosti celé tabulky

Přidání nebo změna mezer uvnitř tabulky

Změna šířky sloupců

Pokud chcete změnit šířku sloupce, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pomocí myši: umístěte kurzor na pravou část ohraničení sloupce, u kterého chcete změnit šířku (kurzor se změní na ukazatele změny velikosti Svislý rozdělovací ukazatel (obousměrná šipka) ), a potom ohraničení přetáhněte na požadovanou šířku sloupce.

 • Pokud chcete šířku změnit na konkrétní rozměr, klikněte na buňku ve sloupci, jehož šířku chcete změnit. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Velikost buňky na Šířka sloupce tabulky a potom zadejte požadované možnosti.

 • Pokud chcete, aby se sloupce v tabulce automaticky přizpůsobily obsahu, klikněte na tabulku. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Velikost buňky na Přizpůsobit a potom klikněte na Přizpůsobit obsahu.

 • Pomocí pravítka: vyberte buňku v tabulce a přetáhněte značky pravítka. Pokud chcete na pravítku zobrazit přesné rozměry sloupce, podržte při přetahování značky pravítka klávesu ALT.

Začátek stránky

Změna výšky řádku

Pokud chcete změnit výšku řádku, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pomocí myši: umístěte kurzor na ohraničení řádku, u kterého chcete změnit výšku (kurzor se změní na ukazatele změny velikosti Vodorovná oboustranná šipka ), a potom ohraničení přetáhněte.

 • Pokud chcete výšku řádku nastavit na konkrétní rozměr, klikněte na buňku v řádku, jehož výšku chcete změnit. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Velikost buňky na Výška řádku tabulky a potom zadejte požadovanou výšku.

 • Pomocí pravítka: vyberte buňku v tabulce a přetáhněte značky pravítka. Pokud chcete na pravítku zobrazit přesné rozměry řádku, podržte při přetahování značky pravítka klávesu ALT.

Začátek stránky

Nastavení stejné velikosti u více sloupců nebo řádků

 1. Vyberte sloupce nebo řádky, které mají mít stejný rozměr. Pokud chcete vybrat víc oddílů, které spolu nesousedí, podržte při výběru klávesu CTRL.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Velikost buňky na Sloupce stejně široké Obrázek tlačítka nebo Řádky stejně vysoké Obrázek tlačítka .

VÝBĚR

AKCE

Celá tabulka

V zobrazení rozložení při tisku umístěte ukazatel na tabulku a až se zobrazí úchyt pro přesunutí tabulky Four-headed arrow handle , klikněte na něj.

Řádek nebo řádky

Klikněte vlevo od řádku. Select a row

Sloupec nebo sloupce

Klikněte na horní ohraničení nebo mřížku sloupce. Výběr sloupce

Buňka

Klikněte na levý okraj buňky. Select a cell

Začátek stránky

Automatická změna velikosti sloupce nebo tabulky pomocí funkce Přizpůsobit

Tabulku nebo sloupec můžete automaticky přizpůsobit velikosti obsahu pomocí tlačítka Přizpůsobit.

 1. Vyberte tabulku.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Velikost buňky na Přizpůsobit.

  Pás karet systému Office 14

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete automaticky upravit šířku sloupce, klikněte na Přizpůsobit obsahu.

  • Pokud chcete automaticky upravit šířku tabulky, klikněte na Přizpůsobit oknu.

   Poznámka :  Výška řádku se bude automaticky přizpůsobovat velikosti obsahu, dokud ji ručně nezměníte.

Začátek stránky

Vypnutí funkce Přizpůsobit

Pokud nechcete, aby funkce Přizpůsobit automaticky přizpůsobovala šířku tabulky nebo sloupce, můžete ji vypnout.

 1. Vyberte tabulku.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Velikost buňky na Přizpůsobit.

  Pás karet systému Office 14

 3. Klikněte na Pevná šířka sloupce.

Začátek stránky

Ruční změna velikosti celé tabulky

 1. V zobrazení rozložení při tisku umístěte kurzor na tabulku a počkejte, až se v pravém dolním rohu tabulky zobrazí úchyt pro změnu velikosti tabulky Čtvereční úchyt .

 2. Umístěte kurzor na tento úchyt, aby se změnil na oboustrannou šipku Oboustranné šipky. .

 3. Přetažením hranice tabulky upravte tabulku na požadovanou velikost.

Začátek stránky

Přidání nebo změna mezer uvnitř tabulky

Pokud chcete do tabulky přidat mezeru, můžete upravit okraje buňky nebo mezery mezi buňkami.

Odsazení obsahu buněk tabulky a mezery mezi buňkami

Okraje buňky jsou uvnitř buňky tabulky. Označuje je modrá šipka nad obrázkem. Mezery mezi buňkami označuje oranžová šipka dole.

 1. Klepněte na tabulku.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Zarovnání na Okraje buňky a potom v dialogovém okně Možnosti tabulky:

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V části Výchozí okraje buňky zadejte hodnoty, na které chcete upravit okraje nahoře, dole, vlevo nebo vpravo.

  • V části Výchozí mezery mezi buňkami zaškrtněte políčko Povolit mezery mezi buňkami a zadejte požadované rozměry.

Poznámka :  Zvolená nastavení jsou dostupná jenom v aktivní tabulce. Každá nově vytvořená tabulka bude mít původní, výchozí nastavení.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×