Změna velikosti písma

Můžete změnit velikost písma pro veškerý text nebo jenom vybraný text v desktopovém Excelu, PowerPointu nebo Wordu.

Změna výchozí velikosti písma pro veškerý text

Způsob změny výchozí velikosti písma se liší podle aplikace. Níže si vyberte aplikaci a pak postupujte podle uvedených pokynů.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti.

  Příkaz Možnosti v nabídce pro otevření souboru

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Excel klikněte na Obecné.

 3. V části Při vytváření nových sešitů zadejte požadovanou velikost písma do pole Velikost písma.

  Karta Obecné v dialogovém okně Možnosti

  Můžete také zadat jakoukoli vámi požadovanou velikost v násobcích čísla 0,5 (od 1 do 409), třeba 10,5 nebo 105,5.

Tip :  Můžete změnit i výchozí písmo. V seznamu Používat jako výchozí písmo klikněte na písmo, které se vám líbí.

Poznámka : Pokud chcete začít používat nové výchozí písmo nebo velikost písma, musíte Excel restartovat. Nové výchozí písmo a velikost písma se použijí jenom v nových sešitech, které vytvoříte po restartování Excelu. Ve stávajících sešitech se změna neprojeví. Pokud byste chtěli použít nové výchozí písmo a velikost písma ve stávajících sešitech, přesuňte listy ze stávajícího sešitu do nového sešitu.

Pokud chcete změnit velikost písma pro všechny snímky, změňte ji na předloze snímků. Každá powerpointová prezentace obsahuje předlohu snímků se souvisejícími rozloženími snímků.

Poznámka :  Pokud chcete změnit motiv, měli byste to udělat před změnou písma, protože různé motivy můžou používat různá písma.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte na Předloha snímků.

  Předloha snímků a dvě rozložení

  V zobrazení Předloha snímků je předloha nahoře v podokně miniatur a pod ní jsou související rozložení.

 2. Na kartě Předloha snímků klikněte na Rozložení předlohy.

 3. Vyberte úroveň zástupného textu, kterou chcete změnit.

  Rozložení předlohy snímků s vybranou druhou úrovní textu

 4. Na kartě Domů klikněte na požadovanou velikost písma v poli Velikost písma.

  Pole Velikost písma na kartě Domů

  Můžete také zadat jakoukoli vámi požadovanou velikost v násobcích čísla 0,1, třeba 10,3 nebo 105,7.

  Velikost odrážky se automaticky zvětší nebo zmenší tak, aby odpovídala změněné velikosti písma.

 1. Otevřete nový prázdný dokument.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na ikonu pro otevření dialogového okna Ikona pro otevření dialogového okna na pásu karet .

  Další možností je stisknout Ctrl+Alt+Shift+S.

 3. Klikněte na tlačítko Spravovat styly (třetí zleva dole).

  Tlačítko Spravovat styly v podokně Styly

 4. Klikněte na kartu Nastavit výchozí hodnoty a vyberte požadovanou velikost v poli Velikost.

  Karta Nastavit výchozí hodnoty v dialogovém okně Spravovat styly

  Můžete také zadat jakoukoli vámi požadovanou velikost v násobcích čísla 0,5 (od 1 do 1638), třeba 10,5 nebo 105,5.

 5. Klikněte na možnost Nové dokumenty založené na této šabloně.

 6. Zavřete a znovu otevřete Word. Pokud se zobrazí výzva k uložení šablony Normal, klikněte na Ano.

  Tip :  Na kartě Nastavit výchozí hodnoty můžete taky změnit výchozí písmo nebo barvu písma.

Když nastavíte výchozí písmo, bude každý nový dokument, který otevřete, používat nastavení písma, která jste vybrali a nastavili jako výchozí. Výchozí písmo se použije pro nové dokumenty, které budou založené na aktivní šabloně, obvykle Normal.dotm. Můžete taky vytvořit různé šablony používající různá výchozí nastavení písma.

Změna velikosti vybraného textu

Velikost písma vybraného textu můžete v desktopovém Excelu, PowerPointu nebo Wordu změnit takto:

 1. Vyberte text nebo buňky s textem, který chcete změnit. Pokud chcete vybrat celý text wordového dokumentu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + A.

 2. Na kartě Domů klikněte na velikost písma v poli Velikost písma.

  Pole Velikost písma na kartě Domů

  Můžete také zadat jakoukoli vámi požadovanou velikost s následujícími omezeními:

  • Excel: násobky čísla 0,5, od 1 do 409 (například 10,5 nebo 105,5)

  • PowerPoint: násobky čísla 0,1, od 1 do 3600 (například 10,3 nebo 105,7)

  • Word: násobky čísla 0,5, od 1 do 1638 (například 10,5 nebo 105,5)

Tipy : Po výběru textu se poblíž kurzoru zobrazí minipanel nástrojů. Velikost textu můžete změnit i na tomto minipanelu.

Minipanel nástrojů s vybraným textem

Můžete taky klikat na tlačítka Zvětšit písmo nebo Zmenšit písmo, dokud se požadovaná velikost neobjeví v poli Velikost písma.

Tlačítka Zvětšit písmo a Zmenšit písmo na kartě Domů

Další informace

Změna motivu (Excel a Word)

Změna výchozího písma v Excelu

Formátování textu v buňkách (Excel)

Přesunutí nebo zkopírování listů nebo dat na listu (Excel)

Odebrání aktuálního návrhu snímku (motivu) (PowerPoint)

Vytvoření vlastního motivu v PowerPointu

Změna barev, písem a efektů (PowerPoint)

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×