Změna velikosti obrázku, tvaru, textového pole nebo objektu WordArt

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V souboru se dá snadno měnit velikost obrázků, textových polí, obrazců a objektů WordArt. Obrázky se dají taky oříznout nebo vrátit na původní velikost.

V tomto článku

Změna velikosti obrázku, obrazce, textového pole nebo objektu WordArt

Oříznutí obrázku

Obnovení původní velikosti obrázku

Uložení původní verze upraveného obrázku

Změna velikosti obrázku, obrazce, textového pole nebo objektu WordArt

Při změně velikosti dochází ke zvětšení nebo zmenšení rozměrů Objekt.

Příklad změny velikosti před a po této operaci

Ruční změna velikosti

 1. Klikněte na Obrázek, obrazec, Textové pole nebo Objekt WordArt, u kterého chcete změnit velikost.

 2. Pokud chcete zvětšit nebo zmenšit velikost v jednom nebo více směrech, Úchyt pro úpravu velikosti přetáhněte na střed nebo od středu a zároveň proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete zachovat střed Objekt na stejném místě, podržte při přetahování úchytu pro změnu velikosti klávesu CTRL.

  • Pokud chcete zachovat proporce objektu, podržte při přetahování úchytu klávesu SHIFT.

  • Pokud chcete zachovat proporce objektu a současně zachovat jeho střed na stejném místě, podržte při přetahování úchytu klávesu CTRL i SHIFT.

Změna velikosti na přesnou výšku a šířku

 1. Klikněte na Obrázek, obrazec, Textové pole nebo Objekt WordArt, u kterého chcete změnit velikost.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit velikost obrázku, v části Nástroje obrázku na kartě Formát ve skupině Velikost zadejte požadované rozměry do polí Výška a Šířka.

   Skupina velikost na kartě Formát v části Nástroje obrázku

   Poznámka : Pokud se karty Nástroje obrázku a Formát nezobrazují, zkontrolujte, jestli jste vybrali obrázek. Je možné, že aby se otevřela karta Formát, budete muset na obrázek dvakrát kliknout.

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce, textového pole nebo objektu WordArt, v části Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Velikost zadejte požadované rozměry do polí Výška a Šířka.

   Skupina velikost na kartě Formát v části nástroje kreslení

   Poznámka : Pokud se karty Nástroje kreslení a Formát nezobrazují, zkontrolujte, jestli jste vybrali obrázek, obrazec, textové pole nebo objekt WordArt. Je možné, že aby se otevřela karta Formát, budete muset na obrázek dvakrát kliknout.

 3. Ve skupině Velikost klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Velikost a umístění Vzhled ikony .

 4. Na kartě Velikost zrušte v části Velikost a otočení zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran.

Změna velikosti na přesný poměr stran

 1. Klikněte na Obrázek, obrazec, Textové pole nebo Objekt WordArt, u kterého chcete změnit velikost.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit velikost obrázku, klikněte na kartě Nástroje obrázku na kartu Formát a ve skupině Velikost klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Velikost a umístění Vzhled ikony .

   Skupina velikost na kartě Formát v části Nástroje obrázku

   Poznámka : Pokud se karty Nástroje obrázku a Formát nezobrazují, zkontrolujte, jestli jste vybrali obrázek. Je možné, že aby se otevřela karta Formát, budete muset na obrázek dvakrát kliknout.

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce, textového pole nebo objektu WordArt, klikněte na kartě Nástroje obrázku na kartu Formát a ve skupině Velikost klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Velikost a umístění Vzhled ikony .

   Skupina velikost na kartě Formát v části nástroje kreslení

   Poznámka : Pokud se karty Nástroje kreslení a Formát nezobrazí, zkontrolujte, jestli jste vybrali obrázek, obrazec, textové pole nebo objekt WordArt.

 3. Na kartě Velikost zadejte v části Měřítko do polí Výška a Šířka procentuální hodnotu aktuální výšky a šířky, které chcete dosáhnout.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran.

Tip : Pokud chcete použít stejnou výšku a šířku u různých objektů, vyberte všechny, u kterých chcete mít stejné rozměry, a pak ve skupině Velikost zadejte požadované hodnoty do polí Výška a Šířka. Pokud chcete vybrat víc objektů, klikněte na první z nich, podržte klávesu CTRL a klikněte na další.

Začátek stránky

Oříznutí obrázku

Při oříznutí se zmenší velikost Obrázek odebráním svislých a vodorovných okrajů. Často se využívá ke skrytí nebo odstranění částí obrázků pro různé účely, např. zvýraznění nebo odstranění nežádoucích částí.

Příklad před oříznutím a po oříznutí

U oříznutých obrázků nebo obrázků se změněnou velikostí můžete kdykoli obnovit původní vzhled. Můžete taky provést oříznutí v opačném směru a tím k obrázku přidat Okraje.

Pomocí funkce Oříznout můžete Oříznout libovolný obrázek s výjimkou animovaného obrázku ve formátu GIF. Pokud chcete oříznout animovaný obrázek ve formátu GIF, ořízněte ho v programu pro úpravu animovaných obrázků GIF a potom ho znovu vložte.

 1. Vyberte obrázek, který chcete oříznout.

 2. V části Nástroje obrázku na kartě Formát klikněte ve skupině Velikost na možnost Oříznout.

  Skupina velikost na kartě Formát v části Nástroje obrázku

  Poznámka : Pokud se karty Nástroje obrázku a Formát nezobrazují, zkontrolujte, jestli jste vybrali obrázek. Je možné, že aby se otevřela karta Formát, budete muset na obrázek dvakrát kliknout.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li oříznout obrázek z jedné strany, přetáhněte středový úchyt pro oříznutí na požadované straně směrem dovnitř.

  • Chcete-li současně rovnoměrně oříznout obrázek ze dvou stran, podržte stisknutou klávesu CTRL a přetáhněte středový úchyt pro oříznutí na jedné straně směrem dovnitř.

  • Chcete-li současně rovnoměrně oříznout obrázek ze všech čtyř stran, podržte stisknutou klávesu CTRL a přetáhněte rohový úchyt pro oříznutí směrem dovnitř.

   Obrázek s úchyty pro oříznutí

   1. Jeden z šesti úchytů pro oříznutí

   Poznámky : 

   • Pokud chcete obrázek oříznout na přesné rozměry, proveďte následující akci:

    1. V části Nástroje obrázku na kartě Formát ve skupině Velikost klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Velikost a umístění Vzhled ikony .

    2. V dialogovém okně Formát obrázku na kartě Oříznout v části Umístění oříznutí zadejte do polí Vlevo, Šířka, Nahoře a Výška čísla požadované velikosti.

   • Když chcete zmenšit velikost souboru obrázku a odstranit oříznuté části obrázku ze souboru, klikněte na kartě Nástroje obrázku na kartě Formát ve skupině Upravit na položku Komprese obrázků.

   • Pokud chcete před uložením dokumentu oříznutí zrušit, klikněte na možnost Původní nastavení obrázku ve skupině Upravit.

   • Pokud chcete oříznutí zrušit nebo kolem obrázku přidat Okraje, přetáhněte úchyty pro oříznutí směrem od středu obrázku.

Začátek stránky

Obnovení původní velikosti obrázku

Upozornění : Původní velikost obrázku nelze obnovit, pokud jste obrázek dříve oříznuli a uložili, nebo v případě, že jste v dialogovém okně Nastavení komprese (dialogové okno Nastavení komprese otevřete, jestliže na kartě Nástroje obrázku klepnete na kartě Formát ve skupině Upravit na příkaz Komprese obrázků a potom klepnete na tlačítko Možnosti) vybrali následující možnosti: zaškrtávací políčko Odstranit oříznuté oblasti obrázků a buďto přepínač Tisk (220 pixelů na palec): Vynikající kvalita na většině tiskáren a obrazovek, nebo přepínač Obrazovka (150 pixelů na palec): Vhodné pro webové stránky a projektory.

 1. Vyberte obrázek, který se chcete vrátit do původní velikosti.

 2. V části Nástroje obrázku na kartě Formát ve skupině Velikost klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Velikost a umístění Vzhled ikony .

  Skupina velikost na kartě Formát v části Nástroje obrázku

  Poznámka : Pokud se karty Nástroje obrázku a Formát nezobrazují, zkontrolujte, jestli jste vybrali obrázek. Je možné, že aby se otevřela karta Formát, budete muset na obrázek dvakrát kliknout.

 3. V dialogovém okně Formát obrázku klikněte na kartu Velikost, v části Původní velikost zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran a potom klikněte na Obnovit.

Začátek stránky

Uložení původní verze upraveného obrázku

Pokud upravujete obrázek ve formátu souboru GIF (Graphics Interchange Format), JPG (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format) nebo PNG (Portable Network Graphics), můžete uložit původní verzi upraveného obrázku.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na upravený obrázek a potom klikněte na položku Uložit jako obrázek v Místní nabídka.

 2. V dialogovém okně Uložit jako obrázek klikněte na šipku vedle možnosti Uložit, a pak klikněte na Uložit původní obrázek.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×