Změna velikosti nebo obsahu panelu úkolů

Velikost Panelu úkolů je možné podle potřeby změnit. Minimalizovaný Panel úkolů můžete použít k zobrazení snímku nadcházejících událostí, který zabere pouze malou část obrazovky. Panel úkolů také lze upravit tak, aby se na něm zobrazily pouze ty informace, které chcete vidět.

Co chcete udělat?

Zobrazení více úkolů na Panelu úkolů

Zapnutí nebo vypnutí Panelu úkolů

Minimalizace nebo rozbalení Panelu úkolů

Změna velikosti Panelu úkolů

Zobrazení více událostí na Panelu úkolů

Zobrazení více kalendářů na Panelu úkolů

Zobrazení více úkolů na Panelu úkolů

Panel úkolů se skládá ze čtyř částí: Tabulka dat, část Události, panel pro zadání úkolu a Seznam úkolů. S výjimkou Panelu úkolů můžete jednotlivé části zapnout nebo vypnout.

Chcete-li na Panelu úkolů zobrazit další úkoly, můžete vypnout další části Panelu úkolů nebo je můžete zmenšit. Můžete například vypnout tabulku dat nebo změnit počet zobrazených událostí. Informace o provedení těchto změn naleznete v dalších částech tohoto článku.

Začátek stránky

Zapnutí nebo vypnutí Panelu úkolů

Panel úkolů je při výchozím nastavení zapnutý, ale můžete ho kdykoli vypnout. Pokud Panel úkolů vypnete, vypne se pouze v aktuálním zobrazení a v tomto zobrazení bude vypnutý i při příštím spuštění aplikace Outlook.

 • Chcete-li zapnout Panel úkolů, přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Panel úkolů a klepněte na položku Normální.

  Klávesová zkratka  Panel úkolů můžete zapnout nebo vypnout stisknutím kombinace kláves ALT+F2.

 • Chcete-li vypnout Panel úkolů, přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Panel úkolů a klepněte na možnost Vypnutý.

  Klávesová zkratka  Panel úkolů můžete zapnout nebo vypnout stisknutím kombinace kláves ALT+F2.

Začátek stránky

Minimalizace nebo rozbalení Panelu úkolů

 • Chcete-li minimalizovat Panel úkolů, přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Panel úkolů a klepněte na možnost Minimalizovaný.

 • Chcete-li obnovit normální velikost Panelu úkolů, přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Panel úkolů a klepněte na položku Normální.

Změna velikosti Panelu úkolů

 • Umístěte ukazatel myši na okraj Panelu úkolů. Když se ukazatel změní na: ikona úchytu pro nastavení šířky , změňte velikost přetažením.

Začátek stránky

Zobrazení více událostí na Panelu úkolů

 1. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Panel úkolů a klepněte na položku Možnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti panelu úkolů.

  Dialogové okno Možnosti panelu úkolů

 2. U možnosti Počet událostí v části Zobrazit události zadejte číslo od 0 do 25.

  Poznámka : V tomto dialogovém okně také můžete zrušit zaškrtnutí políček všech částí Panelu úkolů, které nechcete zobrazit.

  Jak vidíte níže, snížením počtu událostí zmenšíte velikost části Události na Panelu úkolů.

  Panel úkolů

Začátek stránky

Zobrazení více kalendářů na Panelu úkolů

Když zvětšíte šířku Panelu úkolů, můžete zobrazit více kalendářů, které budou uspořádány vodorovně na jednom řádku. Budete-li chtít zobrazit více kalendářů, které budou uspořádány svisle, můžete zadat přesný počet řádků kalendářů, které bude Panel úkolů obsahovat.

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Zobrazení více kalendářů uspořádaných vodorovně    

  Při výchozím nastavení je v tabulce dat zobrazen jeden kalendář. Počet zobrazených kalendářů můžete změnit úpravou velikosti okna Panelu úkolů:

  • Umístěte ukazatel myši na okraj Panelu úkolů. Když se ukazatel změní na: ikona úchytu pro nastavení šířky , zvětšete nebo zmenšete šířku Panelu úkolů přetažením.

   Po uvolnění ukazatele myši se počet kalendářů zvýší nebo sníží tak, aby se zaplnilo dostupné místo.

 • Zobrazení více kalendářů uspořádaných svisle    

  Při výchozím nastavení je v tabulce dat zobrazen pouze jeden kalendář. V dialogovém okně s obsahem Panelu úkolů můžete zadat počet kalendářů, které se zobrazí svisle:

  1. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Panel úkolů a klepněte na položku Možnosti.

   Zobrazí se dialogové okno Možnosti panelu úkolů.

   Dialogové okno Možnosti panelu úkolů

  2. U možnosti Počet řádků měsíce v části Zobrazit tabulku dat zadejte číslo od 0 do 9.

   Poznámka : V tomto dialogovém okně také můžete zrušit zaškrtnutí políček všech částí Panelu úkolů, které nechcete zobrazit.

   Jak vidíte níže, zvýšením počtu měsíců, které se zobrazí v tabulce dat, zvětšíte velikost plochy tabulky dat.

   Panel úkolů

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×