Změna velikosti nebo formátu ovládacího prvku v listu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li vytvořit profesionální vzhled formuláře listu, měli byste všem ovládacím prvkům a objektům dát konzistentní formát a nastavit je na správnou velikost.

Co chcete udělat?

Změna velikosti ovládacího prvku

Naformátujte ovládací prvky ActiveX

Formátování barvy a čáry z formuláře ovládací prvek zaškrtávacího políčka nebo přepínače

Formátování písma, okraje a zarovnání tlačítko ovládací prvek formuláře

Formát ovládacího prvku formuláře tak, aby měl 3D vzhled

Změna velikosti ovládacího prvku

Velikost ovládacího prvku lze změnit přetažením úchytů nebo zadáním hodnot v dialogovém okně Formát ovládacího prvku.

 1. Pokud ovládací prvky obsahují jeden nebo více ovládacích prvků ActiveX:

  1. Přesvědčte se, zda je k dispozici karta Vývojář.

   Zobrazení karty Vývojář

   1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

   2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

    Poznámka : Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

  2. Ujistěte se, že jste v režimu návrhu. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky zapněte Režim návrhu Obrázek tlačítka .

 2. Označte ovládací prvky, jejichž velikost chcete změnit.

  Další informace najdete v tématu Výběr nebo zrušení výběru ovládacích prvků na listu.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Změna velikosti pomocí úchytů pro změnu velikosti   

  1. Umístěte ukazatel myši nad jeden z úchytů.

   Ohraničení ovládacího prvku ActiveX

  2. Proveďte jednu z následujících akcí:

   1. Pokud chcete zmenšit nebo zvětšit velikost v jednom nebo více směrech, přetáhněte myš směrem ke středu nebo od středu.

   2. Pokud chcete, aby umístění středu ovládacího prvku zůstalo zachováno, podržte při přetažení myši stisknutou klávesu CTRL.

   3. Chcete-li zachovat proporce ovládacího prvku, podržte při přetažení myši stisknutou klávesu SHIFT.

   4. Jestliže chcete zachovat proporce i umístění středu objektu, podržte při přetažení stisknuté klávesy CTRL a SHIFT.

  3. Uvolněte tlačítko myši a potom uvolněte klávesu CTRL nebo SHIFT.

   Změna velikosti zadáním měrné jednotky   

  4. Klepněte na výběr pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Formát ovládacího prvku.

  5. Na kartě Velikost zadejte požadované hodnoty výšky a šířky ovládacího prvku nebo klepnutím na klávesy se šipkami nahoru nebo dolů změňte výšku a šířku.

  6. Rozměry ovládacího prvku zachováte zaškrtnutím políčka Zachovat poměr výšky a šířky.

   Poznámka : Tlačítko Obnovit (které obnoví původní výšku a šířku), textové pole Otočení a zaškrtávací políčko Vzhledem k původní velikosti obrázku nejsou k dispozici.

Začátek stránky

Formátování ovládacího prvku ActiveX

 1. Pokud ovládací prvky obsahují jeden nebo více ovládacích prvků ActiveX:

  1. Přesvědčte se, zda je k dispozici karta Vývojář.

   Zobrazení karty Vývojář

   1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

   2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

    Poznámka : Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

  2. Ujistěte se, že jste v režimu návrhu. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky zapněte Režim návrhu Obrázek tlačítka .

 2. Vyberte ovládací prvek, který chcete formátovat.

  Další informace najdete v tématu Výběr nebo zrušení výběru ovládacích prvků na listu.

 3. Pokud chcete nastavit vlastnosti Formát ovládacího prvku na kartě Vývojář klikněte ve skupině ovládací prvky, klikněte na Vlastnosti Obrázek tlačítka .

  Tip : Můžete také klepnout pravým tlačítkem myši na ovládací prvek a klepnout na příkaz Vlastnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti. Chcete-li zobrazit podrobné informace o jednotlivých vlastnostech formátu, vyberte požadovanou vlastnost a stisknutím klávesy F1 zobrazte téma Nápověda k jazyku Visual Basic, případně zadejte název vlastnosti do pole Hledat v nápovědě k aplikaci Visual Basic.

  Souhrn vlastností formátu

  Poznámka : Každý ovládací prvek ActiveX má jinou podmnožinu následujících vlastností formátování.

Pokud chcete zadat

Použijte tuto vlastnost

Barvu popředí

ForeColor (formulář)

Barvu pozadí

.Barvapozadí (formulář)

Styl pozadí (průhledný nebo neprůhledný)

.Stylpozadí (formulář)

Barvu okraje

.Barvaokraje (formulář)

Typ okraje (žádná nebo jednoduchá čára)

.Stylokraje (formulář)

Zda má ovládací prvek stín.

Stín (Excel)

Vizuální vzhled okraje (plochý, vystouplý, vmáčknutý, leptaný nebo textura)

.Speciálníefekt (formulář)

Začátek stránky

Formátování barev a čar zaškrtávacího políčka nebo tlačítka možnosti ovládacího prvku formuláře

 1. Vyberte ovládací prvek, který chcete formátovat.

  Další informace najdete v tématu Výběr nebo zrušení výběru ovládacích prvků na listu.

 2. Klepněte na výběr pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Formát ovládacího prvku.

 3. Na kartě Barvy a čáry proveďte alespoň jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit barvu, vyberte barvu v seznamu Barva.

  • Pokud chcete vyhledat více barev, vytvořit vlastní barvy, nebo nastavit průhlednost, klepněte na tlačítko Další barvy.

  • Chcete-li upravit vzorek, texturu a přechod nebo přidat obrázek, klepněte na položku Vzhled výplně.

Začátek stránky

Formátování písma, okrajů a zarovnání tlačítka ovládacího prvku formuláře

 1. Vyberte ovládací prvek, který chcete formátovat.

  Další informace najdete v tématu Výběr nebo zrušení výběru ovládacích prvků na listu.

 2. Klepněte na výběr pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Formát ovládacího prvku.

 3. Na kartě Písmo vyberte typ písma, řez písma, velikost písma a další možnosti formátování vybraného textu.

  Pro hodnotu Velikost můžete zadat libovolné číslo od 1 do 1638. Velikosti dostupné v seznamu Velikost závisí na vybraném písmu a aktivní tiskárně. Zaškrtněte políčko Normální písmo, chcete-li obnovit písmo, řez písma, velikost a efekty na (výchozí) styl Normální.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

 5. Klepněte na výběr pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Formát ovládacího prvku.

 6. Na kartě Zarovnání vyberte požadované možnosti zarovnání textu, směru a orientace a klepněte na tlačítko OK.

 7. Klepněte na výběr pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Formát ovládacího prvku.

 8. Na kartě Okraje vyberte požadované možnosti vnitřního okraje a klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Formátování ovládacího prvku formuláře, aby měl prostorový vzhled

Poznámka : Vzhledem k tomu, že ovládací prvek formuláře popisek nelze formátovat na zobrazení s prostorovým stínováním a ovládací prvek tlačítko formuláře se může zobrazit pouze s prostorovým stínováním, není zaškrtávací políčko Prostorové stínování k dispozici pro žádný z těchto ovládacích prvků v dialogovém okně Formát ovládacího prvku.

 1. Vyberte ovládací prvek, který chcete formátovat.

  Další informace najdete v tématu Výběr nebo zrušení výběru ovládacích prvků na listu.

 2. Klepněte na výběr pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Formát ovládacího prvku.

 3. Na kartě Ovládací prvek klepněte na možnost Prostorové stínování.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×