Změna vazby ovládacího prvku

Ovládací prvky, například Textové pole, Zaškrtávací políčko nebo Seznam, do nichž uživatelé formuláře zadávají data nebo v nichž data vybírají, jsou Vazba na Pole a Skupina ve zdroji dat formuláře. Ve zdroji dat, který je v podokně úloh Zdroj dat vizuálně zastoupen ikonami složky (skupina) nebo dokumentu (pole), jsou uložena data přidružená k formuláři. Není-li ovládací prvek vázán na pole nebo skupinu ve zdroji dat, nebo je-li vázán nesprávně, nelze informace zadané do ovládacího prvku uložit.

Někdy zjistíte, že chcete změnit vazbu ovládacího prvku v šabloně formuláře. Zkopírujete-li například textové pole a vložíte je do téhož Zobrazení šablony formuláře, zobrazí se při pohybu myší nad kterýmkoli z obou textových polí zpráva, že v polích jsou uložena duplicitní data. Důvodem je, že textová pole jsou vázána na totéž pole. V takovém případě můžete pro jedno z textových polí vytvořit novou vazbu k jinému poli ve zdroji dat.

Poznámka: Určité funkce analytické logiky, včetně Ověření dat, Podmíněné formátování a Pravidlo, jsou založeny na polích a skupinách, a nikoli na ovládacích prvcích. Z tohoto důvodu mohou být při změně vazby ovládacího prvku ztracena veškerá ověřování dat, podmíněná formátování nebo pravidla, jež jsou přidruženy k původnímu ovládacímu prvku.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek, jehož vazbu chcete změnit, a v místní nabídce vyberte příkaz Změnit vazby.

 2. Jestliže šablona formuláře využívá více zdrojů dat, klepněte na požadovaný zdroj v dialogovém okně Ovládací prvek – vazba v seznamu Zdroj dat.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li vytvořit nové pole nebo skupinu, se kterou chcete svázat ovládací prvek, klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu, do níž chcete nové pole či skupinu přidat, v místní nabídce vyberte příkaz Přidat, v dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu zadejte příslušné vlastnosti a poté klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li ovládací prvek svázat s existujícím ovládacím prvkem, klepněte na pole nebo skupinu, se kterými chcete prvek svázat, a klepněte na tlačítko OK.

 4. Jestliže chcete ovládací prvek otestovat a ověřit, zda je vazba správná, vyberte jej. Ikona u ovládacího prvku označuje, zda je prvek svázán s polem nebo skupinou správně.

  Ikony vazeb

  Existují tři ikony vazeb.

  Ikona

  Popis

  Icon image

  Vazba je v pořádku.

  Vzhled ikony

  Ovládací prvek nemusí fungovat podle předpokladů. Chcete-li zjistit, o jaké potíže by se mohlo jednat, klikněte na ovládací prvek pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vyberte příkaz Další podrobnosti.

  Vzhled ikony

  Ovládací prvek nebude správně fungovat. Chcete-li zjistit, o jaké potíže by se mohlo jednat, klikněte na ovládací prvek pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vyberte příkaz Další podrobnosti.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×