Změna výchozího písma nebo jeho nastavení

Když nastavíte výchozí písmo, bude každý nový dokument, který otevřete, používat nastavení písma, která jste vybrali a nastavili jako výchozí. Výchozí písmo se použije pro nové dokumenty, které budou založené na aktivní šabloně, obvykle Normal.dotm. Můžete taky vytvořit různé šablony používající různá výchozí nastavení písma.

Poznámka : Ve Wordu můžete použitím motivu dokumentu snadno a rychle naformátovat celý dokument tak, aby získal profesionální a moderní vzhled. Motiv dokumentu je sada voleb formátování, která může zahrnovat barevné schéma (sadu barev), schéma písem (sadu písem pro nadpisy a základní text) a schéma efektů (sadu čar a efektů výplní).

Nastavení výchozího písma

Začněte s prázdným dokumentem, nebo pokud dokument už obsahuje text, který je naformátovaný s použitím požadovaných vlastností, vyberte ho.

 1. Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Písmo a pak klikněte na kartu Písmo.

  Spouštěč dialogového okna písmo

 2. Vyberte možnosti, které chcete použít u výchozího písma, jako je řez a velikost písma. Pokud jste vybrali nějaký text v kroku 1, budou v dialogovém okně nastavené jeho vlastnosti.

 3. Klikněte na Nastavit jako výchozí a nastavte dopad chystaných změn:

  • Pokud chcete, aby změny platily jen pro aktuální dokument, vyberte Jenom tento dokument.

  • Pokud chcete změny použít u všech dokumentů využívající šablonu Normal.dotm, vyberte Všechny dokumenty založené na šabloně Normal.

 4. Kliknutím na OK použijte provedené změny.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Pošta > Šablony e-mailů a písma.

 2. Vyberte písmo, které chcete změnit.

  • Nové e-mailové zprávy: Nastaví výchozí písmo pro původní zprávy, které vytváříte vy.

  • Odpovídání na zprávy nebo jejich přeposílání: Můžete používat jiné písmo u zpráv, které přeposíláte nebo na které odpovídáte. Toto nastavení platí především pro dvě zaškrtávací políčka, která umožňují označit vaše komentáře vaším jménem (nebo jiným textem) nebo jinou barvou textu.

  • Psaní a čtení zpráv ve formátu prostého textu: Textové zprávy v prostém textu dostane příjemce se standardním písmem, ale pokud chcete při psaní zpráv používat hezčí písmo, nic vám v tom nebrání. Nezapomeňte ale, že se zpráva neodešle s tímto písmem.

 3. Vyberte možnosti, které chcete použít u výchozího písma, jako je řez a velikost písma.

 4. Vraťte se opakovaným kliknutím na OK, aby se všechny změny uložily.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×