Změna souhrnné funkce nebo vlastního výpočtu pole kontingenční tabulky

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Data v oblasti hodnot shrnuje podkladového zdroje (nikoli hodnotu, která je zobrazený) v sestavě kontingenčního grafu následujícím způsobem: číselných hodnot pomocí funkce SUMA a textové hodnoty, použijte funkci Počet. Však můžete změnit Souhrnná funkce. Pokud chcete můžete taky vytvořit Vlastní výpočet.

 1. V oblasti Data vyberte na pole, ve kterém chcete změnit souhrnnou funkci kontingenční tabulky.

 2. Na kartě analyzovat klikněte ve skupině Aktivní pole klikněte na Aktivní pole a potom klikněte na Nastavení pole.

  Zobrazí se dialogové okno Natavení polí hodnot.

  Název zdroje je název pole ve zdroji dat.

  Vlastní název zobrazí aktuální název v kontingenční tabulce nebo název zdroje (pokud neexistuje vlastní název). Chcete-li vlastní název změnit, klepněte na text v poli a podle potřeby název upravte.

 3. Klikněte na kartu Souhrn.

 4. V seznamu Kritéria shrnutí pole hodnot klepněte na souhrnnou funkci, kterou chcete použít.

  Souhrnné funkce, které můžete použít

  Funkce

  Vytvořený souhrn

  Součet

  Součet hodnot. Toto je výchozí funkce pro číselné hodnoty.

  Počet

  Počet hodnot. Požadovanou souhrnnou funkci Count funguje stejně jako funkce counta listu . Počet je výchozí funkce pro jiné než číselné hodnoty.

  Průměr

  Průměr hodnot.

  Maximum

  Největší hodnota.

  Minimum

  Nejmenší hodnota.

  Součin

  Součin hodnot.

  Počet čísel

  Počet hodnot, které jsou čísla. Souhrnná funkce počet čísel funguje stejně jako počet listu .

  Odhad směrodatné odchylky

  Odhad směrodatné odchylky základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celé populace.

  Směrodatná odchylka

  Směrodatná odchylka základního souboru, kde základní soubor tvoří všechny hodnoty, které se mají shrnout

  Odhad rozptylu

  Odhad rozptylu základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celé populace.

  Rozptyl

  Rozptyl základního souboru, kde základní soubor tvoří všechny hodnoty, které se mají shrnout

  Poznámka: Některé typy Zdrojová data, jako je třeba OLAP data a počítaných polí a polí s počítané položky není možné změnit požadovanou souhrnnou funkci.

 5. Případně lze použít vlastní výpočet pomocí následující akce:

  1. Klikněte na kartu Zobrazit hodnoty jako.

  2. V poli Zobrazit hodnoty jako klepněte na požadovaný výpočet.

   Pomocí tohoto výpočtu

   Do

   Bez výpočtu

   Vypněte vlastní výpočty.

   % celkového součtu

   Zobrazte hodnoty jako procento celkového součtu všech hodnot a datových bodů v sestavě.

   % součtu sloupce

   Zobrazte všechny hodnoty v každém sloupci nebo řadě jako procento součtu sloupce nebo řady.

   % součtu řádku

   Zobrazí hodnotu v každém řádku nebo kategorii jako procento součtu řádku nebo kategorie.

   % z 

   Zobrazte hodnoty jako procento hodnoty základní položky v základním poli.

   % součtu nadřazeného řádku

   Výpočet (hodnota položky) / (hodnota pro nadřazenou položku ve řádky).

   % součtu nadřazeného sloupce

   Výpočet (hodnota položky) / (hodnota pro nadřazenou položku ve sloupcích).

   % součtu nadřazené položky

   Výpočet (hodnota položky) / (hodnota pro nadřazenou položku pole vybrané základní).

   Rozdíl mezi

   Zobrazte hodnoty jako rozdíl v porovnání s hodnotou základní položky v základním poli.

   % rozdílu mezi

   Zobrazte hodnoty jako rozdíl procentech v porovnání s hodnotou Základní položkazákladním poli.

   Mezisoučet v

   Hodnotu postupných položek v seznamu Základní pole zobrazte jako mezisoučet.

   Mezisoučet v %

   Zobrazte hodnoty jako procento pro postupné položky v seznamu Základní pole jako mezisoučet.

   Pořadí od nejmenších po největší

   Zobrazte pořadí vybraných hodnot v konkrétním poli, uvádějící nejmenší položku v poli jako 1 a každou větší hodnotu s větší pořadovou hodnotou.

   Pořadí od největších po nejmenší

   Zobrazte pořadí vybraných hodnot v konkrétním poli, uvádějící největší položku v poli jako 1 a každou menší hodnotu s větší pořadovou hodnotou.

   Indexování

   Výpočet hodnoty následujícím způsobem:

   ((hodnota v buňce) x (celkový součet celkových součtů)) / ((celkový součet řádku) x (celkový součet sloupce)).

  3. Vyberte Základní poleZákladní položka, pokud jsou tyto možnosti dostupné pro vybraný výpočet.

   Poznámka: Pole Základní by neměly být stejné pole, které jste vybrali v kroku 1.

 6. Chcete-li změnit způsob formátování čísel, klepněte na tlačítko Formát čísla a v dialogovém okně Formátovat buňky vyberte na kartě Číslo formát čísla a poté klepněte na tlačítko OK.

 7. Jestliže kontingenční tabulka obsahuje více polí hodnot, opakujte výše uvedené kroky pro každé datové pole, které chcete změnit.

Poznámka: Pokud chcete pro jedno pole použít více souhrnných funkcí, přidejte pole ze seznamu polí kontingenční tabulky, opakujte výše uvedené kroky a vyberte další požadovanou funkci.

 1. V oblasti Data vyberte na pole, ve kterém chcete změnit souhrnnou funkci kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Možnosti ve skupině Aktivní pole klepněte na položku Aktivní pole a poté na příkaz Natavení pole.

  Zobrazí se dialogové okno Natavení polí hodnot.

  Název zdroje je název pole ve zdroji dat.

  Vlastní název zobrazí aktuální název v kontingenční tabulce nebo název zdroje (pokud neexistuje vlastní název). Chcete-li vlastní název změnit, klepněte na text v poli a podle potřeby název upravte.

 3. Klikněte na kartu Souhrn.

 4. V seznamu Kritéria shrnutí pole hodnot klepněte na souhrnnou funkci, kterou chcete použít.

  Funkce

  Vytvořený souhrn

  Součet

  Součet hodnot. Toto je výchozí funkce pro číselné hodnoty.

  Počet

  Počet hodnot. Požadovanou souhrnnou funkci Count funguje stejně jako funkce counta listu . Počet je výchozí funkce pro jiné než číselné hodnoty.

  Průměr

  Průměr hodnot.

  Maximum

  Největší hodnota.

  Minimum

  Nejmenší hodnota.

  Součin

  Součin hodnot.

  Počet čísel

  Počet hodnot, které jsou čísla. Souhrnná funkce počet čísel funguje stejně jako počet listu .

  Odhad směrodatné odchylky

  Odhad směrodatné odchylky základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celé populace.

  Směrodatná odchylka

  Směrodatná odchylka základního souboru, kde základní soubor tvoří všechny hodnoty, které se mají shrnout

  Odhad rozptylu

  Odhad rozptylu základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celé populace.

  Rozptyl

  Rozptyl základního souboru, kde základní soubor tvoří všechny hodnoty, které se mají shrnout

  Poznámka: Některé typy Zdrojová data, jako je třeba OLAP data a počítaných polí a polí s počítané položky není možné změnit požadovanou souhrnnou funkci.

 5. Případně lze použít vlastní výpočet pomocí následující akce:

  1. Klikněte na kartu Zobrazit hodnoty jako.

  2. V poli Zobrazit hodnoty jako klepněte na požadovaný výpočet.

   Pomocí tohoto výpočtu

   Do

   Bez výpočtu

   Vypněte vlastní výpočty.

   % celkového součtu

   Zobrazte hodnoty jako procento celkového součtu všech hodnot a datových bodů v sestavě.

   % součtu sloupce

   Zobrazte všechny hodnoty v každém sloupci nebo řadě jako procento součtu sloupce nebo řady.

   % součtu řádku

   Zobrazí hodnotu v každém řádku nebo kategorii jako procento součtu řádku nebo kategorie.

   % z 

   Zobrazte hodnoty jako procento hodnoty základní položky v základním poli.

   % součtu nadřazeného řádku

   Výpočet (hodnota položky) / (hodnota pro nadřazenou položku ve řádky).

   % součtu nadřazeného sloupce

   Výpočet (hodnota položky) / (hodnota pro nadřazenou položku ve sloupcích).

   % součtu nadřazené položky

   Výpočet (hodnota položky) / (hodnota pro nadřazenou položku pole vybrané základní).

   Rozdíl mezi

   Zobrazte hodnoty jako rozdíl v porovnání s hodnotou základní položky v základním poli.

   % rozdílu mezi

   Zobrazte hodnoty jako rozdíl procentech v porovnání s hodnotou Základní položkazákladním poli.

   Mezisoučet v

   Hodnotu postupných položek v seznamu Základní pole zobrazte jako mezisoučet.

   Mezisoučet v %

   Zobrazte hodnoty jako procento pro postupné položky v seznamu Základní pole jako mezisoučet.

   Pořadí od nejmenších po největší

   Zobrazte pořadí vybraných hodnot v konkrétním poli, uvádějící nejmenší položku v poli jako 1 a každou větší hodnotu s větší pořadovou hodnotou.

   Pořadí od největších po nejmenší

   Zobrazte pořadí vybraných hodnot v konkrétním poli, uvádějící největší položku v poli jako 1 a každou menší hodnotu s větší pořadovou hodnotou.

   Indexování

   Výpočet hodnoty následujícím způsobem:

   ((hodnota v buňce) x (celkový součet celkových součtů)) / ((celkový součet řádku) x (celkový součet sloupce)).

  3. Vyberte Základní poleZákladní položka, pokud jsou tyto možnosti dostupné pro vybraný výpočet.

   Poznámka: Pole Základní by neměly být stejné pole, které jste vybrali v kroku 1.

 6. Chcete-li změnit způsob formátování čísel, klepněte na tlačítko Formát čísla a v dialogovém okně Formátovat buňky vyberte na kartě Číslo formát čísla a poté klepněte na tlačítko OK.

 7. Jestliže kontingenční tabulka obsahuje více polí hodnot, opakujte výše uvedené kroky pro každé datové pole, které chcete změnit.

Poznámka: Pokud chcete pro jedno pole použít více souhrnných funkcí, přidejte pole ze seznamu polí kontingenční tabulky, opakujte výše uvedené kroky a vyberte další požadovanou funkci.

 1. V oblasti Data vyberte na pole, ve kterém chcete změnit souhrnnou funkci kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Možnosti ve skupině Aktivní pole klepněte na položku Aktivní pole a poté na příkaz Natavení pole.

  Zobrazí se dialogové okno Natavení polí hodnot.

  Název zdroje je název pole ve zdroji dat.

  Vlastní název zobrazí aktuální název v kontingenční tabulce nebo název zdroje (pokud neexistuje vlastní název). Chcete-li vlastní název změnit, klepněte na text v poli a podle potřeby název upravte.

 3. Klepněte na kartu Souhrn.

 4. V seznamu Kritéria shrnutí pole hodnot klepněte na souhrnnou funkci, kterou chcete použít.

  Souhrnné funkce, které můžete použít

  Funkce

  Vytvořený souhrn

  Součet

  Součet hodnot. Toto je výchozí funkce pro číselné hodnoty.

  Počet

  Počet hodnot. Požadovanou souhrnnou funkci Count funguje stejně jako funkce counta listu . Počet je výchozí funkce pro jiné než číselné hodnoty.

  Průměr

  Průměr hodnot.

  Maximum

  Největší hodnota.

  Minimum

  Nejmenší hodnota.

  Součin

  Součin hodnot.

  Počet čísel

  Počet hodnot, které jsou čísla. Souhrnná funkce počet čísel funguje stejně jako počet listu .

  Odhad směrodatné odchylky

  Odhad směrodatné odchylky základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celé populace.

  Směrodatná odchylka

  Směrodatná odchylka základního souboru, kde základní soubor tvoří všechny hodnoty, které se mají shrnout

  Odhad rozptylu

  Odhad rozptylu základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celé populace.

  Rozptyl

  Rozptyl základního souboru, kde základní soubor tvoří všechny hodnoty, které se mají shrnout

  Poznámka: Některé typy Zdrojová data, jako je třeba OLAP data a počítaných polí a polí s počítané položky není možné změnit požadovanou souhrnnou funkci.

 5. Případně lze použít vlastní výpočet pomocí následující akce:

  1. Klikněte na kartu Zobrazit hodnoty jako.

  2. V poli Zobrazit hodnoty jako klepněte na požadovaný výpočet.

   Tato funkce slouží

   Požadavek

   Normální

   Vypněte vlastní výpočty.

   Rozdíl mezi

   Zobrazte hodnoty jako rozdíl v porovnání s hodnotou základní položky v základním poli.

   % z 

   Zobrazte hodnoty jako procento hodnoty základní položky v základním poli.

   % rozdílu mezi

   Zobrazte hodnoty jako rozdíl procentech v porovnání s hodnotou Základní položkazákladním poli.

   Mezisoučet v

   Hodnotu postupných položek v seznamu Základní pole zobrazte jako mezisoučet.

   % řádku

   Zobrazí hodnotu v každém řádku nebo kategorii jako procento součtu řádku nebo kategorie.

   % sloupce

   Zobrazte všechny hodnoty v každém sloupci nebo řadě jako procento součtu sloupce nebo řady.

   % celku

   Zobrazte hodnoty jako procento celkového součtu všech hodnot a datových bodů v sestavě.

   Indexování

   Výpočet hodnoty následujícím způsobem:

   ((hodnota v buňce) x (celkový součet celkových součtů)) / ((celkový součet řádku) x (celkový součet sloupce)).

  3. Vyberte Základní poleZákladní položka, pokud jsou tyto možnosti dostupné pro vybraný výpočet.

   Poznámka: Pole Základní by neměly být stejné pole, které jste vybrali v kroku 1.

 6. Chcete-li změnit způsob formátování čísel, klepněte na tlačítko Formát čísla a v dialogovém okně Formátovat buňky vyberte na kartě Číslo formát čísla a poté klepněte na tlačítko OK.

 7. Jestliže kontingenční tabulka obsahuje více polí hodnot, opakujte výše uvedené kroky pro každé datové pole, které chcete změnit.

Poznámka: Pokud chcete pro jedno pole použít více souhrnných funkcí, přidejte pole ze seznamu polí kontingenční tabulky, opakujte výše uvedené kroky a vyberte další požadovanou funkci.

Viz taky

Souhrnné funkce dostupné v sestavách kontingenčních tabulek

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×