Změna publikované šablony formuláře

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li změnit publikovanou šablonu formuláře, proveďte úpravy ve funkční kopii šablony formuláře a znovu ji publikujte na původní umístění.

V tomto článku:

Přehled

Získání funkční kopie šablony formuláře

Opětovné publikování upravené šablony formuláře do knihovny dokumentů

Opětovné publikování šablony formuláře do sdílené síťové složky

Základní informace

Před úpravou publikované šablony formuláře je třeba vzít v úvahu, jaké účinky bude mít změna na již existující formuláře, které jsou na dané šabloně založeny. Příklad: Změníte-li v šabloně formuláře Zdroj dat, mohli byste tak definitivně odstranit data v existujících formulářích založených na této šabloně.

Ke ztrátě může dojít při těchto změnách šablony formuláře:

 • změna opakujícího se pole nebo skupiny na typ bez opakování,

 • změna typu dat Textové pole s formátováním,

 • přejmenování, přesunutí nebo odstranění pole nebo skupiny ze zdroje dat.

  Poznámka: Při odstranění ovládacího prvku z šablony formuláře zůstává pole nebo skupina, která je k ovládacímu prvku vázána, stejně jako data v nich, ve zdroji dat. Avšak data v tomto poli nebo skupině nebudou na formuláři viditelná, protože byl odstraněn ovládací prvek, který byl s daným polem nebo skupinou spojený. Odstraníte-li ovládací prvek ze šablony formuláře a chcete, aby uživatelé i nadále viděli data v příslušném poli nebo skupině svázané s odstraněným ovládacím prvkem, je třeba přidat ovládací prvek do šablony formuláře a posléze jej propojit s příslušným polem nebo skupinou.

Chcete-li upravit již publikovanou šablonu formuláře, nejprve upravte funkční kopii šablony formuláře. Funkční kopie je verze uložená ve vašem počítači nebo v programu pro správu verzí, jako například program Microsoft Visual SourceSafe. Po úpravě funkční kopie je možné ji publikovat na vybrané umístění. Pokud nemáte funkční kopii šablony formuláře a šablonu formuláře jste publikovali do knihovny dokumentů na serveru podporujícím službu Microsoft Windows SharePoint Services nebo do sdílené sítové složky, můžete si uložit její kopii z umístění publikace na svůj počítač. Z této uložené verze se stane vaše funkční kopie. Můžete ji upravit a opětovně publikovat na původní umístění. Při publikování upravené šablony formuláře na původní umístění bude starší verze šablony formuláře přepsána verzí novější.

Publikování šablony formuláře není stejný jako uložení šablony formuláře. Po publikování šablony formuláře Publishing Wizard přidá umístění pro publikování a pokynů k šabloně formuláře pro zpracování, aby uživatelé mohli otevřít formuláře založené na této šabloně. Při uložení šablony formuláře chcete uložit kopii šablony formuláře, stejně jako při ukládání souboru s vaším počítačem. Vždy používejte Publishing Wizard mají být k dispozici pro uživatele vyplňovat uživatelé šablony formuláře.

Začátek stránky

Získání funkční kopie šablony formuláře

Chcete-li upravit šablonu formuláře publikovanou do knihovny dokumentů nebo do sdílené síťové složky a nemáte její funkční kopii, můžete si uložit funkční kopii šablony formuláře z umístění publikace do svého počítače.

Tip: Je vhodné zvážit používání programu pro správu verzí, jako je například program Microsoft Visual SourceSafe, který by kontroloval dostupnost funkčních kopií šablon formulářů.

Uložte kopii šablony formuláře z knihovny dokumentů do vašeho počítače.

 1. Ve webovém prohlížeči otevřete knihovnu dokumentů, ve které byla šablona formuláře publikována.

 2. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Nastavení a potom klepněte na tlačítko Nastavení knihovny formulářů.

 3. Ve skupinovém rámečku Obecné nastavení klepněte na možnost Upřesňující nastavení.

 4. V části Šablona dokumentu klepněte na možnost Upravit šablonu.

  Šablona formuláře se otevře v aplikaci Microsoft Office InfoPath.

 5. V dialogovém okně Microsoft Office InfoPath klepněte na možnost Ano.

 6. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uložit jako.

 7. V dialogovém okně Microsoft Office InfoPath klepněte na tlačítko OK.

 8. V dialogovém okně Uložit jako vyhledejte složku, do které chcete uložit kopii šablony formuláře, a pak klepněte na tlačítko Uložit.

Uložte kopii šablony formuláře ze sdílené síťové složky do svého počítače

 1. V nabídce soubor klikněte na Návrh šablony formuláře.

 2. V oddílu Otevření šablony formuláře klepněte na položku V tomto počítači.

 3. Přejděte do sdílené síťové složky publikované šablony formuláře, klepněte na šablonu formuláře a potom klepněte na tlačítko Otevřít.

 4. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uložit jako.

 5. V dialogovém okně Microsoft Office InfoPath klepněte na tlačítko OK.

 6. V dialogovém okně Uložit jako vyberte umístění (jiné než původní umístění publikování), kam chcete uložit pracovní kopii šablony formuláře, a klepněte na tlačítko Uložit.

Poznámka: Neukládejte šablonu formuláře do sdílené síťové složky, kam jste původně šablonu publikovali. Pokud šablonu formuláře uložíte do této složky, přepíšete tak existující šablonu. Pokud k tomu dojde, uživatelé mohou mít potíže s otevíráním vytvořených formulářů založených na této šabloně.

Začátek stránky

Opětovné publikování upravené šablony formuláře do knihovny dokumentů

Pokud pracujete se šablonou formuláře, která byla původně publikována do knihovny dokumentů, můžete ji po provedení potřebných změn do její funkční kopie znovu publikovat do stejné knihovny dokumentů.

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat.

 2. V průvodci publikováním klepněte na možnost Na server SharePoint s nebo bez služby InfoPath Forms Services a klepněte na tlačítko Další.

 3. Na další straně průvodce zadejte umístění webu služby SharePoint, kam jste původně publikovali šablonu formulářů, a klepněte na tlačítkoDalší.

 4. Na další stránce průvodce klepněte na možnost Knihovna dokumentů a poté na tlačítko Další.

 5. Na další straně průvodce klepněte na možnost Aktualizovat šablonu formuláře v existující knihovně dokumentů, klepněte na knihovnu dokumentů, kam jste původně šablonu formuláře publikovali a poté na tlačítko Další.

 6. V šabloně formuláře vyberte pole, která chcete zobrazit jako sloupce ve výchozím zobrazení knihovny dokumentů.

  Postup

  1. Klepněte na tlačítko Přidat.

  2. Vyberte pole, které chcete v knihovně dokumentů přidat jako sloupec, a potom proveďte jednu z následujících akcí:

   • Zadejte název sloupce do pole Název sloupce.

   • Vyberte sloupec webu v seznamu Skupina sloupců webu, vyberte název v seznamu Název sloupce a potom klepněte na tlačítko OK.

    Poznámka: Jestliže jste k zobrazení dat v knihovně dokumentů zvolili opakující se pole, můžete klepnutím na hodnotu v seznamu Funkce definovat, jakým způsobem chcete pole v knihovně dokumentů zobrazit. Je možné zvolit zobrazení první hodnoty v poli, poslední hodnoty v poli nebo počtu všech výskytů pole či zda mají být všechny hodnoty sloučeny.

  3. Klikněte na tlačítko OK.

  Další informace o zobrazování dat ve sloupcích v knihovně dokumentů naleznete v části Viz také.

 7. Na další stránce průvodce klepněte na tlačítko Publikovat.

  Pokud se podaří šablonu formuláře publikovat, obdržíte na poslední stránce průvodce potvrzení.

 8. Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Chcete-li otevřít knihovnu dokumentů a vyzkoušet proces vyplnění formuláře založeného na této šabloně, zaškrtněte políčko Otevřít tuto knihovnu dokumentů a pak klepněte na tlačítko Zavřít. Knihovna dokumentů se otevře ve webovém prohlížeči. Klepnutím na tlačítko Nový na liště nástrojů se v aplikaci InfoPath otevře formulář založený na této šabloně formuláře.

   Tip: Chcete-li upozornit uživatele na možnost použití této šablony formuláře, pošlete zprávu e-mailem s odkazem na knihovnu dokumentů, do které jste šablonu formuláře publikovali.

  2. Chcete-li s formulářem a šablonou formuláře odeslat uživatelům e-mailovou zprávu, zaškrtněte políčko Odeslat formulář příjemcům e-mailu a potom klepněte na tlačítko Zavřít.

   Otevře se e-mailovou zprávu s formuláři v těle zprávy vyplnit a odeslat uživatelům. Pokud vaši uživatelé mají Microsoft Office Outlook 2007, můžete vyplňování formuláře při otevření e-mailové zprávy. Uživatelé s předchozími verzemi aplikace Outlook nebo jiných e-mailových aplikací, dostanou e-mailovou zprávu s formuláři a šablony formuláře připojené. Uživatele můžete otevřít šablony formuláře a formuláře šablonu nainstalovat ve svém počítači. Uživatele můžete pak formuláře přílohu otevřít a vyplňování formuláře aplikace InfoPath.

   Tip: Do pole Úvod v e-mailové zprávě zadejte připomenutí, aby uživatelé otevírali přílohy pouze u e-mailových zpráv od důvěryhodného odesílatele.

Začátek stránky

Opětovné publikování upravené šablony formuláře do sdílené síťové složky

Pokud pracujete se šablonou formuláře, která byla původně publikována do sdílené síťové složky, můžete ji po provedení potřebných změn do její funkční kopie znovu publikovat do stejné sdílené síťové složky.

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat.

 2. V průvodci publikováním klepněte na možnost Do umístění v síti a poté na tlačítko Další.

 3. Na další stránce průvodce klepněte na tlačítko Procházet.

 4. Vyhledejte sdílenou síťovou složku, kam jste původně šablonu formuláře publikovali, klepněte na název šablony formuláře a poté na tlačítko OK.

 5. Na další stránce průvodce ověřte, zda jsou cesta ke složce a název šablony formuláře v poli Název šablony formuláře správné a klepněte na tlačítko Další.

 6. Na další stránce průvodce Pokud máte alternativní cesty k této sdílené síťové složky, například veřejných Locator URL (Uniform Resource), zadejte cestu do pole.

 7. Klepněte na tlačítko Další.

 8. Na další stránce průvodce klepněte na tlačítko Publikovat.

  Pokud se podaří šablonu formuláře publikovat, obdržíte na poslední stránce průvodce potvrzení.

 9. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li otevřít knihovnu dokumentů a vyzkoušet proces vyplnění formuláře založeného na této šabloně, zaškrtněte políčko Otevřít tuto knihovnu dokumentů a pak klepněte na tlačítko Zavřít. Knihovna dokumentů se otevře ve webovém prohlížeči. Klepnutím na příkaz Nový v nabídce Nastavení otevřete formulář založený na této šabloně formuláře v aplikaci InfoPath.

   Tip: Chcete-li upozornit uživatele na možnost použití této šablony formuláře, zašlete zprávu e-mailem s odkazem na knihovnu dokumentů, kam jste šablonu formuláře publikovali.

  • Chcete-li s formulářem a šablonou formuláře odeslat uživatelům e-mailovou zprávu, zaškrtněte políčko Odeslat formulář příjemcům e-mailu a potom klepněte na tlačítko Zavřít.

   Otevře se e-mailovou zprávu s formuláři v těle zprávy vyplnit a odeslat uživatelům. Pokud vaši uživatelé mají Microsoft Office Outlook 2007, můžete vyplňování formuláře při otevření e-mailové zprávy. Uživatelé s předchozími verzemi aplikace Outlook nebo jiných e-mailových aplikací, dostanou e-mailovou zprávu s formuláři a šablony formuláře připojené. Uživatelé můžou otevřít šablony formuláře a formuláře šablonu nainstalovat ve svém počítači. Uživatele můžete pak otevřít soubor formuláře a vyplňování formuláře aplikace InfoPath.

   Tip: Do pole Úvod v e-mailové zprávě zadejte připomenutí, aby uživatelé otevírali přílohy pouze u e-mailových zpráv od důvěryhodného odesílatele.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×