Změna programovacího jazyka šablony formuláře

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Šablona formuláře může obsahovat pouze skripty nebo spravovaný kód, které jsou vytvořeny v jednom programovacím jazyce. Programovací jazyk šablony formuláře můžete změnit odebráním původních skriptů nebo spravovaného kódu, zadáním nového programovacího jazyka, přepsáním původních skriptů nebo spravovaného kódu v novém programovacím jazyce a následným přidáním nových skriptů nebo spravovaného kódu do šablony formuláře.

Poznámka : Aplikace InfoPath nemůže převést existující skript nebo spravovaný kód z jednoho programovacího jazyka do jiného.

V tomto článku

Přehled

Změna programovacího jazyka šablony formuláře

Přehled

Potřebujete-li do šablony formuláře pomocí skriptu nebo spravovaného kódu přidat obchodní logiku, například pro provádění složitého výpočtu na základě hodnot zadávaných uživateli do formulářů založených na dané šabloně, můžete k tomu využít jeden z několika programovacích jazyků, mezi které patří C# a Microsoft Visual Basic. Po přidání skriptu nebo spravovaného kódu do šablony formuláře je třeba pro veškeré případné změny nebo všechny nové skripty nebo spravovaný kód, které chcete do šablony formuláře přidat, použít stejný programovací jazyk.

Jak se šablona formuláře vyvíjí podle nových firemních potřeb, může být nutné programovací jazyk používaný v šabloně formuláře změnit. Představte si například následující situace:

 • Vaše společnost začne uplatňovat novou zásadu, že všechny programy pro systém Microsoft Windows a všechna rozšíření programů vyvinutá příslušným oddělením vaší společnosti musejí používat programovací jazyk C#. Existující šablony formulářů používané ve vaší firmě byly navrženy v programovacím jazyce Visual Basic. Nová zásada vyžaduje, aby všechny šablony formulářů byly převedeny na programovací jazyk C#.

 • Publikovali jste šablonu formuláře vytvořenou v aplikaci Microsoft Office InfoPath 2003 se skriptem vytvořeným v jazyce JScript. Protože aplikace Microsoft Office InfoPath 2007 umožňuje uživatelům vyplňovat formuláře založené na šabloně ve webovém prohlížeči, potřebujete tuto šablonu formuláře převést na šablonu formuláře s podporou prohlížeče a potom ji publikovat na serveru se službou InfoPath Forms Services. Ve službě InfoPath Forms Services však lze zobrazit pouze šablony formulářů se sestavením spravovaného kódu; na serveru se službou InfoPath Forms Services nemůžete publikovat šablonu formuláře obsahující skripty. Skript je třeba převést na sestavení spravovaného kódu, a teprve potom budete moci šablonu formuláře na serveru se službou InfoPath Forms Services publikovat.

 • Zodpovídáte za údržbu několika šablon formulářů, které jste nenavrhli vy. Tyto šablony formulářů obsahují skripty napsané v jazyce JScript. Přestože dokážete číst a psát skripty napsané v jazyce JScript, jste mnohem zběhlejší ve vytváření skriptů pomocí programovacího jazyka Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Vzhledem k tomu, že tyto šablony formuláře budete udržovat vy, bude mnohem efektivnější, pokud skript bude vytvořen v jazyce VBScript, a proto se rozhodnete nahradit stávající skripty napsané v jazyce JScript skripty vytvořenými pomocí jazyka VBScript.

Pokud potřebujete změnit programovací jazyk používaný ve stávající šabloně formuláře, je třeba nejprve ze šablony formuláře odebrat existující skripty nebo spravovaný kód a potom pro ni určit nový programovací jazyk. Jakmile změníte programovací jazyk v šabloně formuláře, můžete skripty nebo spravovaný kód přepsat do nového jazyka pomocí programu Microsoft Script Editor nebo aplikace Microsoft Visual Studio Tools for Applications a pak nové skripty přidat do šablony formuláře.

Začátek stránky

Změna programovacího jazyka šablony formuláře

Před změnou programovacího jazyka šablony formuláře může být vhodné uložit kopii původního zdrojového kódu v textovém editoru, jako je program Poznámkový blok, pro případ, že byste jej potřebovali pro referenci nebo že byste chtěli znovu použít původní kód.

Uložení původního zdrojového kódu

 1. Otevřete šablonu formuláře v režimu návrhu.

 2. V nabídce Nástroje umístěte ukazatel myši na příkaz Programování a proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud šablona formuláře obsahuje skript, klepněte na příkaz Microsoft Script Editor.

  • Pokud šablona formuláře obsahuje spravovaný kód, klepněte na příkaz Aplikace Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

 3. V nabídce Úpravy v programu Microsoft Script Editor nebo aplikaci Microsoft Visual Studio Tools for Applications klepněte na příkaz Vybrat vše.

 4. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat.

 5. Vložte zkopírovaný kód do textového editoru, jako je program Poznámkový blok.

 6. Uložte soubor textového editoru.

Změna programovacího jazyka šablony formuláře

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti formuláře.

 2. V dialogovém okně Možnosti formuláře klepněte v části Kategorie na položku Programování.

 3. V části Programovací jazyk klepněte na tlačítko Odebrat kód.

 4. Ve zprávě s upozorněním, že se chystáte odebrat kód ze šablony formuláře, klepněte na tlačítko Ano.

 5. V seznamu Programovací jazyk šablony formuláře klepněte na jazyk, který chcete v šabloně formuláře používat.

  Tip : Pokud měníte programovací jazyk na C# nebo Visual Basic, zadejte do pole Umístění projektu pro kód v jazyce Visual Basic a C# umístění, do kterého chcete soubory projektu uložit.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×