Změna placená a čísla bezplatných linek na konferenčního mostu vytáčené konference

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Po zakoupení licencí Skype pro firmy konference ve veřejné telefonní síti, Microsoft hostí konferenčního mostu pro vaši organizaci. Konferenční most poskytuje mimo vytáčených telefonní čísla z různých míst, schůzek a pořadatele účastníky můžete používat k připojení ke schůzce pomocí telefonu.

Kromě telefonních čísel již přiřazené konferenční most, můžete získat další služby čísel (čísla placených a bezplatných čísla pro vytáčené konference) z jiných umístění a potom přiřadit, aby konferenční most tak rozšíříte oblasti země pokrytí pro uživatele.

Poznámka : Abyste mohli přiřazení nebo zrušení přiřazení telefonního čísla pro konferenční most, musí být telefonní číslo číslo "služby". Zobrazí se typu číslo je pomocí hlasové > kartatelefonní čísla a vyhledejte ve sloupci Typ Číslo .

Kroků, pokud přiřazujete nové telefonní číslo služby konferenčního mostu

Krok 1 – přiřadit konferenční most nové telefonní číslo

 1. Přihlaste se k Office 365 přes svůj pracovní účet.

 2. Přejděte na Centrum pro správu Office 365 > Správce střediska > Skype pro firmy > Hlasová > telefonní čísla a vyhledání telefonního čísla.

 3. Vyberte telefonní číslo v seznamu a v podokně akcí, klikněte na přiřadit.

 4. Na stránce přiřadit klikněte na Uložit.

  Služby placené číslo můžete nastavit jako výchozí číslo pro konferenční most, čísla bezplatných linek služby nelze nastavit jako výchozí počet konferenční most. Pokud přiřazujete placené číslo služby a chcete ji nastavit jako nové výchozí číslo pro konferenční most, zkontrolujte použít toto číslo jako výchozí.

  Poznámka : Po nové telefonní číslo, i když číslo stal nové výchozí číslo, pro stávající uživatele výchozí číslo se nezmění. Chcete-li nastavit výchozí placené číslo nebo číslo bezplatné linky, která Přibyla do pozvánky organizátor schůzky, najdete v článku Nastavení telefonního čísla, která se použije při uživatelé připojují ke schůzkám.

Krok 2: Změna výchozí telefonní čísla, která jsou součástí schůzky vyzvat uživatele (volitelné)

Výchozí telefonní čísla pro uživatele jsou ty, které jsou součástí jejich schůzky pozve při plánování schůzky. Další informace najdete v tématu Nastavení mu telefonní číslo, bude použit, když uživatelé připojují ke schůzkám.

 1. Přihlaste se k Office 365 přes svůj pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte na Centrum pro správu Office 365 > Správce centra > Skype pro firmy > vytáčené konference > Uživatelé vytáčení a najít uživatele v seznamu.

 3. V podokně akcí klikněte na Upravit.

 4. V části výchozí placené číslo nebo výchozí číslo bezplatné linky vyberte požadovanou velikost v seznamu a klikněte na tlačítko Uložit.

Po uložení změn nový výchozí telefonních čísel bude obsahovat o schůzce vyzývá organizátorů při příštím naplánování nové schůzky.

Krok 3 – aktualizace stávající schůzky pozvánky uživatelů pomocí služby migrace schůzky (volitelné)

Tyto dvě následující postup musíte se spusťte Windows PowerShell. Jak se to dělá zobrazíte kliknutím sem.

Pomocí služby migrace schůzky, můžete volitelně aktualizujete schůzky pozvánky, které už odeslaly uživatelé ve vaší organizaci před jejich výchozími telefonními čísly došlo ke změně. Další informace najdete v tématu nastavení se migrace služby schůzky (MMS).

 • Spusťte službu schůzky migrace pro uživatele, kteří měli jejich výchozími telefonními čísly změnit v kroku 2. K tomuto účelu spusťte tento příkaz:

	Start-CsExMeetingMigration user@contoso.com

 • Schůzky se můžete podívat i stav migrace. Jakmile neexistují žádné operace ve stavu na zjištění stavu úkolů nebo V průběhu by všech schůzek nemění plán.

	Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

Kroků, pokud jsou zrušení přiřazení služby telefonního čísla pro konferenční most

Pokud jste konferenční most přiřazení telefonního čísla, uživatelé nebudou moct připojit setkání už pomocí tohoto telefonní číslo. Protože telefonní číslo se mění, je důležité aktualizace všichni uživatelé, které jsou telefonní číslo jako výchozí číslo (pokud existuje) a aktualizujte svoje stávající schůzky pozvánky před přiřazena telefonní číslo z mostu.

Pokud telefonní číslo je odebrat bez aktualizace uživatelů a jejich schůzky, jejich stávající schůzky pozvánky může obsahovat telefonní číslo pro připojení ke své setkání už nebudou fungovat.

První tři kroky musíte se spusťte Windows PowerShell. Jak se to dělá zobrazíte kliknutím na zde.

Krok 1: aktualizace uživatelů, které mají nepřiřazené jako jedno z čísel jejich výchozí telefonní číslo

Nahrazení výchozí placená nebo číslo bezplatné linky pro všechny uživatele, které mají číslo nepřiřazené jako výchozí číslo a spusťte proces přeplánování své schůzky. K tomuto účelu spusťte tento příkaz:

Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber <Number to be removed> -ToNumber <Number to be set as new default> -NumberType <"Toll" or "Toll-Free"> -RescheduleMeetings

Poznámka : V závislosti na velikosti vaší organizace, to může trvat delší dobu dokončování.

Můžete taky změnit výchozí placená nebo číslo bezplatné linky uživatelů ve Skypu pro firmy Centrum pro správu, ale to nebude automaticky přeplánování jejich schůzek. Další informace najdete v tématu Nastavení vytáčených telefonní čísla, které jsou součástí pozvánky Organizátorům schůzky.

Krok 2: zobrazení stavu migrace pomocí Windows Powershellu pro schůzku

Jakmile neexistují žádné operace ve stavu čeká na vyřízení ani V průběhu by všechny schůzky nemění plán.

Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

Další informace o službě migrace schůzky najdete v článku Nastavení nahoru migrace služby schůzky (MMS).

Krok 3 – přiřazení mostu vytáčené konference staré telefonního čísla

 1. Přihlaste se k Office 365 přes svůj pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte na Centrum pro správu Office 365 > Správce střediska > Skype pro firmy > hlasu > telefonní čísla a vyhledání telefonního čísla.

 3. Vyberte telefonní číslo v seznamu a v podokně akcí, klikněte na Zrušit přiřazení.

 4. V Opravdu chcete zrušit přiřazení toto číslo? okno, klikněte na Ano.

Důležité : Po nepřiřazené z konferenční most telefonního čísla telefonní číslo již nebude k dispozici pro uživatele pro přístup ke schůzkám nového nebo existujícího.

Chcete vědět, jak provádět správu přes Windows PowerShell?

Ověřte, že je připravená k odeslání prostředí Windows PowerShell

Zkontrolujte, že používáte Windows PowerShell 3.0 nebo vyšší verzi.

 1. Ověření používané verze (3.0 nebo vyšší): Nabídka Start > Windows PowerShell.

 2. Zkontrolujte verzi zadáním Get-Host do okna Windows PowerShellu.

 3. Pokud nemáte verzi 3.0 nebo vyšší, musíte si stáhnout a nainstalovat aktualizace Windows PowerShellu. Informace o tom, jak si stáhnout a aktualizovat Windows PowerShell na verzi 4.0, najdete na stránce Windows Management Framework 4.0. Po zobrazení výzvy restartujte počítač.

 4. Dál si budete muset nainstalovat modul Windows PowerShell pro Online Skype pro firmy, který umožňuje vytvářet vzdálené relace Windows PowerShellu, které se připojují ke službě Online Skype pro firmy. Tento modul je podporovaný jenom na 64bitových počítačích. Můžete si ho stáhnout ze stránky modulu Windows PowerShell pro Online Skype pro firmy na webu Microsoft Download Center. Pokud se zobrazí výzva, restartujte počítač.

Další informace najdete v článku o připojení ke všem službám Office 365 v jednom okně Windows PowerShellu.

Spusťte Windows PowerShell

Zahájení relace Windows PowerShellu

 1. Zvolte nabídka Start > Windows PowerShell.

 2. V okně Windows PowerShell se připojte k organizaci Office 365 spuštěním následujícího příkazu:

  Poznámka : Příkaz Import-Module budete muset spustit jen při prvním použití modulu Windows PowerShell pro Online Skype pro firmy.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Pokud potřebujete další informace o spuštění Windows PowerShellu, přečtěte si článek o připojení ke všem službám Office 365 v jednom okně Windows PowerShellu nebo o připojení k Online Skypu pro firmy pomocí Windows PowerShellu.

Ušetřit čas nebo zautomatizovat

Pokud chcete ušetřit čas nebo tento proces zautomatizovat, můžete použít Set-CsOnlineDialInConferencingUser neboSet-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber rutiny.

 • Použijte rutinu Set-CsOnlineDialInConferencingUser Chcete-li změnit výchozí placená nebo číslo bezplatné linky pro konkrétní uživatele.

  • Chcete-li změnit výchozí číslo bezplatné linky pro uživatele, spusťte:

   Set-CsOnlineDialinConferencingUser –Identity amos.marble@Contoso.com -TollFreeServiceNumber  80045551234
 • Změna výchozí placená nebo číslo bezplatné linky uživatelů na základě jejich původní výchozí číslo nebo jejich umístění získáte pomocí rutiny Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber .

  Poznámka : Poznámka:při hledání BridgeID, použijte Get-CsOnlineDialInConferencingBridge.

  • Chcete-li nastavit výchozí číslo bezplatné linky pro všechny uživatele bez nich k 8005551234, spusťte:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber $null -ToNumber 8005551234 -NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> 
  • Chcete-li změnit výchozí číslo bezplatné linky všech uživatelů, kteří mají 8005551234 jako číslo bezplatné linky jejich výchozí 8005551239 a automaticky naplánovat schůzku, spusťte:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber 8005551234 -ToNumber 8005551239 NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> -RescheduleMeetings
  • Pokud chcete nastavit výchozí bezplatných počet všichni uživatelé umístěné v USA 8005551234 a automaticky naplánovat schůzku, spusťte:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -Country US -ToNumber 8005551234 -NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> -RescheduleMeetings

   Poznámka : Umístění něhož nad potřeb podle kontaktních informací uživatele, který je nastavení v Centru pro správu Office 365.

Další informace

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×