Změna obrysu tvaru v obrázku SmartArt

Změnou barvy, stylu čáry nebo tloušťky čáry můžete dosáhnout odlišného vzhledu obrysu tvaru.

Co chcete udělat?

Změna barvy obrysu

Změna stylu obrysu

Změna tloušťky obrysu

Změna barvy obrysu

 1. Vyberte tvar, který chcete změnit.

  Chcete-li změnit obrys několika tvarů, vyberte první tvar, podržte klávesu CTRL a postupně vyberte ostatní tvary.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na šipku vedle tlačítka Obrys tvaru ve skupině Styly tvaru na kartě Formát a klepněte na požadovanou barvu.

  Obrázek karty Formát nástrojů pro obrázky SmartArt

  Chcete-li použít barvu, která není součástí Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy obrysu a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nejsou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

Začátek stránky

Změna stylu obrysu

 1. Vyberte tvar, který chcete změnit.

  Chcete-li změnit obrys několika tvarů, vyberte první tvar, podržte klávesu CTRL a postupně vyberte ostatní tvary.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na šipku vedle tlačítka Obrys tvaru ve skupině Styly tvaru na kartě Formát.

  Obrázek karty Formát nástrojů pro obrázky SmartArt

 3. Přejděte na položku Pomlčky a vyberte požadovaný styl čáry.

  Chcete-li vytvořit vlastní styl, klepněte na položku Další čáry a potom vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Změna tloušťky obrysu

 1. Vyberte tvar, který chcete změnit.

  Chcete-li změnit obrys několika tvarů, vyberte první tvar, podržte klávesu CTRL a postupně vyberte ostatní tvary.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na šipku vedle tlačítka Obrys tvaru ve skupině Styly tvaru na kartě Formát.

  Obrázek karty Formát nástrojů pro obrázky SmartArt

 3. Přejděte na položku Váha a vyberte požadovanou tloušťku čáry.

  Chcete-li vytvořit vlastní tloušťku čáry, klepněte na položku Další čáry a potom vyberte požadované možnosti.

Poznámka : Zaoblené rohy lze použít pouze u zaoblených pravoúhlých tvarů, nikoli u šipek nebo jiných tvarů.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×