Změna nebo aktualizace podpisu

Podpis můžete snadno změnit, když například potřebujete aktualizovat telefonní číslo nebo pozici. Taky si můžete vybrat jiný podpis pro všechny odchozí zprávy.

Udělejte některou z těchto věcí:

Aktualizace podpisu

Můžete změnit podpis u zprávy, kterou máte aktuálně otevřenou, ale tyto změny se neuloží pro další zprávy. Pokud chcete změny uložit, můžete podpis aktualizovat.

 1. V nabídce Outlook klikněte na Předvolby.

 2. V části E-mail klikněte na Podpisy  Tlačítko Předvolby podpisů .

 3. V části Název podpisu klikněte na podpis, který chcete upravit.

 4. V poli Podpis proveďte změny.

  Poznámka : Pokud chcete, aby se změny projevily v podpisu ve zprávě, kterou máte právě otevřenou, je třeba nejdřív odebrat existující podpis z textu zprávy a potom na kartě Zpráva kliknout na Podpisy a ze seznamu vybrat požadovaný podpis.

Změna podpisu přidávaného do všech odchozích zpráv

 1. V nabídce Outlook klikněte na Předvolby.

 2. V části E-mail (E-mail) klikněte na Signatures (Podpisy)  Tlačítko Předvolby podpisů .

 3. Klikněte na Výchozí podpisy.

 4. V části Účet vyberte účet, u kterého chcete změnit výchozí podpis.

 5. V části Výchozí podpis klikněte na místní nabídku ve vybraném řádku a potom klikněte na název podpisu.

Viz taky

Vložení podpisu do zprávy

Vytvoření dobře navrženého podpisu s logem

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×