Změna názvových serverů pro nastavení Office 365 s Gandi.net

Přispěvatelé: Peter Baumgartner

Pokud nenajdete to, co hledáte, nahlédněte do častých otázek k doménám.

Pokud chcete, aby Office 365 spravoval vaše záznamy DNS Office 365 za vás, postupujte podle těchto pokynů. (Pokud chcete, můžete všechny svoje záznamy DNS Office 365 spravovat na Gandi.net.)

Tento proces má dvě hlavní části: nejdřív ověříte svoji doménu Gandi.net a potom si změníte záznamy názvových serverů svojí domény tak, aby ukazovaly na Office 365. (Potřebujete další pomoc? Získejte podporu.)

Ověření vaší domény

Změna záznamů názvových serverů

Vytvoření souboru zóny k ověření v Office 365

Důležité : 

 • K ověření svojí domény v Office 365 musíte přidat záznam do souboru zóny pro tuto doménu. K vytvoření potřebného záznamu TXT nemůžete upravit aktivní soubor zóny Gandi.net. Místo toho musíte vytvořit kopii aktivního souboru zóny Gandi.net, kterou použijete v procesu ověření.

 • Tento nový soubor zóny slouží pouze k ověření, že jste vlastníkem domény. Na nic jiného nemá vliv. Když budete chtít, můžete ho později odstranit.

 1. Napřed pomocí tohoto odkazu přejděte na stránku se svými doménami na webu Gandi.net. Nejdřív se zobrazí výzva k přihlášení.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránce Domains (Domény) zaškrtněte políčko vedle názvu domény, kterou chcete změnit.

  Potom se v rozevíracím seznamu Select the lines and choose an action (Vybrat řádky a zvolit akci), který se otevře, posuňte k části Technical changes (Technické změny) a zvolte Change the zone file (Změnit soubor zóny).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránce Batch zone file change (Dávková změna souboru zóny) zvolte na řádku Default Gandi zone file (Výchozí soubor zóny Gandi) ikonu tužky Modify (Změnit).

  GandiNet-BP-Configure-1-3

 4. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte v rozevíracím seznamu Edit mode (Režim úprav) možnost Normal (Normální).

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Potom zvolte Copy this zone to edit (Zkopírovat tuto zónu pro úpravy).

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. V dialogovém okně Copy a zone (Zkopírovat zónu) zadejte do pole Name (Název) nový název zóny, například Office 365 – ověření.

  GandiNet-BP-Configure-1-5-1

 7. Zvolte Submit (Odeslat).

  GandiNet-BP-Configure-1-5-2

 8. Na stránce Zones (Zóny) > název_zóny zvolte Create a new version (Vytvořit novou verzi).

  GandiNet-BP-Configure-1-6

Teď, když jste vytvořili soubor zóny, přejděte k následující části, ve které přidáte záznam potřebný k ověření vaší domény Gandi.net v Office 365.

Zpět na začátek

Přidání záznamu TXT pro ověření

Důležité : Pokud jste to ještě neudělali, vytvořte soubor zóny k ověření v Office 365 způsobem uvedeným v první části tohoto článku. Teprve pak přejděte k postupu popsanému v této části.

Než začnete v Office 365 doménu používat, musíme ověřit, že jste jejím vlastníkem. Vlastnictví domény prokážete Office 365 tak, že se u doménového registrátora přihlásíte ke svému účtu a vytvoříte záznam DNS.

Poznámka :  Tento záznam slouží jenom k ověření, že jste vlastníkem domény. Na nic jiného nemá vliv. Když budete chtít, můžete ho později odstranit.

 1. Začněte tím, že pomocí tohoto odkazu přejdete na stránku se svými doménami na webu Gandi.net. Zobrazí se výzva k přihlášení.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránce Domains (Domény) zaškrtněte políčko vedle názvu domény, kterou chcete změnit.

  Potom se v rozevíracím seznamu Select the lines and choose an action (Vybrat řádky a zvolit akci), který se otevře, posuňte k části Technical changes (Technické změny) a zvolte Change the zone file (Změnit soubor zóny).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránce Batch zone file change (Dávková změna souboru zóny) zvolte na řádku souboru zóny, který jste vytvořili k ověření v Office 365, ikonu tužky Modify (Změnit).

  GandiNet-BP-Configure-1-14

 4. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte Version 2 (Verze 2).

  (Zatím nevybírejte možnost Use this version (Použít tuto verzi).)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte Add (Přidat).

  (Možná bude potřeba posunout se dolů.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Do polí nového záznamu v části Add a record (Přidat záznam) napište nebo zkopírujte následující hodnoty.

  (V rozevíracím seznamu vyberte hodnoty pro Type (typ) a hours (hodiny).)

  Type (Typ)

  TTL (Hodnota TTL)

  Name (Název)

  Value (Hodnota)

  TXT

  1 hours

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Poznámka : Toto je příklad. Tady použijte svoji specifickou hodnotu Cíl nebo ukazatele na adresu z tabulky v Office 365.
  Jak to najdu?

  GandiNet-BP-Verify-1-1

 7. Zvolte Submit (Odeslat), abyste změny potvrdili.

  GandiNet-BP-Verify-1-2

Po vytvoření souboru TXT, který Office 365 použije k ověření domény Gandi.net, přejděte k následující části a aktivujte nový soubor zóny obsahující záznam.

Zpět na začátek

Aktivace souboru zóny k ověření v Office 365

Důležité : Pokud jste to ještě neudělali, dokončete postupy popsané v předchozích dvou částech tohoto článku (Vytvoření souboru zóny k ověření v Office 365 a Přidání záznamu TXT pro ověření). Teprve pak přejděte k postupu popsanému v této části.

Teď aktualizujete výchozí nastavení webu Gandi.net, aby se soubor zóny pro ověření v Office 365 stal aktivním souborem zóny pro doménu, kterou chcete změnit.

Upozornění : Pokud byste to neudělali, Office 365 by nemohl ověřit vaši doménu.

 1. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte Version 2 (Verze 2).

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Potom zvolte Use this version (Použít tuto verzi).

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. V dialogovém okně Use this version (Použít tuto verzi) zvolte Submit (Odeslat).

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Na horním navigačním panelu zvolte Domains (Domény).

  GandiNet-BP-Configure-1-11

 5. Na stránce Domains (Domény) zaškrtněte políčko vedle názvu domény, kterou chcete změnit.

  Potom se v rozevíracím seznamu Select the lines and choose an action (Vybrat řádky a zvolit akci), který se otevře, posuňte k části Technical changes (Technické změny) a zvolte Change the zone file (Změnit soubor zóny).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. Na stránce Batch zone file change (Změna dávkového souboru zóny) najděte nový soubor zóny a pak zvolte Choose (Zvolit).

  GandiNet-BP-Configure-1-12

 7. Zvolte Submit (Odeslat), abyste změny potvrdili.

  GandiNet-BP-Configure-1-13

Proces ověření domény Gandi.net v Office 365 dokončete podle pokynů v následující části.

Zpět na začátek

Ověření domény v Office 365

Důležité : Pokud jste to ještě neudělali, dokončete postupy popsané v předchozích třech částech tohoto článku (Vytvoření souboru zóny k ověření v Office 365, Přidání záznamu TXT pro ověření a Aktivace souboru zóny k ověření v Office 365). Teprve pak přejděte k postupu popsanému v této části.

Teď, když jste na webu registrátora svojí domény přidali svůj záznam, přejdete zpět na Office 365 a požádejte Office 365 o vyhledání tohoto záznamu.

Když Office 365 najde správný záznam TXT, vaše doména se ověří.

 1. Přejděte na stránku Domény.

 2. Na stránce Domény zvolte doménu, kterou ověřujete.

  O365-BP-Verify-1-2

 3. Na stránce Nastavení zvolte Spustit nastavení.

  O365-BP-Verify-1-3

 4. Na stránce Ověřit doménu klikněte na Ověřit.

  O365-BP-Verify-1-4

Poznámka :  Než se změny DNS projeví, trvá obvykle kolem 15 minut. Někdy ale může trvat i déle, než se změna přenese do celého internetového systému DNS. Pokud máte po přidání záznamů DNS potíže s tokem pošty nebo jiné problémy, podívejte se na článek Odstraňování potíží po změně názvu domény nebo záznamů DNS.

Teď, když jste ověřili svoji doménu Gandi.net v Office 365, můžete změnit záznamy názvových serverů tak, aby ukazovaly na Office 365. Postupujte způsobem popsaným v následující části.

Zpět na začátek

Změna záznamů názvových serverů pro vaši doménu

Důležité : Pokud jste ještě neověřili svou doménu Gandi.net v Office 365, udělejte to teď pomocí postupů uvedených v prvních čtyřech částech tohoto článku. Začněte částí Vytvoření souboru zóny k ověření v Office 365.

Abyste dokončili nastavení domény s Office 365, musíte změnit záznamy názvových serverů domény u svého doménového registrátora tak, aby odkazovaly na primární a sekundární názvový server Office 365. Tím se Office 365 nastaví tak, aby pro vás aktualizoval záznamy DNS domény. Přidáme všechny záznamy tak, aby váš e-mail, Online Skype pro firmy a váš veřejný web fungovaly s vaší doménou a mohli jste je používat.

Upozornění :  Když změníte záznamy názvových serverů svojí domény tak, aby ukazovaly na názvové servery Office 365, dotkne se to všech služeb, které jsou v současnosti přidružené k vaší doméně. Například všechny e-maily odeslané do vaší domény (třeba robert@vaše_doména.com) začnou po této změně přicházet do Office 365.

Jste připravení změnit záznamy NS, aby mohl Office 365 nastavit vaši doménu?

Důležité : 

 • Po dokončení kroků v této části by měl seznam obsahovat jenom tyto čtyři názvové servery:

 • Následující postup ukazuje, jak ze seznamu odstranit všechny ostatní, nežádoucí názvové servery a také jak přidat tyto čtyři správné názvové servery (pokud ještě v seznamu nejsou).

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Začněte tím, že pomocí tohoto odkazu přejdete na stránku se svými doménami na webu Gandi.net. Zobrazí se výzva k přihlášení.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránce Domains (Domény) zaškrtněte políčko vedle názvu domény, kterou chcete změnit.

  Potom se v rozevíracím seznamu Select the lines and choose an action (Vybrat řádky a zvolit akci) posuňte k části Technical changes (Technické změny) a zvolte Update DNS (Aktualizovat DNS).

  GandiNet-BP-Redelegate-1-1

 3. Upozornění : Podle těchto pokynů postupujte jenom v případě, že máte kromě obou správných názvových serverů i jiné názvové servery. (Odstraňte tedy jenom ty názvové servery, které nemají název ns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com nebo ns4.bdm.microsoftonline.com.)

  Na stránce Domain Names (Názvy domén) odstraňte všechny názvové servery, a to tak, že každý z nich vyberete a na klávesnici stisknete klávesu Delete.

  GandiNet-BP-Redelegate-1-2

 4. Do polí DNS1DNS4 napište nebo zkopírujte hodnoty z následující tabulky.

  DNS1

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  DNS2

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  DNS3

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  DNS4

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  GandiNet-BP-Redelegate-1-3

 5. Zvolte Submit (Odeslat).

  GandiNet-BP-Redelegate-1-4

Poznámka : Než se aktualizace vašeho záznamu názvového serveru přenese do celého internetového systému DNS, může to trvat několik hodin. Pak váš e-mail Office 365 a další služby budou fungovat s vaší doménou.

Zpět na začátek

Potřebujete další pomoc?

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Zpátky na začátek

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×