Změna názvových serverů při nastavování Office 365 pomocí Network Solutions

Podle následujících pokynů postupujte v těchto případech:

 1. Máte svoji vlastní doménu a chcete ji nastavit tak, aby fungovala s Office 365.

 2. Vaším poskytovatelem hostingu DNS nebo doménovým registrátorem je společnost Network Solutions.

 3. Chcete spravovat svoje záznamy DNS Office 365 pomocí Office 365. (Pokud chcete, můžete spravovat všechny svoje záznamy DNS Office 365 na webu Network Solutions.)

Postup:

Vyhledání DNS záznamů na webu Network Solutions

Postupem podle tabulky přejdete na webu Network Solutions na místo, kde můžete provést úpravy svých DNS záznamů.

Úkol

Akce

Přihlaste se ke svému účtu na webu Network Solutions.

 1. V prohlížeči přejděte na http://www.networksolutions.com.

 2. Pod zeleným pruhem nabídek klikněte na Log in (Přihlásit se).

 3. Na stránce Log into Account Manager (Přihlásit se ke správci účtů) zadejte tyto údaje:

 4. ID uživatele

 5. Heslo

 6. V rozevíracím seznamu Log in to (Přihlásit se k) vyberte Manage My Domain Names (Spravovat názvy mých domén).

 7. Klikněte na Login (Přihlásit se).

Přejděte na stránku, která obsahuje DNS záznamy pro vaši doménu.

Na stránce Domain Names (Názvy domén) vyberte doménu, kterou chcete změnit.

Přidání záznamu pro ověření, že doména skutečně patří vám

Pokud vám hosting DNS poskytuje společnost Network Solutions a vy chcete na webu Network Solutions přidat záznam, který Office 365 pomůže ověřit, že doménu vlastníte, použijte postup v této tabulce.

Poznámka :  Tento záznam se používá jenom k potvrzení, že vlastníte doménu. Na nic jiného nemá vliv.

Úkol

Akce

Shromážděte informace ze služeb Office 365.

 1. Pokud nejste k Office 365 přihlášeni, přihlaste se.

 2. Pokud jste zatím nepřidali svoji doménu, udělejte toto:

  1. Klikněte na E-mailová adresa.

  2. Postupujte podle kroků v průvodci až ke stránce v 1. kroku, na které je tento pokyn: „Než začnete, potřebujeme vědět, kde je spravován záznam DNS pro doménu vaše_doména.com.“

  3. V rozevíracím seznamu Zvolím společnost z tohoto seznamu vyberte Můj v seznamu není a pak klikněte na Další.

   Pokud už jste svoji doménu přidali, udělejte toto:

  4. Přejděte na Domény > Spravovat web a e-mailové domény.

  5. Na stránce Domény ve sloupci Stav klikněte u ověřované domény na Kliknutím můžete ověřit doménu.

  6. V rozevíracím seznamu Projděte si pokyny k provádění tohoto kroku s zvolte Obecné pokyny a pak klikněte na Další.

 3. Z řádku TXT v tabulce zkopírujte nebo opište údaj Cíl nebo ukazatele na adresu. Budete ho potřebovat v dalším kroku.

Přidejte na webu Network Solutions záznam TXT.

 1. Na webu Network Solutions otevřete stránku Domain Names (Názvy domén).

Postup pro nalezení stránky Domain Names (Názvy domén) najdete v části Vyhledání DNS záznamů na webu Network Solutions.

 1. Na stránce Domain Names (Názvy domén) v části Manage (Spravovat) název_domény, kde název _domény, je doména, kterou chcete změnit, klikněte na Edit Advanced DNS Records (Upravit rozšířené záznamy DNS). Volba se nachází napravo od zeleného políčka s názvem vaší domény.

 2. Dole v části TEXT (TXT Records) (TEXT (záznamy TXT)) klikněte na Edit TXT Records (Upravit záznamy TXT).

 3. Zkopírujte hodnotu Cíl nebo ukazatele na adresu do prázdného řádku TXT:

 4. Host (Hostitel): Zadejte nebo vložte @

 5. TTL: Nahraďte hodnotu hodnotou 3600

 6. Text: Použijte hodnotu Cíl nebo ukazatele na adresu, kterou jste zkopírovali z Office 365.

Uložte provedené změny.

 1. Přejděte dolů a klikněte na Continue (Pokračovat).

 2. Na stránce Confirm Your Request (Potvrďte svůj požadavek), klikněte na Save Changes (Uložit změny).

Ověřte doménu v Office 365.

 1. Počkejte aspoň 15 minut, až se změny projeví všude na Internetu.

 2. Pokud máte pořád ještě otevřeného průvodce, udělejte toto:

  1. Ve spodní části stránky klikněte na hotovo, nyní ověřit.

Pokud jste se ještě nepřihlásili do Office 365:

 1. Přihlaste se do Office 365 a v záhlaví klikněte na Správce.

 2. Přejděte na Domény > Spravovat web a e-mailové domény.

 3. V seznamu Domény ve sloupci Stav klikněte u ověřované domény na Kliknutím můžete ověřit doménu.

 4. Na stránce potvrzení klikněte na hotovo, nyní ověřit.

 • V potvrzovacím dialogu klikněte na Dokončit. V seznamu domén má teď vaše doména stav Ověřeno.

Pokračujte v průvodci a dokončete ostatní úkoly, které souvisí s přidáním domény.

Když se dostanete k poslednímu kroku Dokončit proces, přepněte pomocí postupu v další části svoje záznamy názvového serveru (NS) na Office 365. Dokončíte tak proces nastavení své domény s Office 365.

Změna záznamů názvových serverů pro vaši doménu

Když dojdete až k poslednímu kroku průvodce, zbývá vám jeden úkol. Abyste dokončili nastavení domény s Office 365, musíte změnit záznamy názvových serverů domény u svého doménového registrátora tak, aby odkazovaly na primární sekundární názvový server Office 365. Protože Office 365 pak bude hostitelem DNS, můžeme nastavit požadované záznamy tak, aby e-mail, Lync a váš veřejný web fungovaly s vaší doménou.

Upozornění :  Když změníte záznamy názvového serveru svojí domény tak, aby odkazovaly na názvové servery Office 365, projeví se to u všech služeb, které jsou aktuálně přidružené k vaší doméně. Pokud jste přeskočili některé kroky průvodce nebo používáte svoji doménu pro blogy, nákupní košíky a další služby, je potřeba udělat další kroky, kterými zajistíte, aby tento přechod nezpůsobil výpadek služeb, třeba ztrátu přístupu k e-mailu nebo nedostupnost vašeho současného webu.

Tady jsou například některé další kroky, které můžou být nutné pro e-mail a hostování webu:

V posledním kroku průvodce postupujte podle následující tabulky a změňte názvové servery svojí domény u svého doménového registrátora.

Úkol

Akce

Na webu registrátora vaší domény přejděte do oblasti, kde se dají upravovat záznamy názvových serverů.

 1. Na webu Network Solutions otevřete stránku Domain Names (Názvy domén).
  Stránku Domain Names (Názvy domén) najdete podle postupu v části Vyhledání DNS záznamů na webu Network Solutions.

 2. Na stránce Domain Names (Názvy domén) najděte název domény, která má ukazovat do služeb Office 365.

 3. Klikněte na Change Where Domain Points (Změnit, kam doména ukazuje).

 4. Ověřte, že je vybraný přepínač Domain Name Server (DNS) (Názvový server domény (DNS)) a klikněte na Continue (Pokračovat).

Změňte svoje záznamy názvových serverů tak, aby ukazovaly na názvové servery Office 365.

 1. V části Specify Other Domain Name Servers (Určit jiné servery DNS):

 2. Do pole Nameserver 1 (Názvový server 1) zadejte nebo zkopírujte ns1.bdm.microsoftonline.com.

 3. Do pole Nameserver 2 (Názvový server 2) zadejte nebo zkopírujte ns2.bdm.microsoftonline.com.

 4. Pokud jsou tu uvedené nějaké další názvové servery, vyberte postupně text jednotlivých zastaralých záznamů a vždycky stiskněte Delete.

Uložte provedené změny.

 1. Klikněte na Continue (Pokračovat).

 2. V dialogovém okně Confirm Your Changes (Potvrďte svoje změny) zkontrolujte podrobnosti o ukazování domény a potom klikněte na Apply Changes (Použít změny).

U aktualizací záznamů názvových serverů může trvat až 72 hodin, než se aktualizují v DNS systému. Po dokončení aktualizací bude vaše vlastní doména připravená k použití s Office 365.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×