Změna měřítka svislé osy (hodnoty) v grafu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Ve výchozím nastavení aplikace Microsoft Office Excel určí, jakým škálu minimální a maximální hodnoty svislé ose (hodnoty) Osa, nazývaný také s osou y, při vytváření grafu. Však můžete přizpůsobit měřítko tak, aby vyhovoval vašim potřebám. Pokud hodnoty, které jsou zobrazeny v grafu tam velké oblasti, můžete také změnit ose hodnot na logaritmická stupnice označovaná taky jako protokolu měřítko.

Změna měřítka jiných OS v grafu, najdete v tématu Změna měřítka vodorovné ose (kategorie) osy v grafu nebo Změna měřítka hloubková osa (řad) v grafu.

 1. V grafu klikněte na ose hodnot, které chcete změnit, nebo osu vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na svislé ose (hodnoty).

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

  Obrázek pásu karet

 3. V dialogovém okně Formát osy klikněte na Možnosti osy a potom proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  Důležité    Následující možnosti měřítka jsou k dispozici, pouze pokud je vybrána osy hodnot.

  1. Chcete-li změnit číslo, pro niž svislé osy (hodnoty) začíná nebo končí u možnosti minimální a maximální klikněte na přepínač pevné a zadejte jiné číslo v poli Minimum nebo Maximum.

  2. Změna intervalu značek a mřížky grafu hlavní jednotku nebo možnost vedlejší jednotku, klikněte na přepínač pevné a zadejte jiné číslo v poli hlavní jednotku nebo vedlejší jednotku.

  3. Chcete-li Převrátit pořadí hodnoty, zaškrtněte políčko hodnoty v obráceném pořadí.

   Poznámka:    Při změně pořadí hodnoty v svislé osy (hodnoty) zdola nahoru na popisky kategorií na vodorovné ose (kategorie) osy kliknutím na překlopit zespodu do horní části grafu. Podobně platí když změníte pořadí kategorií zleva doprava, popisky hodnot kliknutím na překlopit z levé strany na pravou stranu grafu.

  4. Změnit logaritmické osy hodnot, zaškrtněte políčko logaritmická stupnice.

   Poznámka:    Logaritmická stupnice nelze použít pro záporné hodnoty nebo nula.

  5. Pokud chcete změnit zobrazení jednotek na ose hodnot v seznamu Zobrazit jednotky vyberte jednotky, které chcete.

   Zobrazit popisek, který popisuje jednotky, zaškrtněte políčko Zobrazit popisek zobrazených jednotek v diagramu.

   Tip:    Změna jednotek zobrazení je užitečná, když jsou hodnoty grafu velká čísla, která se má zobrazit zkrátit a zpřehlednit na ose. Můžete třeba zobrazit hodnoty v grafu, která v rozmezí od 1 000 000 do 50,000,000 1 až 50 na ose a znázorňuje popisek, který indikuje jednotky jsou vyjádřeny v miliony.

  6. Pokud chcete změnit umístění osy značek a popisků, vyberte některou z možností v dialogových oknech Hlavní značky, Vedlejší značky a popisky osy.

  7. Chcete-li změnit na místo, kde se má na vodorovné ose (kategorie) osu cross svislé osy (hodnoty), klikněte v části Vodorovná osa protíná kliknutím na hodnota osy a potom zadejte požadovanou hodnotu v textovém poli. Nebo klikněte na Maximální hodnota osy, která určuje, že na vodorovné ose (kategorie) osu protíná osu svislé ose (hodnoty) na nejvyšší hodnotu na ose.

   Poznámka:    Když kliknete na Maximální hodnota osy, na popisky kategorií přejdou na druhou stranu grafu.

   Tipy    

  8. Graf zobrazí vedlejší svislé osy (hodnoty), můžete taky změnit měřítko této osy. Podrobnosti o zobrazování vedlejší svislou osu najdete v článku Přidání nebo odebrání přidáním vedlejší osy v grafu.

  9. XY (bodové) a bublinové grafy zobrazují hodnoty na vodorovné ose (kategorie) osy a svislé osy (hodnoty), zatímco spojnicové grafy zobrazují hodnoty na jenom svislé osy (hodnoty). Rozdíl je důležité při určování typu grafu použít. Protože měřítka vodorovné ose (kategorie) spojnicového grafu nelze změnit velmi podobným způsobem jako měřítka svislé ose (hodnoty) zobrazených v grafu xy bodového grafu zvažte použití xy bodový graf místo řádku graf případné změny měřítka této osy nebo zobrazit jako logaritmická stupnice.

  10. Po změně měřítko osy, můžete taky chtít změnit formátování osy. Další informace najdete v tématu Změna zobrazení os grafu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×