Změna místního nastavení webu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Jako správce kolekce webů můžete vybrat místní nastavení pro všechny uživatele webu. Jednotliví uživatelé mají možnost se rozhodnout, jestli chtějí používat vaše výchozí nastavení, nebo určit své vlastní osobní nastavení, které vaše nastavení na úrovni webu potlačí. Pokud chcete své osobní nastavení změnit, přečtěte si článek Změna nastavení jazyka a oblasti.

Změna místního nastavení webu.

Abyste mohli měnit místní nastavení pro weby, musíte se přihlásit jako správce kolekce webů.

  1. Klikněte na některé stránce webu na ikonu pro Nastavení Ozubené kolečko Nastavení, které nahradilo Nastavení webu a pak klikněte na Nastavení webu.

    Nastavení webu rozevíracího seznamu
  2. Na stránce nastavení klikněte v části Správa webu na Místní nastavení.

    Web místního nastavení v části Správa webu
  3. Změňte místní nastavení a klikněte na OK.

Pro své weby můžete zvolit následující místní nastavení:

Nastavení

Akce

Časové pásmo

Tohle nastavení určuje časové pásmo webu.

Národní prostředí

Tohle nastavení určuje, jak se na webu zobrazují informace specifické pro dané národní prostředí, například čísla, data, čas a nastavení kalendáře. Výchozí hodnoty pro všechna ostatní místní nastavení vycházejí ze zvoleného národního prostředí. Pokud změníte nastavení národního prostředí pro web, budou všechna ostatní místní nastavení nakonfigurovaná na výchozí nastavení pro nové národní prostředí. Po výběru požadovaného národního prostředí můžete tahle ostatní nastavení změnit.

Pořadí řazení

Tohle nastavení určuje pořadí řazení používaná pro seznamy a knihovny.

Nastavit kalendář

Tohle nastavení určuje typ kalendáře, který chcete používat jako primární. Můžete taky zvolit, jestli chcete zobrazit číslo týdne v roce, kde 1 představuje první a 52 poslední týden v roce.

Povolit alternativní kalendář

Tohle nastavení umožňuje nastavit další kalendář, který se má přidat ke kalendáři nastavenému pro váš web.

Definovat pracovní týden

Tohle nastavení určuje, ze kterých dnů v týdnu se skládá pracovní týden, první den každého pracovního týdne a první týden v roce. Můžete taky zadat čas začátku a konce pracovních dní.

Formát času

Tohle nastavení určuje, jestli se má čas zobrazit ve 12hodinovém, nebo 24hodinovém formátu.

Poznámka : Může se stát, že půjde vybrat jen 24hodinový formát (záleží na tom, jaké národní prostředí jste vybrali).

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×