Změna formátu zprávy na formát HTML, formát RTF nebo prostý text

Formát zprávy můžete změnit, když na ni odpovídáte nebo ji přeposíláte. Pokud třeba dostanete zprávu ve formátu prostého textu, můžete na ni odpovědět nebo ji můžete přeposlat ve formátu HTML nebo RTF. (Způsob zobrazení u adresáta zprávy ale neovlivníte, protože závisí na jeho e-mailové aplikaci).

Změna formátu odpovědi nebo přeposílané zprávy

Můžete změnit třeba zprávu ve formátu prostého textu na formát HTML. Ukážeme si jak:

 1. Ve zprávě klikněte na Odpovědět, Odpovědět všem nebo Přeposlat.

 2. Pokud pracujete v podokně čtení, klikněte na Otevřít v novém okně.

  (Pokud v podokně čtení nepracujete, můžete tento krok vynechat.)

 3. V okně zprávy klikněte na tlačítko Formátování textu > HTML.

  Možnost formátu HTML na kartě Formátování textu ve zprávě

Další možnosti:

 • Pokud chcete změnit formát zprávy na RTF, klikněte na možnost Formát RTF.

 • Pokud chcete změnit formát z HTML nebo RTF na prostý text, klikněte na možnost Prostý text.

Každý formát přináší jiné výhody. Další informace o vlastnostech jednotlivých formátů nejdete v části Rozdíly mezi jednotlivými formáty zpráv.

Poznámka : Pokud jste vybrali možnost číst všechny e-maily jako prostý text, budou se i všechny vaše odpovědi odesílat právě v tomto formátu. Formát ale můžete u jednotlivých zpráv měnit.

Změna formátu u jedné nové zprávy

 1. Vytvořte zprávu.

 2. Pokud pracujete v podokně čtení, klikněte na Otevřít v novém okně.

  (Pokud v podokně čtení nepracujete, můžete tento krok vynechat.)

 3. V okně zprávy klikněte na tlačítko Formátování textu a potom na HTML, Prostý text nebo Formát RTF.

  Možnosti formátu zprávy na kartě Formátování textu

Změna formátu u všech nových zpráv

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Pošta.

 4. V části Vytváření zpráv klikněte v seznamu Vytvářet zprávy v tomto formátu na HTML, Prostý text nebo HTML.

Rozdíly mezi jednotlivými formáty zpráv

Outlook nabízí tři formáty zpráv, takže si můžete vždy vybrat podle toho, jestli budete v textu používat tučné písmo a kurzívu, barvy, odrážky nebo třeba obrázky.

Zde jsou tipy, jak používat každý z formátů:

HTML

Toto je výchozí formát zpráv v Outlook. HTML je také jeden z nejlepších formátů pro vytváření zpráv, které mají vzhled tradičních dokumentů (včetně různých typů písma, barev a odrážkových nebo číslovaných seznamů), a zpráv obsahujících obrázky.

Prostý text

Tento formát funguje ve všech e-mailových programech, ale nepodporuje tučné písmo a kurzívu, barevná písma ani jiné formátování textu. Formát prostého textu kromě toho nepodporuje vkládání obrázků do zprávy, obrázky ale můžete přiložit jako přílohu.

Formát RTF

RTF je formát vyvinutý společností Microsoft, který je podporovaný jen těmito e-mailovými aplikacemi:

 • Microsoft Exchange Client verze 4.0 a 5.0

 • Všechny verze aplikace Microsoft Outlook

Pokud zvolíte formát RTF, můžete použít formátování textu s odrážkami, zarovnáním a dalšími možnostmi a také vkládat propojené objekty.

Přílohy ve zprávě formátu RTF se zobrazují jako ikony v textu zprávy. (U zpráv ve formátu HTML se přílohy zobrazují pod záhlavím zprávy s informacemi o předmětu.)

Formát RTF můžete zvolit při posílání zpráv v rámci organizace, která používá Microsoft Exchange. Doporučujeme ale vybrat spíš formát HTML.

Když pošlete zprávu ve formátu RTF adresátovi mimo vaši organizaci, Outlook ji automaticky převede na formát HTML, aby zůstalo zachované její formátování a přílohy. Outlook taky automaticky formátuje zprávy, které obsahují hlasovací tlačítka a převádí úkoly a žádosti o schůzku do formátu iCalendar.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×