Změna formátu prvků grafu

Můžete změnit formát jednotlivých prvků grafu, jako jsou například Oblast grafu, Oblast grafu, Datová řada, osy, názvy, popisky dat nebo legenda. K provedení změn formátování můžete použít dialogové okno Formát <prvek grafu>, nebo můžete použít předdefinované nebo vlastní styly obrazců. Můžete taky formátovat text v prvku grafu.

V tomto článku

Změna formátu vybraného prvku grafu

Změna stylu obrazce vybraného prvku grafu

Změna formátu textu ve vybraném prvku grafu

Formátování textu v prvcích grafu pomocí formátování textu

Formátování textu v prvcích grafu pomocí stylů WordArt

Změna formátu vybraného prvku grafu

 1. V grafu klikněte na prvek grafu, který chcete změnit, nebo ho vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte do libovolného místa v grafu.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Na kartě Formát ve skupinovém rámečku Aktuální výběr klepněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a vyberte prvek grafu, který chcete formátovat.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. Ve skupině Aktuální výběr na kartě Formát klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. V dialogovém okně Formát <prvek grafu> klikněte na kategorii a vyberte požadované možnosti formátování.

  Poznámka :  V závislosti na vybraném prvku grafu jsou v tomto dialogovém okně dostupné různé možnosti formátování.

Změna stylu obrazce vybraného prvku grafu

 1. V grafu klikněte na prvek grafu, který chcete změnit, nebo ho vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte do libovolného místa v grafu.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Na kartě Formát ve skupinovém rámečku Aktuální výběr klepněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a vyberte prvek grafu, který chcete formátovat.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. Na kartě Formát proveďte ve skupině Styly obrazce jednu z následujících akcí:

  Skupina Styly obrazců na pásu karet aplikace Excel

  • Pokud chcete použít předdefinovaný styl obrazce, klikněte v okně stylů obrazce na požadovaný styl.

   Tip : Všechny dostupné styly obrazců zobrazíte kliknutím na tlačítko Další Obrázek tlačítka .

  • Pokud chcete použít jinou výplň obrazce, klikněte na Výplň obrazce a potom proveďte jednu z následujících akcí:

 3. Pokud chcete použít jinou barvu výplně, klikněte v části Barvy motivu nebo Standardní barvy na požadovanou barvu.

  Tip : Než použijete vybranou barvu, můžete se v rychlém náhledu podívat, jak ovlivní graf. Když přesunete ukazatel na barvy, které chcete použít, zobrazí se v grafu vybraný prvek v této barvě.

 4. Pokud chcete barvu z vybraného prvku grafu odebrat, klikněte na Bez výplně.

 5. Pokud chcete použít barvu výplně, která není dostupná v části Barvy motivu ani Standardní barvy, klikněte na Další barvy výplně. V dialogovém okně Barvy na kartě Standardní nebo Vlastní zadejte barvu, kterou chcete použít, a potom klikněte na OK.

  Vlastní barvy výplně, které vytvoříte, se přidají do části Naposledy použité barvy, abyste je mohli znovu použít.

 6. Pokud chcete obrazec vyplnit obrázkem, klikněte na Obrázek. V dialogovém okně Vložit obrázek klikněte na obrázek, který chcete použít, a potom na Vložit.

 7. Pokud chcete pro vybranou barvu výplně použít efekt přechodu, klikněte na Přechod a potom klikněte v části Varianty na styl přechodu, který chcete použít.

  Další styly přechodů zobrazíte kliknutím na Další přechody. Pak můžete v kategorii Výplň kliknout na možnost přechodu, kterou chcete použít

 8. Pokud chcete použít texturovou výplň, klikněte na Textura a pak na texturu, kterou chcete použít.

 9. Pokud chcete použít jiný obrys obrazce, klikněte na Obrys obrazce a potom proveďte jednu z následujících akcí:

 10. Pokud chcete použít jinou barvu obrysu, klikněte v části Barvy motivu nebo Standardní barvy na požadovanou barvu.

 11. Pokud chcete barvu obrysu z vybraného prvku grafu odebrat, klikněte na Bez obrysu.

  Poznámka : Pokud je vybraným prvkem čára, nebude tato čára v grafu viditelná.

 12. Pokud chcete použít barvu obrysu, která není dostupná v části Barvy motivu ani Standardní barvy, klikněte na Další barvy obrysu. V dialogovém okně Barvy na kartě Standardní nebo Vlastní zadejte barvu, kterou chcete použít, a potom klikněte na OK.

  Vlastní barvy obrysu, které vytvoříte, se přidají do části Naposledy použité barvy, abyste je mohli znovu použít.

 13. Pokud chcete změnit tloušťku čáry nebo ohraničení, klikněte na Tloušťka čáry a potom na tloušťku čáry, kterou chcete použít.

  Další možnosti stylu čáry nebo ohraničení zobrazíte kliknutím na Další čáry. Pak můžete kliknout na možnosti stylu čáry nebo ohraničení, které chcete použít.

 14. Pokud chcete použít přerušovanou čáru nebo ohraničení, klikněte na Typ čáry a potom na typ přerušované čáry, který chcete použít.

  Další typy přerušovaných čar zobrazíte kliknutím na Další čáry. Pak můžete kliknout na typ přerušované čáry, který chcete použít.

 15. Pokud chcete k čáře přidat šipky, klikněte na Šipky a potom na styl šipky, který chcete použít. Styly šipky se nedají použít pro ohraničení.

  Další možnosti stylů šipek nebo ohraničení zobrazíte kliknutím na Další šipky. Potom můžete kliknout na nastavení šipky, které chcete použít.

 16. Pokud chcete použít jiný efekt obrazce, klikněte na Efekty obrazce, potom na dostupný efekt a pak vyberte typ efektu, který chcete použít.

  Poznámka : Které efekty obrazců jsou dostupné, závisí na vybraném prvku grafu. Efekty předvolby, odrazu a zkosení nejsou dostupné pro všechny prvky grafu.

Změna formátu textu ve vybraném prvku grafu

Pokud chcete formátovat text v prvcích grafu, můžete použít běžné možnosti formátování textu nebo formát WordArt.

Formátování textu v prvcích grafu pomocí formátování textu

 1. Klikněte na prvek grafu obsahující text, který chcete formátovat.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na text nebo vyberte text, který chcete formátovat, a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na požadované možnosti formátování na minipanelu nástrojů.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Na kartě Domů ve skupině Písmo klikněte na tlačítka pro formátování, která chcete použít.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

Formátování textu v prvcích grafu pomocí stylů WordArt

 1. V grafu klikněte na prvek grafu obsahující text, který chcete změnit, nebo ho vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte do libovolného místa v grafu.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Na kartě Formát ve skupinovém rámečku Aktuální výběr klepněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a vyberte prvek grafu, který chcete formátovat.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. Na kartě Formát proveďte ve skupině Styly WordArt jednu z následujících akcí:

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  1. Pokud chcete použít předdefinovaný styl WordArt, klikněte na požadovaný styl.

   Tip : Všechny dostupné styly WordArt zobrazíte kliknutím na tlačítko Další Obrázek tlačítka .

  2. Pokud chcete použít vlastní styl WordArt, klikněte na Výplň textu, Obrys textu nebo Textové efekty a pak vyberte požadované možnosti formátování.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×