Změna doby trvání úkolu

Doba trvání úkolu můžete kdykoli změnit tak, aby odrážela skutečnou dobu nutnou k provedení úkolu.

  1. Klikněte na Zobrazení > Ganttův diagram.

  2. Ve sloupci Doba trvání pro úkol zadejte dobu trvání v minutách (m), hodinách (h), dnech (d), týdnech (t) nebo měsících (mě).

  3. Pokud je nová doba trvání jenom odhadovaná, zadejte na konec otazník (?).

  4. Stiskněte Enter.

Při změně doby trvání pomocí sloupců Zahájení a Dokončení postupujte opatrně, a to zejména v případě propojených úkolů nebo automaticky naplánovaných úkolů. Vaše změny mohou být v konfliktu se závislostmi mezi úkoly nebo omezeními úkolu, které Project sleduje. Mohlo by dojít k narušení pečlivě vytvořeného plánu.

Dále v tomto článku

Změna doby trvání souhrnného úkolu

Použití odhadovaných dob trvání

Další informace o době trvání úkolů

Změna doby trvání souhrnného úkolu

Dobu trvání souhrnného úkolu můžete měnit stejně, jako byste měnili běžný úkol. Buďte ale opatrní – změnou doby trvání souhrnného úkolu nemusíte změnit dobu trvání dílčích úkolů.

V Ganttově diagramu se vždy v pruh souhrnného úkolu vždy zobrazuje doba trvání souhrnného úkolu (černá čára) a součet dob trvání jeho dílčích úkolů (modrý pruh), jak je vidět na následujícím obrázku. Rozdíl mezi jednotlivými položkami je hned vidět.

Obrázek souhrnného úkolu, který je delší než jeho dílčí úkoly

Použití odhadovaných dob trvání

Zmizí otazník, jestliže se pokusíte přidat odhadovanou dobu trvání úkolu? Je pravděpodobné, že v projektu nemáte zapnuté odhadované doby trvání. Zapnete je následujícím způsobem:

  1. Klikněte na Soubor > Možnosti.

  2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Project klikněte na položku Plán.

  3. Přejděte dolů na Možnosti plánování pro tento projekt.

  4. Zaškrtněte políčko Zobrazovat, pokud mají úkoly předpokládanou dobu trvání.

    Dialogové okno Možnosti, karta Plán, Možnosti plánování pro tento projekt

Další informace o době trvání úkolů

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×