Změna databáze serveru SQL Server používané pro hlavní datové připojení šablony formuláře

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Základní informace

Než začnete

Změna datového připojení

Přehled

Navrhujete-li šablonu formuláře s hlavním datovým připojením k databázi serveru Microsoft SQL Server, pravděpodobně budete potřebovat změnit hlavní datové připojení k jiné databázi serveru SQL Server. Představte si například, že navrhujete šablonu formuláře a testujete ji v prostředí, kde se používá zkušební databáze, která je podobná vaší provozní databázi. V průběhu testování navrhnete šablonu formuláře založenou na databázi serveru SQL Server, kterou vaše společnost používá pro testování. Provozní databáze serveru SQL Server, kterou budou uživatelé používat po nasazení šablony formuláře, se ovšem nachází na jiném serveru. Před nasazením šablony formuláře je třeba změnit hlavní datové připojení z testovací databáze na provozní databázi.

Při změně databáze v šabloně formuláře datového připojení aplikace Microsoft Office InfoPath vytvoří hlavní Zdroj dat s pole a skupiny, které odpovídají způsobu uložení dat v nové databázi. Pokud novou databázi ukládá data stejným způsobem jako starou databázi, aplikace InfoPath automaticky vytvoří vazbu s stávajících ovládacích prvků v šabloně formuláře do polí v nový zdroj dat. Pokud pole a skupiny do nového zdroje dat se neshodují pole a skupiny v původní zdroj dat, InfoPath odebere vazby zdroje dat z ovládacích prvků. Pokud aplikace InfoPath odstraní vazba z ovládacích prvků, budete muset odstranit ovládací prvky v šabloně formuláře nebo ovládací prvky přiřadit jiným polím v nový zdroj dat.

Po změně hlavního datového připojení je vhodné znovu publikovat a otestovat šablonu formuláře a ujistit se, že hlavní datové připojení k databázi pracuje správně, když uživatelé vyplní formuláře založené na vaší šabloně formuláře. Je rovněž vhodné ověřit, zda existující formuláře založené na této šabloně fungují stále podle očekávání. Po dokončení testů je možné povolit uživatelům vyplňovat formuláře založené na této šabloně. Více informací o publikování šablony formuláře naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Než začnete

Před změnou hlavního datového připojení je třeba získat od správce databáze následující informace:

 • název serveru, na kterém je umístěna nová databáze serveru SQL Server;

 • způsob ověřování, který používá nová databáze; pro přístup uživatelů k databázi se používá buď ověřování systému Microsoft Windows, nebo ověřování serveru SQL Server;

 • ověření, že názvy tabulek, sloupců a vazeb v nové databázi jsou stejné jako ve staré databázi; jestliže jste od prvního návrhu šablony formuláře přidali vazby mezi tabulkami, tyto vazby je třeba přidat i při změně hlavního datového připojení.

Začátek stránky

Změna hlavního datového připojení

 1. V nabídce Nástroje klepněte na možnost Převést hlavní zdroj dat.

 2. V Průvodci datovým připojením ověřte, zda jsou vybrané možnosti pro datové připojení správné, a potom klepněte na tlačítko Další.

 3. Na první stránce průvodce klepněte na přepínač Databáze (pouze Microsoft SQL Server nebo Microsoft Office Access) a potom klepněte na tlačítko Další.

 4. Na další stránce průvodce klepněte na tlačítko Změnit databázi.

 5. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat klepněte na tlačítko Nový zdroj.

 6. V seznamu K jakému zdroji dat se chcete připojit? klepněte nejprve na možnost Microsoft SQL Server a potom na tlačítko Další.

 7. Do pole Název serveru napište název serveru obsahujícího databázi serveru SQL Server.

 8. Ve skupinovém rámečku Přihlašovací pověření proveďte některou z následujících akcí:

  • Jestliže databáze určuje, kdo má přístup na základě pověření, používaného v síti Microsoft Windows, klepněte na možnost Použít ověřování systému Windows.

  • Jestliže databáze určuje, kdo má přístup na základě určitého uživatelského jména a hesla získaného od správce databáze, klepněte na možnost Použít následující uživatelské jméno a heslo a potom napište své uživatelské jméno a heslo do políček Uživatelské jméno a Heslo.

 9. Klepněte na tlačítko Další.

 10. V seznamu Vyberte databázi obsahující požadovaná data klepněte na název nové databáze, kterou chcete používat. Zaškrtněte políčko Připojit ke konkrétní tabulce, klepněte na název primární tabulky a potom klepněte na tlačítko Další.

 11. Na další stránce průvodce zadejte do pole Název souboru jméno souboru, v němž jsou uloženy informace o připojení. Nastavení uložíte klepnutím na tlačítko Dokončit.

  Jestliže budete v datovém připojení pro dotazy používat další tabulky, můžete je přidat na této stránce průvodce.

  Přidání dalších tabulek

  1. Klepněte na tlačítko Přidat tabulku.

  2. V seznamu Vyberte podřízenou tabulku, kterou chcete přidat klepněte nejprve na název podřízené tabulky a potom na tlačítko Další.

  3. Aplikace InfoPath se pokusí nastavit relace porovnáním názvů polí v obou tabulkách. Jestliže nechcete použít navrženou relaci, vyberte ji a potom klepněte na tlačítko Odebrat relaci.

  4. Chcete-li relaci přidat, klepněte na tlačítko Přidat relaci. Pokračujte klepnutím na názvy souvisejících polí v obou sloupcích a potom klepněte na tlačítko OK.

  5. Klepněte na tlačítko Dokončit.

  6. Chcete-li přidat další podřízené tabulky, opakujte uvedené kroky.

 12. Klepněte na tlačítko Další.

 13. Na poslední stránce průvodce zadejte název datového připojení. Název se zobrazí v seznamu Zdroj dat v podokně úloh Zdroj dat.

 14. Pokud chcete uživatelům umožnit odesílání dat z formuláře prostřednictvím jiného datového připojení pro odesílání, které přidáte později, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit odesílání pro toto připojení. Tím zakážete datové připojení pro odesílání v hlavním datovém připojení.

 15. Klepněte na tlačítko Dokončit.

  Tip: Pokud potřebujete změnit sekundární datová připojení šablony formuláře pro dotazy nebo pro odesílání, proveďte požadované změny předtím, než přejdete k dalšímu kroku. Změníte-li sekundární datová připojení nyní, bude možné otestovat nové hlavní i sekundární datové připojení současně. Odkazy na další informace o změně sekundárních datových připojení naleznete v části Viz také.

 16. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

 17. Chcete-li šablonu formuláře publikovat, v nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat.

 18. Formulář důkladně vyzkoušejte otevřením formuláře založeného na této šabloně formuláře a jeho vyplněním. Ověřte, zda formulář založený na této šabloně formuláře funguje podle očekávání.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×