Změna a odstranění zástupného symbolu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Zástupné symboly jsou pole s tečkovaným ohraničením, ve kterých je uložen obsah na svém místě místo na Rozložení snímku. Zástupný symbol můžete změnit několika způsoby: změnit jeho velikost a umístění, nebo přímo v něm změnit písmo, velikost, malá a velká písmena, barvu nebo řádkování textu. Taky můžete zástupný symbol odstranit.

Důležité : Použijete-li rozložení snímku pro jeden nebo více snímků v prezentaci a poté toto rozložení upravíte přidáním, změnou nebo odstraněním zástupného symbolu, je třeba rozložení znovu použít na snímky tak, aby snímky odpovídaly novému rozložení.

Změna zástupného symbolu

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení prezentací na položku Předloha snímku.

 2. V rozložení klikněte na zástupný symbol, který chcete změnit, a proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit jeho velikost, umístěte ukazatel myši na jeden ze dvou úchytů pro změnu velikosti. Po změně ukazatele myši na oboustrannou šipku úchyt přetáhněte.

  • Chcete-li změnit jeho umístění, umístěte ukazatel myši na jedno z ohraničení. Po změně ukazatele myši na čtyřstrannou šipku přetáhněte zástupný symbol do nového umístění.

  • Chcete-li změnit písmo, velikost, velká a malá písmena, barvu nebo mezery v obsaženém textu, vyberte text a potom na kartě Domů ve skupině Písmo klepněte na požadovanou možnost.

  • Chcete-li seskupit objekty, například obrázky, obrazce, kliparty a grafy, vyberte první objekt, který chcete umístit ve skupině, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na další objekty, které chcete seskupit. Na kartě Kreslicí nástroje klikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat na tlačítko Formát a poté dvakrát na možnost Skupina.

   Poznámky : 

   • Můžete seskupovat objekty v zástupných symbolech objektů, nikoli však zástupných symbolech textových polí. Můžete však přidat obrazec Textové pole a seskupit jej s jinými objekty. Chcete-li tuto akci provést, klikněte na kartěVložení ve skupiněObrazce v části Základní obrazce na položku Textové pole.

   • Chcete-li zrušit seskupení objektů, vyberte seskupené objekty a na kartě Nástroje kreslení klikněte na kartě Formát na tlačítko Skupina a poté na položku Oddělit.

 3. Na kartě Předloha snímků klikněte ve skupině Zavřít na možnost Zavřít zobrazení předlohy.

 4. Chcete-li dokončit změny zástupného symbolu, je třeba znovu použít rozložení na snímky, pro které změněné rozložení snímku platí. V seznamu miniatur snímků klikněte na snímek, pro který právě změněné rozložení platí.

 5. Na kartě Domů klikněte ve skupině Snímky na položku Rozložení a poté klikněte na rozložení, které obsahuje právě změněné zástupné symboly.

Odstranění zástupného symbolu

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení prezentací na položku Předloha snímku.

 2. Klikněte na ohraničení zástupného symbolu, který chcete odstranit, a potom stiskněte klávesu DELETE.

 3. Na kartě Předloha snímků klikněte ve skupině Zavřít na možnost Zavřít zobrazení předlohy.

  Poznámka : Chcete-li zástupný symbol ze snímku úplně odebrat, je nutné znovu použít na snímek rozložení snímku.

 4. Chcete-li dokončit změny zástupného symbolu, je třeba znovu použít rozložení na snímek. V seznamu miniatur snímků klikněte na snímek, pro který platí rozložení, které již neobsahuje odstraněný zástupný symbol.

 5. Na kartě Domů klikněte ve skupině Snímky na položku Rozložení a poté klikněte na rozložení, které již neobsahuje smazaný zástupný symbol.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×