Změna šířky sloupce a výšky řádku

Změna šířky sloupce a výšky řádku

Na listu můžete určit šířku sloupce v rozsahu od 0 (nula) do 255. Tato hodnota představuje počet znaků, které se můžou zobrazit v buňce formátované pomocí standardního písma. Výchozí šířka sloupce je 8,43 znaků. Pokud má sloupec šířku 0 (nula), bude skrytý.

Výšku řádku můžete určit v rozsahu od 0 (nula) do 409. Tato hodnota představuje výškový rozměr v bodech (1 bod se přibližně rovná 1/72 palce, tedy přibližně 0,35 mm). Výchozí výška řádku je 12,75 bodů (přibližně 1/6 palce, tedy přibližně 4 mm). Pokud má řádek výšku 0 (nula), bude skrytý.

Při práci v zobrazení Rozložení stránky (karta Zobrazení, skupina Zobrazení sešitů, tlačítko Rozložení stránky) můžete zadat šířku sloupce nebo výšku řádku v centimetrech. V tomto zobrazení jsou výchozí měrnou jednotkou centimetry, můžete ji ale změnit na palce nebo milimetry (na kartě Soubor klikněte na Možnosti, klikněte na kategorii Upřesnit a v oddíle Zobrazení vyberte některou z dostupných možností v seznamu Jednotky pravítka).

Nastavení konkrétní šířky sloupce

 1. Vyberte sloupec nebo sloupce, které chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

  Na kartě Domů klikněte na Formát

 3. V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Šířka sloupce.

 4. Do pole Šířka sloupce zadejte požadovanou hodnotu.

 5. Klikněte na OK.

  Tip: Pokud chcete rychle nastavit šířku jednoho sloupce, klikněte pravým tlačítkem myši na vybraný sloupec, klikněte na položku Šířka sloupce, zadejte požadovanou hodnotu a klikněte na OK.

Změna šířky sloupce automaticky na šířku obsahu (přizpůsobení)

 1. Vyberte sloupec nebo sloupce, které chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

  Na kartě Domů klikněte na Formát

 3. V části Velikost buňky klikněte na položku Přizpůsobit šířku sloupců.

  Poznámka: Chcete-li rychle automaticky upravit šířku všech sloupců, klikněte na tlačítko Vybrat vše a potom poklikejte na libovolné ohraničení mezi dvěma záhlavími sloupců.

Tlačítko Vybrat vše

Přizpůsobení šířky sloupce jinému sloupci

 1. Vyberte buňku ve sloupci, který má požadovanou šířku.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C nebo na kartě Domů ve skupině Schránka klikněte na položku Kopírovat.

  Na kartě Domů klikněte na Kopírovat

 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na buňku v cílovém sloupci, přesuňte ukazatel na položku Vložit jinak, a potom klikněte na tlačítko Ponechat šířky sloupců zdroje Obrázek tlačítka .

Změna výchozí šířky všech sloupců v listu nebo v sešitu

Hodnota výchozí šířky sloupce udává průměrný počet znaků standardního písma, které se vejdou do buňky. Pro výchozí šířku sloupce v listu nebo v sešitu můžete určit jiné číslo.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit výchozí šířku sloupce v listu, klikněte na ouško tohoto listu.

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu a potom v Místní nabídka klikněte na příkaz Vybrat všechny listy.

   Klikněte na ouško listu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na Formát.

  Na kartě Domů klikněte na Formát

 3. V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Výchozí šířka.

 4. Do pole Standardní šířka sloupce zadejte nové rozměry a klikněte na OK.

  Tip: Jestliže chcete definovat výchozí šířku sloupce pro všechny nové sešity a listy, vytvořte novou šablonu sešitu nebo listu a při tvorbě nových sešitů nebo listů vycházejte z těchto šablon.

Změna šířky sloupců pomocí myši

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chcete změnit šířku sloupce, přetáhněte okraj na pravé straně záhlaví sloupce na požadovanou šířku.

  Přetažení okraje sloupce

 • Jestliže chcete změnit šířku několika sloupců, vyberte sloupce, které chcete změnit, a přetáhněte okraj na pravou stranu vybraného záhlaví sloupce.

 • Chcete-li změnit šířku sloupců, aby se přizpůsobily obsahu, vyberte požadovaný sloupec nebo sloupce, které chcete změnit, a poté poklikejte na pravý okraj záhlaví vybraného sloupce.

 • Pokud chcete změnit šířku všech sloupců v listu, klikněte na tlačítko Vybrat vše a potom přetáhněte okraj některého ze záhlaví sloupců.

  Tlačítko Vybrat vše

Nastavení konkrétní výšky řádku

 1. Vyberte řádek nebo řádky, které chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

  Na kartě Domů klikněte na Formát

 3. V oddílu Velikost buňky klikněte na možnost Výška řádku.

 4. Do pole Výška řádku zadejte požadovanou hodnotu a klikněte na OK.

Změna výšky řádku, aby se přizpůsobila obsahu

 1. Vyberte řádek nebo řádky, které chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

  Na kartě Domů klikněte na Formát

 3. V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Přizpůsobit výšku řádku.

  Tip: Chcete-li rychle přizpůsobit všechny řádky v listu, klikněte na tlačítko Vybrat vše a potom poklikejte na okraj pod některým záhlavím řádku.

Tlačítko Vybrat vše

Změna výšky řádku pomocí myši

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Jestliže chcete změnit výšku jednoho řádku, přetáhněte spodní okraj záhlaví řádku na požadovanou výšku řádku.

  Přetahovaná hranice řádku

 • Pokud chcete změnit výšku více řádků, vyberte řádky, které chcete změnit, a přetáhněte okraj pod některým záhlavím vybraného řádku.

 • Chcete-li změnit výšku všech řádků v listu, klikněte na tlačítko Vybrat vše a potom přetáhněte okraj některého záhlaví sloupců.

  Tlačítko Vybrat vše

 • Když chcete změnit výšku řádku tak, aby se přizpůsobila obsahu, poklikejte na okraj pod záhlavím řádku.

Začátek stránky

Pokud byste radši pracovali s šířkami sloupců a výškami řádků v centimetrech, měli byste pracovat v zobrazení Rozložení stránky (karta Zobrazení, skupina Zobrazení sešitů, tlačítko Rozložení stránky). V zobrazení Rozložení stránky můžete zadat šířky sloupců nebo výšky řádků v centimetrech. V tomto zobrazení jsou centimetry výchozí měrnou jednotkou, můžete ji ale změnit na palce nebo milimetry. (V aplikaci Excel 2007 klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka > Možnosti aplikace Excel > Upřesnit. V aplikaci Excel 2010 klikněte na Soubor > Možnosti > Upřesnit.)

Nastavení konkrétní šířky sloupce

 1. Vyberte sloupec nebo sloupce, které chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

 3. V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Šířka sloupce.

 4. Do pole Šířka sloupce zadejte požadovanou hodnotu.

Změna šířky sloupce automaticky na šířku obsahu (přizpůsobení)

 1. Vyberte sloupec nebo sloupce, které chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

 3. V části Velikost buňky klikněte na položku Přizpůsobit šířku sloupců.

Tip:    Pokud chcete rychle automaticky upravit šířku všech sloupců, klikněte na tlačítko Vybrat vše a potom poklikejte na libovolnou hranici mezi dvěma záhlavími sloupců.

Tlačítko Vybrat vše

Přizpůsobení šířky sloupce jinému sloupci

 1. Vyberte buňku ve sloupci, který má požadovanou šířku.

 2. Na kartě Domů ve skupině Schránka klikněte na Kopírovat a pak vyberte cílový sloupec.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku pod tlačítkem Vložit a potom klikněte na položku Vložit jinak.

 4. Ve skupinovém rámečku Vložit vyberte Šířky sloupců.

Změna výchozí šířky všech sloupců v listu nebo v sešitu

Hodnota výchozí šířky sloupce udává průměrný počet znaků standardního písma, které se vejdou do buňky. Pro výchozí šířku sloupce v listu nebo v sešitu můžete určit jiné číslo.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit výchozí šířku sloupce v listu, klikněte na ouško tohoto listu.

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu a potom v Místní nabídka klikněte na příkaz Vybrat všechny listy.

   Ouška listů v Excelu

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na Formát.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

 3. V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Výchozí šířka.

 4. Do pole Standardní šířka sloupce zadejte nový rozměr.

Tip:    Pokud chcete definovat výchozí šířku sloupce pro všechny nové sešity a listy, vytvořte šablonu sešitu nebo listu a při tvorbě nových sešitů nebo listů vycházejte z těchto šablon. Další informace najdete v článku Vytvoření a použití šablony aplikace Excel.

Změna šířky sloupců pomocí myši

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chcete změnit šířku sloupce, přetáhněte okraj na pravé straně záhlaví sloupce na požadovanou šířku.

  Přetažení okraje sloupce

 • Jestliže chcete změnit šířku několika sloupců, vyberte sloupce, které chcete změnit, a přetáhněte okraj na pravou stranu vybraného záhlaví sloupce.

 • Chcete-li změnit šířku sloupců, aby se přizpůsobily obsahu, vyberte požadovaný sloupec nebo sloupce, které chcete změnit, a poté poklikejte na pravý okraj záhlaví vybraného sloupce.

 • Pokud chcete změnit šířku všech sloupců v listu, klikněte na tlačítko Vybrat vše a potom přetáhněte okraj některého ze záhlaví sloupců.

  Tlačítko Vybrat vše

Nastavení konkrétní výšky řádku

 1. Vyberte řádek nebo řádky, které chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

 3. V oddílu Velikost buňky klikněte na možnost Výška řádku.

 4. Do pole Výška řádku zadejte požadovanou hodnotu.

Změna výšky řádku, aby se přizpůsobila obsahu

 1. Vyberte řádek nebo řádky, které chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

 3. V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Přizpůsobit výšku řádku.

Tip:    Pokud chcete rychle automaticky přizpůsobit všechny řádky na listu, klikněte na tlačítko Vybrat vše a potom poklikejte na hranici pod některým záhlavím řádku.

Tlačítko Vybrat vše

Změna výšky řádku pomocí myši

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Jestliže chcete změnit výšku jednoho řádku, přetáhněte spodní okraj záhlaví řádku na požadovanou výšku řádku.

  Přetahovaná hranice řádku

 • Pokud chcete změnit výšku více řádků, vyberte řádky, které chcete změnit, a přetáhněte okraj pod některým záhlavím vybraného řádku.

 • Chcete-li změnit výšku všech řádků v listu, klikněte na tlačítko Vybrat vše a potom přetáhněte okraj některého záhlaví sloupců.

  Tlačítko Vybrat vše

 • Když chcete změnit výšku řádku tak, aby se přizpůsobila obsahu, poklikejte na okraj pod záhlavím řádku.

Začátek stránky

Víte to?

Pokud nemáte předplatné Office 365 nebo nejnovější verzi Office, můžete si to teď vyzkoušet:

Vyzkoušejte Office 365 nebo nejnovější verzi Excelu

Máte konkrétní otázku k funkci?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Excelu

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Viz taky

Změna šířky sloupce nebo výšky řádku v Excelu pro Mac

Změna šířky sloupce nebo výšky řádku v Excelu Online

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Zjišťování chyb ve vzorcích

Klávesové zkratky a funkční klávesy Excelu

Funkce aplikace Excel (podle abecedy)

Funkce aplikace Excel (podle kategorie)

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×