Zlepšete konzistenci a efektivitu návrhu vašeho webu

Jednou z hlavních výhod systému pro správu webového obsahu v aplikaci Microsoft Office SharePoint Server 2007 je, že zpřehledňuje proces vytváření, publikování a správy webového obsahu na vašich webech služby SharePoint. Díky oddělení obsahu od způsobu prezentace usnadňuje správa webového obsahu případnou změnu stylu celého webu a ulehčuje tvorbu nového obsahu.

Stránky předlohy a rozložení stránek představují dvě důležité funkce správy webového obsahu, které vám pomáhají navrhovat web služby SharePoint jednotně a efektivně.

Stránky předlohy

Stránka předlohy obsahuje návrh stránky a prvky rozložení, které chcete opakovat na více stránkách v rámci webu. Oddělení marketingu ve společnosti Adventure Works například využívá stránku předlohy, která určuje prvky tvořící společnou závaznou podobu interního webu pro zaměstnance, jako je barevné schéma, loga a navigace.

Návrh webu

1. Barevné schéma

2. Logo

3. Navigace

Využití stránek předlohy pro tyto společné prvky dodává vašemu webu jednotnější vzhled. Umožňuje vám také tyto prvky vytvářet a aktualizovat na jednom místě a neměnit je na každé webové stránce zvlášť.

Stránky předlohy se ukládají v Galerii stránek předlohy, což je knihovna dokumentů, která se vytvoří při instalaci serverů Office SharePoint Server 2007.

Galerie stránek předlohy

Každý web služby SharePoint má ve výchozím nastavení jednu stránku předlohy. Do Galerie stránek předlohy můžete uložit libovolný počet stránek předlohy, avšak jako výchozí stránku předlohy pro konkrétní web můžete vždy zvolit pouze jednu z nich.

Stránky předlohy určují vzhled skupiny stránek na webu služby SharePoint. Naopak rozložení stránek řídí jednotlivé webové stránky a stanovuje, jaký typ informací na nich lze zobrazit.

Rozložení stránky

Rozložení stránky můžete vnímat jako šablonu pro stránky s obsahem. V kombinaci se stránkou předlohy pak rozložení stránky definuje rozložení a podobu webové stránky v rámci webu.

Aplikace Office SharePoint Server 2007 obsahuje sadu rozložení stránek pro typy obsahu úvodní stránky a stránky článku. Tyto typy obsahu jsou navrženy tak, aby byly užitečné obecně a bylo je možné uplatnit v široké škále kontextů. Typy polí, která se zobrazují na webové stránce, jsou dány typem obsahu této stránky. Při vytváření webové stránky je třeba ji spojit s právě jedním rozložením stránky.

Rozložení stránky

Obsah webové stránky se ukládá v polích na stránce s obsahem. Při požadavku na webovou stránku předloha stránky a rozložení stránky společně vytvoří celkový vzhled. Poté se ze stránky s obsahem načte obsah a zobrazí se v konečné podobě dané webové stránky.

Můžete upravit stávající rozložení stránky nebo vytvořit nové. Když vytvoříte rozložení stránky, můžete pomocí nástroje pro vytváření webů, jako je například aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007, přidat ovládací prvky polí. Rozložení stránek se ukládají v Galerii předloh stránek spolu s předlohami stránek.

Využitím předloh stránek a rozložení stránek můžete efektivněji kontrolovat a spravovat váš web nejvyšší úrovně a zajistit jednotnou prezentaci na jednotlivých stránkách v rámci webu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×