Zlepšení obchodních aktivit za použití marketingových kampaní v aplikaci Business Contact Manager

K rozvoji podnikání je nutné používat marketing a jako vlastník malého podniku jistě chcete zajistit účinnost marketingového úsilí. Pomocí Formulář Marketingová kampaň v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete sledovat vytváření marketingových kampaní a odezvu Zákazník. Můžete například zjistit počet nových obchodů uskutečněných na základě letáku nebo růst zájmu vyvolaný e-mailovou kampaní. Můžete tak snadno kontrolovat finanční výsledky své investice.

Marketingovou kampaň můžete v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook vytvořit téměř odkudkoli. Jestliže například procházíte sestavy, můžete vytvořit novou marketingovou kampaň na základě jedné z těchto sestav. Stejně tak po vytvoření souboru v aplikaci Microsoft Office Publisher* nebo Microsoft Office Word* z něj můžete ve stejné aplikaci vytvořit novou kampaň.

Následující přehled obsahuje souhrn postupů vytváření marketingových kampaní pro vaši organizaci. Další podrobnosti získáte klepnutím na příkaz Nápověda v příslušných formulářích nebo vyhledáním souvisejících témat.

Vytvoření nové marketingové kampaně

 1. V nabídce Soubor aplikace Outlook přejděte na položku Nový, klepněte na příkaz Marketingová kampaň a vyplňte formulář s podrobnostmi o marketingové kampani.

  Chcete-li vytvořit novou marketingovou kampaň v aplikaci Publisher* nebo Word*, proveďte příslušný z následujících postupů:

  • V aplikaci Publisher 2007 klepněte na panelu nástrojů Business Contact Manager pro aplikaci Outlook na tlačítko Vytvořit novou marketingovou kampaň.

  • V aplikaci Word 2007 klepněte na tlačítko Microsoft Office  Obrázek tlačítka Office , přejděte na položku Business Contact Manager a klepněte na příkaz Vytvořit marketingovou kampaň.

   Poznámka : Jestliže jste vytvořili novou marketingovou kampaň z jiného zdroje (například z aplikace Publisher* nebo Word*, případně ze sestavy), bude formulář marketingové sestavy otevřen automaticky.

 2. Pokud se ve formuláři Marketingová kampaň nezobrazí stránka Obecné, na Pás karet na kartě Kampaň klepněte ve skupině Zobrazení na tlačítko Obecné.

 3. Účel marketingové kampaně

  V této části začnete marketingovou kampaň definovat.

  • Zadejte název marketingové kampaně. Tento údaj je povinný a používá se jako výchozí text předmětu, pokud se rozhodnete odeslat e-mail. Pokud například uvádíte na trh nové jarní produkty, můžete zadat název Jaro je tady.

  • Zadejte Kód kampaně. Tento údaj je povinný a usnadňuje vyhledání určité kampaně v seznamu oproti vyhledávání podle názvu kampaně. V případě jarní kampaně můžete místo názvu Jaro je tady zadat například kód Jaro07.

  • V seznamu Typ kampaně vyberte druh marketingové kampaně, kterou chcete spustit. Podle provedeného výběru budou v dalších oblastech tohoto formuláře k dispozici různé možnosti.

   Poznámka : U každé marketingové kampaně lze použít pouze jeden typ kampaně.

  • V poli Rozpočtové náklady zadejte sumu peněz, které máte v úmyslu utratit.

  • Zadejte data zahájení a ukončení marketingové kampaně.

  • Do pole Komentáře zadejte jakékoli další Komentáře k marketingové kampani.

 4. Příjemci kampaně

  Jestliže jste vybrali typ marketingové kampaně, který je adresován konkrétním lidem, například e-mailovou kampaň nebo reklamní poštu, je nutné vytvořit seznam.

  • Vytvořit seznam:     Vyberte, zda chcete adresovat marketingovou kampaň všem Klient, Obchodní kontakt nebo Zájemce, zda má být použit předdefinovaný výběr nebo zda má být vytvořen nový seznam.

  • Celkem v seznamu:     Zobrazení počtu osob, kterým je marketingová kampaň určena. Seznam můžete změnit po klepnutí na tlačítko Revidovat a filtrovat.

   Tip : Klepnutím na kartu Rozšířený filtr v dialogovém okně Filtr můžete odebrat záznamy zákazníků, kteří si nepřejí, abyste jim telefonovali nebo posílali e-maily, faxy či poštu. V záznamu klienta nebo obchodního kontaktu musí být vybrána předvolba komunikace. K dispozici jsou možnosti Netelefonovat, Nezasílat e-mail, Nezasílat fax a Nezasílat poštu.

   Poznámky : 

   • Pokud jste vybrali typ marketingové kampaně adresovaný seznamu, který v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nelze upravit (například seminář nebo konference), je automaticky vybrána možnost Jiné.

   • Možnost Již vytvořeno je k dispozici, pokud je marketingová kampaň otevřena ze sestavy.

 5. Způsob doručení

  V této části vyberete požadovaný způsob doručení. Způsob bude záviset na typu vybrané marketingové kampaně, pokud však vytváříte dopis reklamní pošty nebo e-mailovou zprávu, můžete použít hromadnou korespondenci* nebo jiné možnosti přizpůsobení v aplikaci Outlook, Publisher* či Word*.

  Poznámka : The Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager E-mail Marketing Service is now fully integrated with Business Contact Manager pro aplikaci Outlook; you can use it to create and track targeted messages to a variety of mailing lists.

  *Hromadná korespondence vyžaduje aplikaci Publisher nebo Word. Samostatnou verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 lze použít s aplikacemi Publisher a Word verze 2007 nebo 2003.

 6. Odesílaný obsah

  Pokud jste se nerozhodli k vytvoření dokumentu v aplikaci Outlook, Publisher* nebo Word*, můžete materiály pro marketingovou kampaň vytvořit v libovolné aplikaci; stačí vytvořit propojení na existující soubor.

 7. Jakmile jsou informace kompletní a jste připraveni ke spuštění marketingové kampaně, klepněte na tlačítko Spustit kampaň. Nyní můžete začít sledovat výsledky marketingové kampaně.

*Samostatnou verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 lze použít s aplikacemi Publisher a Word verze 2007 nebo 2003. Možnost vytvoření marketingové kampaně z aplikace Publisher 2003 nebo Word 2003 není k dispozici.

Sledování výsledků marketingové kampaně

Jakmile marketingová kampaň běží, můžete její výsledky sledovat ve stejném formuláři, pokud s marketingovou kampaní ručně propojíte výsledné potenciální zákazníky, příležitosti, klienty a obchodní kontakty. Výsledky jsou shrnuty v zobrazení Sledování dané marketingové kampaně.

Chcete-li sledovat potenciální zákazníky, příležitosti, klienty a obchodní kontakty související s marketingovou kampaní, pomocí následujícího postupu propojte s kampaní záznamy.

Propojení záznamu klienta, obchodního kontaktu nebo příležitosti s marketingovou kampaní

Tip : Zájemce je záznam obchodního kontaktu, u kterého je zaškrtnuto políčko Potenciální zákazník.

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty nebo Příležitosti.

 2. Poklepáním na některý záznam klienta, obchodního kontaktu nebo příležitosti jej otevřete.

 3. V záznamu klepněte na položku Zahájil.

 4. V dialogovém okně Vyberte klienta, obchodní kontakt nebo marketingovou kampaň klepněte v části Složka na položku Marketingové kampaně.

 5. V seznamu klepněte na název marketingové kampaně, klepněte na položku Propojit s a pak klepněte na tlačítko OK.

 6. Opakujte tento postup u všech klientů, obchodních kontaktů, potenciálních zákazníků nebo příležitostí, které jsou výsledkem této marketingové kampaně.

  Celkový počet je shrnutý v záznamu marketingové kampaně prostřednictvím zobrazení Sledování v části Výsledky kampaně.

Prohlédnutí výsledků marketingové kampaně

Celkový počet potenciálních zákazníků, klientů, příležitostí nebo obchodních kontaktů je shrnutý v části Výsledky kampaně zobrazení Sledování v záznamu marketingové kampaně.

 1. V nabídce Business Contact Manager aplikace Outlook klepněte na příkaz Marketingové kampaně a vyberte kampaň, kterou si chcete prohlédnout.

  Tip : V nabídce Zobrazit přejděte na možnost Aktuální zobrazení a vyberte Zobrazení, ve kterém je vyhledání marketingové kampaně pro vás snadnější.

 2. Otevřete formulář Marketingová kampaň a na pásu karet na kartě Kampaň klepněte ve skupině Zobrazit na tlačítko Sledování.

  Zobrazené informace se budou lišit v závislosti na vybraném typu marketingové kampaně, můžete však zobrazit celkový počet nových klientů, obchodních kontaktů, potenciálních zákazníků nebo příležitostí, jež byly touto marketingovou kampaní generovány, pokud jste jednotlivé záznamy propojili s marketingovou kampaní. Chcete-li zobrazit další informace o jednotlivých celkových počtech, klepněte na tlačítko Zobrazit zprávu.

  Další informace o propojení jednotlivých záznamů s marketingovými kampaněmi za účelem sledování výsledků naleznete v části Propojení záznamu klienta, obchodního kontaktu nebo příležitosti s marketingovou kampaní dříve v tomto tématu.

  Poznámka : If you used the E-mail Marketing Service to generate your e-mail messages, you can also track the number of bounced messages, the number of times your messages were opened, and the number of times that links in the messages were followed.

 3. Zadejte aktuální náklady marketingové kampaně do pole Skutečná cena.

Navigace na pásu karet

Formulář obsahuje následující tlačítka umístěná na pásu karet, což je součást uživatelského rozhraní Microsoft Office Fluent , která jsou specifická pro Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Skupina

Tlačítko

Účel

Zobrazení

Obecné

Zadání a zobrazení obecných informací o marketingové kampani

Zobrazení

Sledování

Sledování, měření a vyhodnocení odezvy na marketingovou kampaň

Kampaň

Spustit kampaň

Sledování dokončené marketingové kampaně

Kampaň

Aktualizovat data

Aktualizace údajů o sledování marketingové kampaně

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×