Zlepšení umístění obrazce pomocí dynamické mřížky

Dynamická mřížka představuje sadu vodítek pro zarovnání a mezery, která se zobrazí, když posunete obrazec do blízkosti jiného obrazce, případně k okraji stránky nebo kontejneru. Obrazec se jemně přichytí do zarovnané pozice podle vodítek.

Vodítka pro zarovnání a mezery

Vodítka pro zarovnání se zobrazí, když jsou zarovnané středy obrazců. Vodítka pro mezery se zobrazí, když mezery odpovídají okolním obrazcům. Pokud mají obrazce různou velikost, pak se vodítka rovněž zobrazí, když jsou zarovnané odpovídající okraje (například vršky).

Co chcete udělat?

Zapnutí nebo vypnutí dynamické mřížky

Úprava síly přichycení

Zapnutí nebo vypnutí dynamické mřížky

  • Chcete-li zapnout dynamickou mřížku, potom na kartě Zobrazení ve skupině Vizuální pomůcky zaškrtněte políčko Dynamická mřížka. Pokud chcete mřížku vypnout, zaškrtnutí políčka zrušte.

Začátek stránky

Úprava síly přichycení

  1. Na kartě Zobrazení ve skupině Vizuální pomůcky klikněte na ikonu spouštění dialogového okna Vizuální pomůcky.

  2. Klikněte na kartu Upřesnit.

  3. V části Síla přichycení upravte sílu přichycení Mřížky. Nastavení se rovněž použije pro dynamickou mřížku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×