Zkopírování a vložení řádků do datového modelu v Power Pivotu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud používáte datový model jako základ pro kontingenční tabulku, kontingenční graf nebo sestavu Power View a model obsahuje data zkopírovaná z jiných sešitů, můžete přidat další řádky tak, že je vložíte do okna Power Pivot.

Možnosti Vložením připojit Vložením nahradit jsou dostupné pouze tehdy, když přidáváte nebo nahrazujete data v tabulce, která byla vytvořena kopírováním a vložením ze schránky. Možnosti Vložením připojit a Vložením nahradit nelze použít k přidání dat do odkazované tabulky nebo do tabulky s importovanými daty.

Data, která jste ze schránky vložit musí být ve formátu HTML, například data, která se zkopírují z Word nebo Excel. Můžete taky zkopírovat a vložit celou tabulku nebo oblast v rámci Power Pivot.  Power Pivot automaticky rozpoznáme a použití datových typů vložená data. Můžete však také ručně změnit datový typ nebo zobrazení formátování sloupce.

Poznámka : Pokud chcete, aby se data z listu průběžně aktualizovala a tyto aktualizace se promítly v modelu, použijte alternativní postup. Další informace najdete v tématu Přidání dat tabulky do datového modelu pomocí odkazovaných tabulek.

 1. Zkopírujte data do schránky.

 2. Otevřete okno Power Pivot.

 3. Klikněte na Domů > Schránka > Vložit.

 4. V dialogu Náhled vkládaných dat zadejte název pro tabulku, kterou Power Pivot vytvoří pro uložení dat.

 5. Kliknutím na OK vložíte do tabulky data. Všimněte si, že tabulka je součástí modelu, ale není topropojená tabulka. Tabulka, kterou jste právě vytvořili, je samostatná tabulka, kterou udržujete ručně vkládáním aktualizací ze schránky.

 6. Později můžete do tabulky přidat další řádky nebo je v ní nahradit. Otevřete kartu s tabulkou, do které chcete přidat řádky, a postupujte takhle:

  • Chcete-li do vybrané tabulky vložit obsah schránky jako další řádky, klikněte na kartu Domů > Schránka > Vložením připojit. Nové řádky budou přidány na konec tabulky.

  • Chcete-li nahradit vybranou tabulku obsahem schránky, klikněte na kartu Domů > Schránka >Vložením nahradit. Všechna stávající záhlaví sloupců a relace v tabulce budou zachovány, není tedy nutné kopírovat záhlaví sloupců z původního zdroje.

   Poznámky : 

   • Použijete-li možnost Vložením připojit nebo Vložením nahradit, je třeba, aby nová data obsahovala stejný počet sloupců jako původní data. Je vhodné, aby vkládaná nebo připojovaná data byla stejného nebo kompatibilního datového typu jako data v cílové tabulce. V některých případech je možné použít odlišný datový typ, ale obvykle se zobrazí chyba Neshoda typů.

   • Možnosti Vložením připojit a Vložením nahradit jsou dostupné jen tehdy, pokud pracujete s tabulkou, která byla původně vytvořena kopírováním ze schránky. Možnosti Vložením připojit a Vložením nahradit nelze použít k přidání dat do odkazované tabulky nebo do tabulky s importovanými daty.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×